Παρακολούθηση
H. Eric Tseng
H. Eric Tseng
Ford Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ford.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Predictive active steering control for autonomous vehicle systems
P Falcone, F Borrelli, J Asgari, HE Tseng, D Hrovat
IEEE Transactions on control systems technology 15 (3), 566-580, 2007
15362007
MPC-based yaw and lateral stabilisation via active front steering and braking
P Falcone, H Eric Tseng, F Borrelli, J Asgari, D Hrovat
Vehicle System Dynamics 46 (S1), 611-628, 2008
4642008
State of the art survey: active and semi-active suspension control
HE Tseng, D Hrovat
Vehicle system dynamics 53 (7), 1034-1062, 2015
3562015
Vehicle yaw stability control by coordinated active front steering and differential braking in the tire sideslip angles domain
S Di Cairano, HE Tseng, D Bernardini, A Bemporad
IEEE Transactions on Control Systems Technology 21 (4), 1236-1248, 2012
3472012
Fault handling in an autonomous vehicle
C Attard, S Elwart, JA Greenberg, R Johri, JP Joyce, DS Kochhar, ...
US Patent 9,406,177, 2016
3462016
Linear time‐varying model predictive control and its application to active steering systems: Stability analysis and experimental validation
P Falcone, F Borrelli, HE Tseng, J Asgari, D Hrovat
International Journal of Robust and Nonlinear Control: IFAC‐Affiliated …, 2008
3352008
The development of vehicle stability control at Ford
HE Tseng, B Ashrafi, D Madau, TA Brown, D Recker
IEEE/ASME transactions on mechatronics 4 (3), 223-234, 1999
3341999
A linear time varying model predictive control approach to the integrated vehicle dynamics control problem in autonomous systems
P Falcone, M Tufo, F Borrelli, J Asgari, HE Tseng
2007 46th IEEE Conference on Decision and Control, 2980-2985, 2007
2912007
Predictive control of autonomous ground vehicles with obstacle avoidance on slippery roads
Y Gao, T Lin, F Borrelli, E Tseng, D Hrovat
Dynamic systems and control conference 44175, 265-272, 2010
2852010
A human-like game theory-based controller for automatic lane changing
H Yu, HE Tseng, R Langari
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 88, 140-158, 2018
2682018
Hybrid model predictive control application towards optimal semi-active suspension
N Giorgetti, A Bemporad, HE Tseng, D Hrovat
International Journal of Control 79 (05), 521-533, 2006
2652006
The development of model predictive control in automotive industry: A survey
D Hrovat, S Di Cairano, HE Tseng, IV Kolmanovsky
2012 IEEE International Conference on Control Applications, 295-302, 2012
2592012
A tube-based robust nonlinear predictive control approach to semiautonomous ground vehicles
Y Gao, A Gray, HE Tseng, F Borrelli
Vehicle System Dynamics 52 (6), 802-823, 2014
2392014
Predictive control for agile semi-autonomous ground vehicles using motion primitives
A Gray, Y Gao, T Lin, JK Hedrick, HE Tseng, F Borrelli
2012 American Control Conference (ACC), 4239-4244, 2012
2362012
Autonomous vehicle modes
C Attard, S Elwart, JA Greenberg, R Johri, JP Joyce, DS Kochhar, ...
US Patent 9,517,771, 2016
2282016
Path planning for autonomous vehicles using model predictive control
C Liu, S Lee, S Varnhagen, HE Tseng
2017 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV), 174-179, 2017
2272017
Semi-active control laws-optimal and sub-optimal
HE Tseng, JK Hedrick
Vehicle system dynamics 23 (1), 545-569, 1994
1971994
Experimental verification of lateral speed estimation methods
AY Ungoren, H Peng, HE Tseng
Proceeding of Int. Symposium on advanced vehicle control IEEE Press, 2002
185*2002
Cornering stiffness estimation based on vehicle lateral dynamics
C Sierra, E Tseng, A Jain, H Peng
Vehicle System Dynamics 44 (sup1), 24-38, 2006
1732006
Predictive control of an autonomous ground vehicle using an iterative linearization approach
A Carvalho, Y Gao, A Gray, HE Tseng, F Borrelli
16th International IEEE conference on intelligent transportation systems …, 2013
1722013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20