Παρακολούθηση
Charis Vlados
Charis Vlados
Democritus University of Thrace, Department of Economics
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα econ.duth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On a correlative and evolutionary SWOT analysis
C Vlados
Journal of Strategy and Management 12 (3), 347-363, 2019
1662019
Porter’s diamond approaches and the competitiveness web
C Vlados
International Journal of Business Administration 10 (5), 33-52, 2019
742019
Towards an evolutionary understanding of the current global socio-economic crisis and restructuring: From a conjunctural to a structural and evolutionary perspective
C Vlados, N Deniozos, D Chatzinikolaou, M Demertzis
Research in World Economy 9 (1), 15-33, 2018
552018
Change Management and Innovation in the “Living Organization”: The Stra.Tech.Man Approach
C Vlados
Management Dynamics in the Knowledge Economy 7 (2), 229-256, 2019
542019
Global crisis, innovation and change management: Towards a new systemic perception of the current globalization restructuring
C Vlados, N Deniozos, D Chatzinikolaou
International Business Research 11 (8), 9-29, 2018
402018
Business ecosystems policy in Stra.Tech.Man terms: The case of the Eastern Macedonia and Thrace region
C Vlados, D Chatzinikolaou
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovati on (JEMI) 15 (3), 163-197, 2019
372019
Local support mechanisms for entrepreneurship: The approach of local development and innovation institutions
F Katimertzopoulos, C Vlados
International journal of business and economic sciences applied research 10, 1, 2017
362017
Crisis, institutional innovation and change management: Thoughts from the Greek case
C Vlados, D Chatzinikolaou
Journal of Economics and Political Economy 6 (1), 58-77, 2019
332019
La dynamique du triangle stratégie, technologie et management : l'insertion des entreprises grecques dans la globalisation
CM Vlados
Paris X - Nanterre. Sous la direction de Michel Delapierre., 2004
322004
The dynamics of the current global restructuring and contemporary framework of the US–China trade war
C Vlados
Global Journal of Emerging Market Economies 12 (1), 4-23, 2020
312020
Η Δυναμική της Παγκοσμιοποίησης κι η Νέα Προβληματική της Τοπικής Ανάπτυξης: Στοιχεία για την σύσταση Μηχανισμών Ενίσχυσης του Καινοτομικού Δυναμικού των Τοπικών Παραγωγικών …
ΧΜ Βλάδος
Ειδικά Θέματα Ανάπτυξης σε Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές (ΛΕΠ), 2007
302007
Η Δυναμική της Παγκοσμιοποίησης και οι Επιχειρήσεις στην Ελλάδα
ΧΜ Βλάδος
Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, 2006
302006
Towards a restructuration of the conventional SWOT analysis
C Vlados, D Chatzinikolaou
Business and Management Studies 5 (2), 76-84, 2019
292019
Macro, meso, and micro policies for strengthening entrepreneurship: Towards an integrated competitiveness policy
C Vlados, D Chatzinikolaou
Journal of Business & Economic Policy 7 (1), 1-12, 2020
282020
Innovation in Stra.Tech.Man (Strategy-Technology-Management) terms
C Vlados, F Katimertzopoulos
Journal of Entrepreneurship and Business Innovation 5 (2), 1-26, 2019
272019
Perceiving Competitiveness under the Restructuring Process of Globalization
CM Vlados, N Deniozos, D Chatzinikolaou, M Demertzis
International Journal of Business and Management 13 (8), 135-153, 2018
262018
The Search of Competitiveness and the Entrepreneurial Evolution in a Global Environment: Toward a New Approach of Development Dynamics Based on the Case of Greek Productive System
CM Vlados
Journal of Management Sciences and Regional Development, 91-116, 2012
262012
Methodological redirections for an evolutionary approach of the external business environment
C Vlados, D Chatzinikolaou
J. Mgmt. & Sustainability 9, 25, 2019
232019
The phases of the postwar evolution of capitalism: The transition from the current crisis into a new worldwide developmental trajectory
C Vlados
Perspectives on Global Development and Technology 18 (4), 457-488, 2019
212019
Dialectical prerequisites on Geopolitics and Geoeconomics in Globalization’s Restructuration Era
C Vlados, N Deniozos, D Chatzinikolaou
Journal of Economic and Social Thought 6 (2), 65-92, 2019
212019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20