Παρακολούθηση
Michael D. Young
Michael D. Young
Prof Water and Environmental Policy, The University of Adelaide
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα adelaide.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The relevance of emotional intelligence for leadership performance
C Dulewicz, M Young, V Dulewicz
Journal of General Management 30 (3), 71-86, 2005
2002005
Toward optimal environmental policy: The case of biodiversity conservation
N Gunningham, MD Young
Ecology LQ 24, 243, 1997
1751997
A meta model of change
M Young
Journal of Organizational Change Management, 2009
1222009
Developing a water market readiness assessment framework
SA Wheeler, A Loch, L Crase, M Young, RQ Grafton
Journal of Hydrology 552, 807-820, 2017
1042017
Similarities and differences between leadership and management: High‐performance competencies in the british royal navy
M Young, V Dulewicz
British Journal of Management 19 (1), 17-32, 2008
892008
A model of command, leadership and management competency in the British Royal Navy
M Young, V Dulewicz
Leadership & Organization Development Journal, 2005
862005
A study into leadership and management competencies predicting superior performance in the British Royal Navy
M Young, V Dulewicz
Journal of Management Development, 2009
852009
Costing yield loss from acidity, sodicity and dryland salinity to Australian agriculture
S Hajkowicz, M Young
Land Degradation & Development 16 (5), 417-433, 2005
852005
Robust reform: the case for a new water entitlement system for Australia
MD Young, JC McColl
Australian Economic Review 36 (2), 225-234, 2003
762003
Robust separation: A search for a generic framework to simplify registration and trading of interests in natural resources
M Young, J McColl
Natural Resource Management Economics, 2002
722002
Inter-State Water Trading: A two year review Draft Final report
M Young, D Hatton MacDonald, R Stringer, H Bjornlund
Adelaide, CSIRO Land and Water, 2000
652000
Simulation games that integrate research, entertainment, and learning around ecosystem services
R Costanza, K Chichakly, V Dale, S Farber, D Finnigan, K Grigg, ...
Ecosystem Services 10, 195-201, 2014
632014
Supporting decisions: Understanding natural resource management assessment techniques
S Hajkowicz, M Young, DH MacDonald
Natural Resource Management Economics, 2000
592000
Defining tradable water entitlements and allocations: A robust system
M Young, J McColl
Canadian Water Resources Journal 30 (1), 65-72, 2005
572005
Leadership styles, change context and leader performance in the Royal Navy
M Young, V Dulewicz
Journal of Change Management 6 (4), 383-396, 2006
562006
Assessing the feasibility of a virtual tumor board program: a case study
CM Shea, R Teal, L Haynes-Maslow, M McIntyre, BJ Weiner, SB Wheeler, ...
Journal of Healthcare Management/American College of Healthcare Executives …, 2014
502014
Relationships between emotional and congruent self‐awareness and performance in the British Royal Navy
M Young, V Dulewicz
Journal of Managerial Psychology, 2007
502007
Mixing instruments and institutional arrangements for optima biodiversity conservation
MD Young, N Gunningham
Paris, Organisation for the Economic Cooperation and Development, 1997
491997
Sustaining our natural systems and biodiversity
S Morton, P Cullen, G Bourne, P Cristofani, H Possingham, MD Young
462002
Duty of care: an instrument for increasing the effectiveness of catchment management
M Young, T Shi, J Crosthwaite
452003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20