Παρακολούθηση
Corinna Cortes
Corinna Cortes
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Support-vector networks
C Cortes, V Vapnik
Machine learning 20 (3), 273-297, 1995
549691995
MNIST handwritten digit database
Y LeCun, C Cortes, C Burges
29462010
Support vector machine
C Cortes, V Vapnik
Machine learning 20 (3), 273-297, 1995
12561995
Mnist handwritten digit database. ATT Labs
Y LeCun, C Cortes, CJ Burges
10722010
Comparison of classifier methods: a case study in handwritten digit recognition
L Bottou, C Cortes, JS Denker, H Drucker, I Guyon, LD Jackel, Y LeCun, ...
Proceedings of the 12th IAPR International Conference on Pattern Recognition …, 1994
9721994
Comparison of learning algorithms for handwritten digit recognition
Y LeCun, L Jackel, L Bottou, A Brunot, C Cortes, J Denker, H Drucker, ...
International conference on artificial neural networks 60 (1), 53-60, 1995
8501995
AUC optimization vs. error rate minimization
C Cortes, M Mohri
Advances in neural information processing systems 16, 2003
7222003
MNIST handwritten digit database. 2010
Y LeCun, C Cortes, C Burges
URL http://yann. lecun. com/exdb/mnist 7 (6), 2010
7182010
Learning algorithms for classification: A comparison on handwritten digit recognition
Y LeCun, LD Jackel, L Bottou, C Cortes, JS Denker, H Drucker, I Guyon, ...
Neural networks: the statistical mechanics perspective 261 (276), 2, 1995
6781995
Boosting and other ensemble methods
H Drucker, C Cortes, LD Jackel, Y LeCun, V Vapnik
Neural Computation 6 (6), 1289-1301, 1994
4491994
Algorithms for learning kernels based on centered alignment
C Cortes, M Mohri, A Rostamizadeh
The Journal of Machine Learning Research 13, 795-828, 2012
4262012
Boosting decision trees
H Drucker, C Cortes
Advances in neural information processing systems 8, 1995
3931995
L2 regularization for learning kernels
C Cortes, M Mohri, A Rostamizadeh
arXiv preprint arXiv:1205.2653, 2012
3552012
Learning non-linear combinations of kernels
C Cortes, M Mohri, A Rostamizadeh
Advances in neural information processing systems 22, 2009
3492009
Sample selection bias correction theory
C Cortes, M Mohri, M Riley, A Rostamizadeh
International conference on algorithmic learning theory, 38-53, 2008
3322008
Learning bounds for importance weighting
C Cortes, Y Mansour, M Mohri
Advances in neural information processing systems 23, 2010
2972010
Hancock: a language for extracting signatures from data streams
C Cortes, K Fisher, D Pregibon, A Rogers
Proceedings of the sixth ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2000
2732000
Adanet: Adaptive structural learning of artificial neural networks
C Cortes, X Gonzalvo, V Kuznetsov, M Mohri, S Yang
International conference on machine learning, 874-883, 2017
2712017
Rational kernels: Theory and algorithms
C Cortes, P Haffner, M Mohri
Journal of Machine Learning Research 5 (Aug), 1035-1062, 2004
2262004
Advances in neural information processing systems 28
C Cortes, ND Lawarence, DD Lee, M Sugiyama, R Garnett
NIPS 2015, 2015
2232015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20