Παρακολούθηση
Luca Aceto
Luca Aceto
Department of Computer Science, Reykjavik University, and Gran Sasso Science Institute, L'Aquila
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ru.is - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Reactive systems: modelling, specification and verification
L Aceto, A Ingólfsdóttir, KG Larsen, J Srba
cambridge university press, 2007
4172007
Structural operational semantics
L Aceto, W Fokkink, C Verhoef
Handbook of process algebra, 197-292, 2001
3862001
Turning SOS rules into equations
L Aceto, B Bloom, F Vaandrager
Information and Computation 111 (1), 1-52, 1994
1961994
Towards action-refinement in process algebras
L Aceto, M Hennessy
Information and Computation 103 (2), 204-269, 1993
1741993
Model checking via reachability testing for timed automata
L Aceto, A Burgueno, KG Larsen
International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and …, 1998
1561998
Timing and causality in process algebra
L Aceto, D Murphy
Acta Informatica 33, 317-350, 1996
1361996
Termination, deadlock, and divergence
L Aceto, M Hennessy
Journal of the ACM (JACM) 39 (1), 147-187, 1992
1311992
The power of reachability testing for timed automata
L Aceto, P Bouyer, A Burgueno, KG Larsen
Theoretical Computer Science 300 (1-3), 411-475, 2003
1072003
Modelling and simulation of asynchronous real-time systems using Timed Rebeca
AH Reynisson, M Sirjani, L Aceto, M Cimini, A Jafari, A Ingólfsdóttir, ...
Science of Computer Programming 89, 41-68, 2014
922014
Action refinement in process algebras
L Aceto
Cambridge University Press, 1992
841992
Monitorability for the Hennessy–Milner logic with recursion
A Francalanza, L Aceto, A Ingólfsdóttir
Formal Methods in System Design 51 (1), 87-116, 2017
772017
Adding action refinement to a finite process algebra
L Aceto, M Hennessy
Information and Computation 115 (2), 179-247, 1994
741994
Testing equivalences for event structures
L Aceto, R De Nicola, A Fantechi
Mathematical Models for the Semantics of Parallelism: Advanced School Rome …, 1987
731987
A survey of runtime monitoring instrumentation techniques
I Cassar, A Francalanza, L Aceto, A Ingólfsdóttir
arXiv preprint arXiv:1708.07229, 2017
722017
Adding action refinement to a finite process algebra
L Aceto, M Hennessy
International Colloquium on Automata, Languages, and Programming, 506-519, 1991
721991
A static view of localities
L Aceto
Formal Aspects of Computing 6, 201-222, 1994
681994
Adventures in monitorability: from branching to linear time and back again
L Aceto, A Achilleos, A Francalanza, A Ingólfsdóttir, K Lehtinen
Proceedings of the ACM on Programming Languages 3 (POPL), 1-29, 2019
672019
A foundation for runtime monitoring
A Francalanza, L Aceto, A Achilleos, DP Attard, I Cassar, D Della Monica, ...
International Conference on Runtime Verification, 8-29, 2017
672017
Is your model checker on time? On the complexity of model checking for timed modal logics
L Aceto, F Laroussinie
The Journal of Logic and Algebraic Programming 52, 7-51, 2002
652002
The power of reachability testing for timed automata
L Aceto, P Bouyer, A Burgueno, KG Larsen
Foundations of Software Technology and Theoretical Computer Science: 18th …, 1998
651998
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20