Παρακολούθηση
Hedley Grantham
Hedley Grantham
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα wcs.org
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Is conservation triage just smart decision making?
MC Bottrill, LN Joseph, J Carwardine, M Bode, C Cook, ET Game, ...
Trends in ecology & evolution 23 (12), 649-654, 2008
6942008
The exceptional value of intact forest ecosystems
JEM Watson, T Evans, O Venter, B Williams, A Tulloch, C Stewart, ...
Nature ecology & evolution 2 (4), 599-610, 2018
6012018
Tradeoffs of different types of species occurrence data for use in systematic conservation planning
C Rondinini, KA Wilson, L Boitani, H Grantham, HP Possingham
Ecology letters 9 (10), 1136-1145, 2006
5512006
Pelagic protected areas: the missing dimension in ocean conservation
ET Game, HS Grantham, AJ Hobday, RL Pressey, AT Lombard, ...
Trends in ecology & evolution 24 (7), 360-369, 2009
5142009
Achieving the triple bottom line in the face of inherent trade-offs among social equity, economic return, and conservation
BS Halpern, CJ Klein, CJ Brown, M Beger, HS Grantham, S Mangubhai, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 110 (15), 6229-6234, 2013
3082013
Conservation planning for connectivity across marine, freshwater, and terrestrial realms
M Beger, HS Grantham, RL Pressey, KA Wilson, EL Peterson, D Dorfman, ...
Biological Conservation 143 (3), 565-575, 2010
2722010
Replacing underperforming protected areas achieves better conservation outcomes
RA Fuller, E McDonald-Madden, KA Wilson, J Carwardine, HS Grantham, ...
Nature 466 (7304), 365-367, 2010
2682010
Marxan user manual: for Marxan version 1.8. 10
ET Game, HS Grantham
University of Queensland, Pacific Marine Analysis and Research Association …, 2008
2162008
Between-country collaboration and consideration of costs increase conservation planning efficiency in the Mediterranean Basin
S Kark, N Levin, HS Grantham, HP Possingham
Proceedings of the National Academy of Sciences 106 (36), 15368-15373, 2009
2152009
Delaying conservation actions for improved knowledge: how long should we wait?
HS Grantham, KA Wilson, A Moilanen, T Rebelo, HP Possingham
Ecology letters 12 (4), 293-301, 2009
1912009
The location and protection status of Earth’s diminishing marine wilderness
KR Jones, CJ Klein, BS Halpern, O Venter, H Grantham, CD Kuempel, ...
Current Biology 28 (15), 2506-2512. e3, 2018
1882018
Effectiveness of biodiversity surrogates for conservation planning: different measures of effectiveness generate a kaleidoscope of variation
HS Grantham, RL Pressey, JA Wells, AJ Beattie
PLoS One 5 (7), e11430, 2010
1842010
Conserving biodiversity in production landscapes
KA Wilson, E Meijaard, S Drummond, HS Grantham, L Boitani, G Catullo, ...
Ecological Applications 20 (6), 1721-1732, 2010
1602010
Diminishing return on investment for biodiversity data in conservation planning
HS Grantham, A Moilanen, KA Wilson, RL Pressey, TG Rebelo, ...
Conservation Letters 1 (4), 190-198, 2008
1582008
An integrative research framework for enabling transformative adaptation
MJ Colloff, B Martín-López, S Lavorel, B Locatelli, R Gorddard, ...
Environmental Science & Policy 68, 87-96, 2017
1572017
Effective conservation planning requires learning and adaptation
HS Grantham, M Bode, E McDonald-Madden, ET Game, AT Knight, ...
Frontiers in Ecology and the Environment 8 (8), 431-437, 2010
1362010
Systematic conservation planning: past, present and future
JEM Watson, HS Grantham, KA Wilson, HP Possingham
Conservation biogeography 1, 136-160, 2011
1242011
Anthropogenic modification of forests means only 40% of remaining forests have high ecosystem integrity
HS Grantham, A Duncan, TD Evans, KR Jones, HL Beyer, R Schuster, ...
Nature communications 11 (1), 1-10, 2020
1222020
Reducing bycatch in the South African pelagic longline fishery: the utility of different approaches to fisheries closures
HS Grantham, SL Petersen, HP Possingham
Endangered Species Research 5 (2-3), 291-299, 2008
1092008
Finite conservation funds mean triage is unavoidable
MC Bottrill, LN Joseph, J Carwardine, M Bode, C Cook, ET Game, ...
Trends in Ecology & Evolution 24 (4), 183-184, 2009
1042009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20