Παρακολούθηση
Kontoes C
Kontoes C
National Observatory of Athens/IAASARS - BEYOND Center for EO Research and Satellite RS
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα noa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Burnt area delineation from a uni-temporal perspective based on Landsat TM imagery classification using Support Vector Machines
GP Petropoulos, C Kontoes, I Keramitsoglou
International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 13 (1 …, 2011
1702011
An experimental system for the integration of GIS data in knowledge-based image analysis for remote sensing of agriculture
C Kontoes, GG Wilkinson, A Burrill, S Goffredo, J Megier
International journal of geographical information systems 7 (3), 247-262, 1993
1381993
Dust impact on surface solar irradiance assessed with model simulations, satellite observations and ground-based measurements
PG Kosmopoulos, S Kazadzis, M Taylor, E Athanasopoulou, O Speyer, ...
Atmospheric Measurement Techniques 10 (7), 2435-2453, 2017
1152017
LIVAS: a 3-D multi-wavelength aerosol/cloud database based on CALIPSO and EARLINET
V Amiridis, E Marinou, A Tsekeri, U Wandinger, A Schwarz, E Giannakaki, ...
Atmospheric Chemistry and Physics 15 (13), 7127-7153, 2015
1132015
Scalable parcel-based crop identification scheme using Sentinel-2 data time-series for the monitoring of the common agricultural policy
V Sitokonstantinou, I Papoutsis, C Kontoes, A Lafarga Arnal, ...
Remote Sensing 10 (6), 911, 2018
1002018
A comparative analysis of a fixed thresholding vs. a classification tree approach for operational burn scar detection and mapping
CC Kontoes, H Poilvé, G Florsch, I Keramitsoglou, S Paralikidis
International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 11 (5 …, 2009
912009
Displacement field and fault model for the September 7, 1999 Athens earthquake inferred from ERS2 satellite radar interferometry
C Kontoes, P Elias, O Sykioti, P Briole, D Remy, M Sachpazi, G Veis, ...
Geophysical Research Letters 27 (24), 3989-3992, 2000
792000
Satellite earth observation data in epidemiological modeling of malaria, dengue and West Nile virus: a scoping review
E Parselia, C Kontoes, A Tsouni, C Hadjichristodoulou, I Kioutsioukis, ...
Remote Sensing 11 (16), 1862, 2019
772019
Mapping inflation at Santorini volcano, Greece, using GPS and InSAR
I Papoutsis, X Papanikolaou, M Floyd, KH Ji, C Kontoes, D Paradissis, ...
Geophysical Research Letters 40 (2), 267-272, 2013
722013
Impact of the 2009 Attica wild fires on the air quality in urban Athens
V Amiridis, C Zerefos, S Kazadzis, E Gerasopoulos, K Eleftheratos, ...
Atmospheric environment 46, 536-544, 2012
652012
Combining ASTER multispectral imagery analysis and support vector machines for rapid and cost-effective post-fire assessment: a case study from the Greek wildland fires of 2007
GP Petropoulos, W Knorr, M Scholze, L Boschetti, G Karantounias
Natural hazards and earth system sciences 10 (2), 305-317, 2010
652010
Land cover mapping with emphasis to burnt area delineation using co-orbital ALI and Landsat TM imagery
GP Petropoulos, CC Kontoes, I Keramitsoglou
International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 18 …, 2012
632012
Wildfire detection and tracking over Greece using MSG‑SEVIRI satellite data
NI Sifakis, C Iossifidis, C Kontoes, I Keramitsoglou
Remote sensing 3 (3), 524-538, 2011
622011
The February 2014 Cephalonia earthquake (Greece): 3D deformation field and source modeling from multiple SAR techniques
JP Merryman Boncori, I Papoutsis, G Pezzo, C Tolomei, S Atzori, A Ganas, ...
Seismological Research Letters 86 (1), 124-137, 2015
612015
Land subsidence rebound detected via multi-temporal InSAR and ground truth data in Kalochori and Sindos regions, Northern Greece
N Svigkas, I Papoutsis, C Loupasakis, P Tsangaratos, A Kiratzi, ...
Eng. Geol 209, 175-186, 2016
592016
The potential of kernel classification techniques for land use mapping in urban areas using 5m-spatial resolution IRS-1C imagery
CC Kontoes, V Raptis, M Lautner, R Oberstadler
International Journal of Remote Sensing 21 (16), 3145-3151, 2000
562000
Estimation of actual evapotranspiration by remote sensing: Application in Thessaly Plain, Greece
A Tsouni, C Kontoes, D Koutsoyiannis, P Elias, N Mamassis
Sensors 8 (6), 3586-3600, 2008
542008
Sextant: Visualizing time-evolving linked geospatial data
C Nikolaou, K Dogani, K Bereta, G Garbis, M Karpathiotakis, K Kyzirakos, ...
Journal of Web Semantics 35, 35-52, 2015
522015
Smoke dispersion modeling over complex terrain using high resolution meteorological data and satellite observations–The FireHub platform
S Solomos, V Amiridis, P Zanis, E Gerasopoulos, FI Sofiou, T Herekakis, ...
Atmospheric Environment 119, 348-361, 2015
522015
Seismological and SAR signature of unrest at Nisyros caldera, Greece
M Sachpazi, C Kontoes, N Voulgaris, M Laigle, G Vougioukalakis, ...
Journal of Volcanology and Geothermal Research 116 (1-2), 19-33, 2002
502002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20