Παρακολούθηση
José María Maza-Ortega
José María Maza-Ortega
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα us.es
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
VSC-Based MVDC Railway Electrification System
A Gómez-Expósito, JM Mauricio, JM Maza-Ortega
IEEE, 0
149
Ancillary Services Market Design in Distribution Networks: Review and Identification of Barriers
K Oureilidis, KN Malamaki, K Gallos, A Tsitsimelis, C Dikaiakos, ...
Energies 13 (4), 917, 2020
1222020
Overview of power electronics technology and applications in power generation transmission and distribution
JM Maza-Ortega, E Acha, S García, A Gómez-Expósito
Journal of Modern Power Systems and Clean Energy 5 (4), 499-514, 2017
1002017
Assessing the loadability of active distribution networks in the presence of DC controllable links
E Romero-Ramos, A Gomez-Exposito, A Marano-Marcolini, ...
IET generation, transmission & distribution 5 (11), 1105-1113, 2011
832011
Reference current computation methods for active power filters: Accuracy assessment in the frequency domain
JMM Ortega, MP Esteve, MB Payán, AG Expósito, LG Franquelo
IEEE transactions on power electronics 20 (2), 446-456, 2005
732005
Voltage source converter-based topologies to further integrate renewable energy sources in distribution systems
JM Maza-Ortega, A Gomez-Exposito, M Barragan-Villarejo, ...
IET Renewable Power Generation 6 (6), 435-445, 2012
712012
Reference current computation for active power filters by running DFT techniques
JM Maza-Ortega, JA Rosendo-Macías, A Gómez-Expósito, ...
IEEE transactions on power delivery 25 (3), 1986-1995, 2010
522010
City-Friendly Smart Network Technologies and Infrastructures: The Spanish Experience
A Gómez-Expósito, A Arcos-Vargas, JM Maza-Ortega, ...
Proceedings of the IEEE 106 (4), 626-660, 2018
412018
Series compensation of transmission systems: A literature survey
CA Ordóñez, A Gómez-Expósito, JM Maza-Ortega
Energies 14 (6), 1717, 2021
352021
Enhanced Control Strategy for MMC-based STATCOM for Unbalanced Load Compensation.
M Nieves, JM Maza, M Mauricio, R Teodorescu, M Bongiorno, ...
16th European Conference on Power Electronics and Applications 1 (1), 1-10, 2014
352014
A Multi-Platform Lab for Teaching and Research in Active Distribution Networks
JM Maza-Ortega, M Barragán-Villarejo, F de Paula García-López, ...
IEEE Transactions on Power Systems 32 (6), 4861-4870, 2017
302017
Grid-friendly integration of electric vehicle fast charging station based on multiterminal DC link
F de Paula García-López, M Barragán-Villarejo, JM Maza-Ortega
International Journal of Electrical Power & Energy Systems 114, 105341, 2020
282020
A state estimation approach to harmonic polluting load characterization in distribution systems
JMM Ortega, AG Exposito, ALT Garcia, MB Payan
IEEE Transactions on Power Systems 20 (2), 765-772, 2005
262005
Operational benefits of multiterminal DC-links in active distribution networks
M Barragan, JM Mauricio, A Marano, M Nieves, J Churio, JM Maza-Ortega, ...
2012 IEEE Power and Energy Society General Meeting, 1-6, 2012
252012
Distributed reactive power control scheme for the voltage regulation of unbalanced LV grids
GC Kryonidis, KND Malamaki, SI Gkavanoudis, KO Oureilidis, EO Kontis, ...
IEEE Transactions on Sustainable Energy 12 (2), 1301-1310, 2020
222020
Techno-economic optimal power rating of induction motors
MB Payán, JMR Fernandez, JMM Ortega, JMR Santos
Applied Energy 240, 1031-1048, 2019
222019
Enhancing the integration of renewable sources in distribution systems using DC-links
A Marano-Marcolini, E Romero-Ramos, A Gomez-Exposito, ...
2009 IEEE PES/IAS Conference on Sustainable Alternative Energy (SAE), 1-5, 2009
212009
Power factor correction and harmonic mitigation in industry
JMM Ortega, MB Payan, CI Mitchell
Conference Record of the 2000 IEEE Industry Applications Conference. Thirty …, 2000
212000
Coils and power supplies design for the SMART tokamak
M Agredano-Torres, JL Garcia-Sanchez, A Mancini, SJ Doyle, ...
Fusion Engineering and Design 168, 112683, 2021
202021
DC link operation in smart distribution systems with communication interruptions
A Marano-Marcolini, MB Villarejo, A Fragkioudaki, JM Maza-Ortega, ...
IEEE Transactions on Smart Grid 7 (6), 2962-2970, 2016
192016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20