Παρακολούθηση
ELENI ELEFTHERIADOU
ELENI ELEFTHERIADOU
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα for.auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The vascular flora of the nature reserve Frakto Virgin Forest of Nomos Dramas (E Makedonia, Greece)
E Eleftheriadou, T Raus
Willdenowia, 455-485, 1996
251996
Micromorphological traits and essential oil contents of Micromeria kerneri Murb. and M. juliana (L.) Benth.(Lamiaceae)
D Kremer, V Dunkić, M Ruščić, V Matevski, D Ballian, F Bogunić, ...
Phytochemistry 98, 128-136, 2014
192014
Zur postglazialen Vegetationsentwicklung des Rhodopi-Gebirges (Elatia Dramas-Griechenland)
N Athanasiadis, A Gerasimidis, E Eleftheriadou, K Theodoropoulos
Dissertationes botanicae 196 (IKEEART-2018-873), 427-437, 1993
161993
Estimation of reference potential evapotranspiration with focus on vegetation science—The EmPEst software
K Kostinakis, F Xystrakis, K Theodoropoulos, D Stathis, E Eleftheriadou, ...
Journal of irrigation and drainage engineering 137 (9), 616-619, 2011
132011
Zonale sommergrüne Laubwälder der südlichen Balkanhalbinsel–eine Übersicht
E Bergmeier, P Dimopoulos, K Theodoropoulos, E Eleftheriadou
Tuexenia 24 (89), 111, 2004
122004
Non-wood forest products from the understory and implications for rural development: the case of a broadleaf deciduous oak forest (Quercus frainetto Ten.) in Chalkidiki, Greece.
EM Abraham, Κ Theodoropoulos, Ε Eleftheriadou, A Ragkos, ...
Journal of Environmental Protection and Ecology 16 (3), 1024-1032, 2015
112015
Phytosociological research of the pure Betula pendula forests in Greece: Rhodope mountain range (NE Greece)
K Theodoropoulos, E Eleftheriadou, N Athanasiadis, I Tsiripidis
Annali di Botanica 3, 77-92, 2003
102003
Die Flora der kaltliebenden Laub-und Koniferenwälder und der hohen Extrawaldland von Elatia Dramas
EN Eleftheriadou
Univ. of Thessaloniki, Thessaloniki, 1992
101992
Preliminary results on the classification of the Greek Picea forests
E Eleftheriadou, N Athanasiadis, I Tsiripidis, K Theodoropoulos
Plants of the Balkan Peninsula: into the next Millenium 1 (IKEECONF-2018-495 …, 2001
62001
The vascular flora of Mt Tzena (northern Greece)
M Chasapis, DA Samaras, K Theodoropoulos, E Eleftheriadou
Fl. Medit 30, 55-63, 2020
52020
Succession rates and patterns twelve years after land use abandonment in the estuary of the River Aliakmon, N. Greece
X Fotios, K Theodoropoulos, E Eleftheriadou, DA Samaras, C Damianidis, ...
Acta Botanica Croatica 73 (1), 21-35, 2014
52014
Drosera rotundifolia L.(Droseraceae). A rare and endangered species for the flora of Greece.
K Theodoropoulos, E Eleftheriadou
Journal of Environmental Protection and Ecology 13 (3), 1405-1411, 2012
52012
Thermophilous deciduous forests in Greece–a preliminary survey
P Dimopoulos, E Bergmeier, K Theodoropoulos, E Eleftheriadou
Bot Chron 18, 83-100, 2005
42005
Estabilishment of habitat monitoring system in Agra wetland (Pella, Greece)
N Grigoriadis, S Donth, K Theodoropoulos, E Eleftheriadou
Annali di Botanica 5, 23-38, 2005
42005
Micromorphological Traits of Balcanic Micromeria and Closely Related Clinopodium Species (Lamiaceae)
D Kremer, E Stabentheiner, F Bogunić, D Ballian, E Eleftheriadou, ...
Plants 10 (8), 1666, 2021
32021
Contribution to the description and distribution of Salix× velchevii (Salicaceae)
N Kailis, E Eleftheriadou
Phytologia Balcanica 17 (3), 279-282, 2011
32011
Plant communities of Pinus sylvestris forests in West Rhodopes, NE Macedonia, Greece
E Eleftheriadou, I Tsiripidis, K Theodoropoulos, V Karagiannakidou
Plant, fungal and habitat diversity investigation and conservation …, 2009
32009
New localities of two rare species of the Greek flora
N Athanasiadis, I Tsiripidis, E Eleftheriadou, K Theodoropoulos
Botanika Chronika 13 (IKEEART-2018-875), 271-272, 2000
32000
Phytochemicals and Their Correlation with Molecular Data in Micromeria and Clinopodium (Lamiaceae) Taxa
D Kremer, V Dunkić, I Radosavljević, F Bogunić, D Ivanova, D Ballian, ...
Plants 11 (23), 3407, 2022
22022
On the occurrence of Salix appendiculata (Salicaceae) in Greece
N Kailis, E Eleftheriadou
Willdenowia 43 (2), 257-261, 2013
22013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20