Παρακολούθηση
Bernhard Eberhardt
Bernhard Eberhardt
Hochschule der Medien
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hdm-stuttgart.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Documentation mocap database hdm05
M Müller, T Röder, M Clausen, B Eberhardt, B Krüger, A Weber
Computer Graphics Technical Report CG-2007-2, Universität Bonn 7, 11, 2007
5772007
A fast, flexible, particle-system model for cloth draping
B Eberhardt, A Weber, W Strasser
IEEE computer graphics and applications 16 (5), 52-59, 1996
5091996
Motion reconstruction using sparse accelerometer data
J Tautges, A Zinke, B Krüger, J Baumann, A Weber, T Helten, M Müller, ...
ACM Transactions on Graphics (ToG) 30 (3), 1-12, 2011
2442011
Creating cinematic wide gamut HDR-video for the evaluation of tone mapping operators and HDR-displays
J Froehlich, S Grandinetti, B Eberhardt, S Walter, A Schilling, H Brendel
Digital photography X 9023, 279-288, 2014
1912014
Implicit-explicit schemes for fast animation with particle systems
B Eberhardt, O Etzmuß, M Hauth
Computer Animation and Simulation 2000: Proceedings of the Eurographics …, 2000
1572000
The art of knitted fabrics, realistic & physically based modelling of knitted patterns
M Meißner, B Eberhardt
Computer Graphics Forum 17 (3), 355-362, 1998
861998
An information retrieval system for motion capture data
B Demuth, T Röder, M Müller, B Eberhardt
Advances in Information Retrieval: 28th European Conference on IR Research …, 2006
402006
Mocap database hdm05
M Müller, T Röder, M Clausen, B Eberhardt, B Krüger, A Weber
Institut für Informatik II, Universität Bonn 2 (7), 2007
352007
Cloth animation and rendering
M Hauth, O Etzmuß, B Eberhardt, R Klein, R Sarlette, M Sattler, K Daubert, ...
Eurographics Association, 2002
352002
A particle system approach to knitted textiles
B Eberhardt, A Weber
Computers & Graphics 23 (4), 599-606, 1999
331999
Baillon’s theorem on maximal regularity
B Eberhardt, G Greiner
Positive Operators and Semigroups on Banach Lattices: Proceedings of a …, 1992
331992
Boundary handling at cloth–fluid contact
M Huber, B Eberhardt, D Weiskopf
Computer Graphics Forum 34 (1), 14-25, 2015
302015
Collision adaptive particle systems
O Etzmuß, B Eberhardt, W Straßer, M Hauth
Proceedings the Eighth Pacific Conference on Computer Graphics and …, 2000
282000
Visualization and selection of dynamic mode decomposition components for unsteady flow
T Krake, S Reinhardt, M Hlawatsch, B Eberhardt, D Weiskopf
Visual Informatics 5 (3), 15-27, 2021
262021
Encoding color difference signals for high dynamic range and wide gamut imagery
J Froehlich, T Kunkel, R Atkins, J Pytlarz, S Daly, A Schilling, B Eberhardt
Color and Imaging Conference 2015 (1), 240-247, 2015
212015
Flux‐limited diffusion for multiple scattering in participating media
D Koerner, J Portsmouth, F Sadlo, T Ertl, B Eberhardt
Computer Graphics Forum 33 (6), 178-189, 2014
212014
Knit fabrics
B Eberhardt, M Meissner, W Strasser
Cloth Modeling and Animation, 123-144, 2000
172000
Gamut mapping for digital cinema
J Fröhlich, A Schilling, B Eberhardt
SMPTE Motion Imaging Journal 123 (8), 41-48, 2014
152014
Content aware quantization: Requantization of high dynamic range baseband signals based on visual masking by noise and texture
J Froehlich, GM Su, S Daly, A Schilling, B Eberhardt
2016 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 884-888, 2016
132016
Evaluation of Surface Tension Models for SPH-Based Fluid Animations Using a Benchmark Test.
M Huber, S Reinhardt, D Weiskopf, B Eberhardt
VRIPHYS, 41-50, 2015
132015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20