Παρακολούθηση
Costas M. Soukoulis
Costas M. Soukoulis
Iowa State University/Ames Laboratory & IESL/FORTH
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iastate.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Determination of effective permittivity and permeability of metamaterials from reflection and transmission coefficients
DR Smith, S Schultz, P Markoš, CM Soukoulis
Physical review B 65 (19), 195104, 2002
37422002
Existence of a photonic gap in periodic dielectric structures
KM Ho, CT Chan, CM Soukoulis
Physical Review Letters 65 (25), 3152-3155, 1990
34881990
Electromagnetic parameter retrieval from inhomogeneous metamaterials
DR Smith, DC Vier, T Koschny, CM Soukoulis
Physical review E 71 (3), 036617, 2005
32652005
Magnetic response of metamaterials at 100 terahertz
S Linden, C Enkrich, M Wegener, J Zhou, T Koschny, CM Soukoulis
Science 306 (5700), 1351-1353, 2004
19822004
Past achievements and future challenges in the development of three-dimensional photonic metamaterials
CM Soukoulis, M Wegener
Nature photonics 5 (9), 523-530, 2011
18672011
Direct laser writing of three-dimensional photonic-crystal templates for telecommunications
M Deubel, G Von Freymann, M Wegener, S Pereira, K Busch, ...
Nature materials 3 (7), 444-447, 2004
13242004
Negative refractive index at optical wavelengths
CM Soukoulis, S Linden, M Wegener
Science 315 (5808), 47-49, 2007
11542007
Photonic band gaps in three dimensions: New layer-by-layer periodic structures
KM Ho, CT Chan, CM Soukoulis, R Biswas, M Sigalas
Solid State Communications 89 (5), 413-416, 1994
10361994
Negative-index metamaterial at 780 nm wavelength
G Dolling, M Wegener, CM Soukoulis, S Linden
Optics letters 32 (1), 53-55, 2007
10282007
Magnetic metamaterials at telecommunication and visible frequencies
C Enkrich, M Wegener, S Linden, S Burger, L Zschiedrich, F Schmidt, ...
Physical review letters 95 (20), 203901, 2005
10212005
Simultaneous negative phase and group velocity of light in a metamaterial
G Dolling, C Enkrich, M Wegener, CM Soukoulis, S Linden
Science 312 (5775), 892-894, 2006
9772006
Negative refraction by photonic crystals
E Cubukcu, K Aydin, E Ozbay, S Foteinopoulou, CM Soukoulis
Nature 423 (6940), 604-605, 2003
8922003
Metamaterial with negative index due to chirality
E Plum, J Zhou, J Dong, VA Fedotov, T Koschny, CM Soukoulis, ...
Physical Review B 79 (3), 035407, 2009
8682009
Saturation of the magnetic response of split-ring resonators at optical frequencies
J Zhou, T Koschny, M Kafesaki, EN Economou, JB Pendry, CM Soukoulis
Physical review letters 95 (22), 223902, 2005
8242005
Low-loss metamaterials based on classical electromagnetically induced transparency
P Tassin, L Zhang, T Koschny, EN Economou, CM Soukoulis
Physical review letters 102 (5), 53901, 2009
7372009
Photonic Band Gap Materials
K Busch, CT Chan, CM Soukoulis
Kluwer, 1996
722*1996
Photonic band gap materials: the
CM Soukoulis
Physica Scripta 1996 (T66), 146, 2006
718*2006
Wave propagation: from electrons to photonic crystals and left-handed materials
P Markos, CM Soukoulis
Princeton University Press, 2010
7142010
Low-loss negative-index metamaterial at telecommunication wavelengths
G Dolling, C Enkrich, M Wegener, CM Soukoulis, S Linden
Optics letters 31 (12), 1800-1802, 2006
6662006
Cut-wire pairs and plate pairs as magnetic atoms for optical metamaterials
G Dolling, C Enkrich, M Wegener, JF Zhou, CM Soukoulis, S Linden
Optics letters 30 (23), 3198-3200, 2005
6082005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20