Παρακολούθηση
Arjen Luijendijk
Arjen Luijendijk
Deltares & Delft University of Technology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα deltares.nl
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The state of the world’s beaches
A Luijendijk, G Hagenaars, R Ranasinghe, F Baart, G Donchyts, ...
Scientific reports 8 (1), 1-11, 2018
5492018
A new alternative to saving our beaches from sea-level rise: the sand engine
MJF Stive, MA De Schipper, AP Luijendijk, SGJ Aarninkhof, ...
Journal of Coastal Research 29 (5), 1001-1008, 2013
3312013
Sandy coastlines under threat of erosion
MI Vousdoukas, R Ranasinghe, L Mentaschi, TA Plomaritis, P Athanasiou, ...
Nature climate change 10 (3), 260-263, 2020
2172020
Morphodynamic upscaling with the MORFAC approach: Dependencies and sensitivities
R Ranasinghe, C Swinkels, A Luijendijk, D Roelvink, J Bosboom, M Stive, ...
Coastal engineering 58 (8), 806-811, 2011
1662011
Modelling of wave damping at Guyana mud coast
JC Winterwerp, RF De Graaff, J Groeneweg, AP Luijendijk
Coastal Engineering 54 (3), 249-261, 2007
1262007
The initial morphological response of the Sand Engine: A process-based modelling study
AP Luijendijk, R Ranasinghe, MA de Schipper, BA Huisman, ...
Coastal engineering 119, 1-14, 2017
1092017
On the accuracy of automated shoreline detection derived from satellite imagery: A case study of the sand motor mega-scale nourishment
G Hagenaars, S de Vries, AP Luijendijk, WP de Boer, AJHM Reniers
Coastal Engineering 133, 113-125, 2018
862018
Shallow water bathymetry mapping using Support Vector Machine (SVM) technique and multispectral imagery
A Misra, Z Vojinovic, B Ramakrishnan, A Luijendijk, R Ranasinghe
International journal of remote sensing 39 (13), 4431-4450, 2018
682018
Scour around offshore structures-analysis of field measurements
D Rudolph, KJ Bos, AP Luijendijk, K Rietema, JMM Out
Proceedings 2nd International Conference on Scour and Erosion (ICSE-2 …, 2004
482004
Validation, calibration and evaluation of Delft3D-FLOW model with ferry measurements
AP Luijendijk
TU Delft, Faculty of Civil Engineering and Geosciences, Hydraulic Engineering, 2001
422001
The state of the World’s beaches. Sci Rep 8: 6641
A Luijendijk, G Hagenaars, R Ranasinghe, F Baart, G Donchyts, ...
362018
On the perception of morphodynamic model skill
J Bosboom, A Reniers, AP Luijendijk
Coastal Engineering 94, 112-125, 2014
362014
Beach nourishment has complex implications for the future of sandy shores
MA de Schipper, BC Ludka, B Raubenheimer, AP Luijendijk, T Schlacher
Nature Reviews Earth & Environment 2 (1), 70-84, 2021
312021
The Lagos coast–Investigation of the long-term morphological impact of the Eko Atlantic City project
KM Bentum, CW Hoyng, M Van Ledden, AP Luijendijk, MJF Stive
282012
The Sand Engine: A solution for vulnerable deltas in the 21st century?
MJF Stive, MA De Schipper, AP Luijendijk, R Ranasinghe, ...
Coastal Dynamics 2013: 7th International Conference on Coastal Dynamics …, 2013
252013
Assessing climate change impacts on the stability of small tidal inlets: Part 1-Data poor environments
TM Duong, R Ranasinghe, A Luijendijk, DJ Walstra, D Roelvink
Marine geology 390, 331-346, 2017
242017
Assessing climate change impacts on the stability of small tidal inlets: Part 2-Data rich environments
TM Duong, R Ranasinghe, M Thatcher, S Mahanama, ZB Wang, ...
Marine geology 395, 65-81, 2018
232018
Modelling of bed sediment composition changes at the lower shoreface of the Sand Motor
BJA Huisman, BG Ruessink, MA De Schipper, AP Luijendijk, MJF Stive
Coastal Engineering 132, 33-49, 2018
222018
Mapping spatial variability in shoreline change hotspots from satellite data; a case study in southeast Australia
TM Konlechner, DM Kennedy, JJ O'Grady, C Leach, R Ranasinghe, ...
Estuarine, coastal and shelf science 246, 107018, 2020
182020
Morphodynamic acceleration techniques for multi-timescale predictions of complex sandy interventions
AP Luijendijk, MA de Schipper, R Ranasinghe
Journal of marine science and engineering 7 (3), 78, 2019
182019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20