Παρακολούθηση
Erinc Merdivan
Erinc Merdivan
Helmholtz AI (HMGU)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα helmholtz-muenchen.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Human activity recognition using recurrent neural networks
D Singh, E Merdivan, I Psychoula, J Kropf, S Hanke, M Geist, A Holzinger
Machine Learning and Knowledge Extraction: First IFIP TC 5, WG 8.4, 8.9, 12 …, 2017
2102017
Convolutional and recurrent neural networks for activity recognition in smart environment
D Singh, E Merdivan, S Hanke, J Kropf, M Geist, A Holzinger
Towards Integrative Machine Learning and Knowledge Extraction: BIRS Workshop …, 2017
942017
A deep learning approach for privacy preservation in assisted living
I Psychoula, E Merdivan, D Singh, L Chen, F Chen, S Hanke, J Kropf, ...
2018 IEEE international conference on pervasive computing and communications …, 2018
532018
Dialogue systems for intelligent human computer interactions
E Merdivan, D Singh, S Hanke, A Holzinger
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 343, 57-71, 2019
432019
A fluorescent chemical sensor for ethanol determination in alcoholic beverages
SS Bozkurt, E Merdivan, Y Benibol
Microchimica Acta 168, 141-145, 2010
432010
Human annotated dialogues dataset for natural conversational agents
E Merdivan, D Singh, S Hanke, J Kropf, A Holzinger, M Geist
Applied Sciences 10 (3), 762, 2020
312020
New clues on carcinogenicity-related substructures derived from mining two large datasets of chemical compounds
A Golbamaki, E Benfenati, N Golbamaki, A Manganaro, E Merdivan, ...
Journal of Environmental Science and Health, Part C 34 (2), 97-113, 2016
272016
Knowledge Canvassing Using a Knowledge Graph and a Question and Answer System
E Merdivan, JA Riendeau, J Sirotkovic, MD Whitley, L Zhang
US Patent App. 14/859,749, 2016
262016
International cross-domain conference for machine learning and knowledge extraction
D Singh, E Merdivan, I Psychoula, J Kropf, S Hanke, M Geist, A Holzinger
Cham: Springer, 255-266, 2017
192017
Knowledge canvassing using a knowledge graph and a question and answer system
E Merdivan, JA Riendeau, J Sirotkovic, MD Whitley, L Zhang
US Patent 10,586,156, 2020
162020
Image-based text classification using 2d convolutional neural networks
E Merdivan, A Vafeiadis, D Kalatzis, S Hanke, J Kroph, K Votis, ...
2019 IEEE SmartWorld, Ubiquitous Intelligence & Computing, Advanced …, 2019
15*2019
BeamECOC: A local search for the optimization of the ECOC matrix
C Zor, B Yanikoglu, E Merdivan, T Windeatt, J Kittler, E Alpaydin
2016 23rd International Conference on Pattern Recognition (ICPR), 198-203, 2016
132016
Fluorimetric detection of boron by azomethine-H in micellar solution and sol–gel
E Merdivan, Y Benibol, S Seyhan
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 71 (5 …, 2009
122009
Towards Integrative Machine Learning and Knowledge Extraction
D Singh, E Merdivan, S Hanke, J Kropf, M Geist, A Holzinger
Proceedings of the BIRS Workshop, Banff, AB, Canada, 24-26, 2015
112015
MISATO: machine learning dataset of protein–ligand complexes for structure-based drug discovery
T Siebenmorgen, F Menezes, S Benassou, E Merdivan, K Didi, ...
Nature Computational Science, 1-12, 2024
8*2024
Towards self-management of chronic diseases in smart homes: physical exercise monitoring for chronic obstruction pulmonary disease patients
JG Teriús-Padrón, G Kapidis, S Fallmann, E Merdivan, S Hanke, ...
2018 IEEE international conference on pervasive computing and communications …, 2018
82018
Reconstruct & crush network
E Merdivan, MR Loghmani, M Geist
Advances in Neural Information Processing Systems 30, 2017
82017
Privacy-enabled smart home framework with voice assistant
D Singh, I Psychoula, E Merdivan, J Kropf, S Hanke, E Sandner, L Chen, ...
Smart Assisted Living: Toward An Open Smart-Home Infrastructure, 321-339, 2020
72020
Improved prediction of bacterial CRISPRi guide efficiency from depletion screens through mixed-effect machine learning and data integration
Y Yu, S Gawlitt, LB de Andrade e Sousa, E Merdivan, M Piraud, CL Beisel, ...
Genome Biology 25 (1), 13, 2024
6*2024
Inferred facts discovered through knowledge graph derived contextual overlays
E Merdivan, JA Riendeau, MD Whitley, L Zhang
US Patent 10,599,983, 2020
32020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20