Παρακολούθηση
Tom Cundari
Tom Cundari
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unt.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Effective core potential methods for the lanthanides
TR Cundari, WJ Stevens
The Journal of chemical physics 98 (7), 5555-5565, 1993
14821993
Studies of low-coordinate iron dinitrogen complexes
JM Smith, AR Sadique, TR Cundari, KR Rodgers, G Lukat-Rodgers, ...
Journal of the American Chemical Society 128 (3), 756-769, 2006
3602006
Copper–nitrene complexes in catalytic C–H amination
YM Badiei, A Dinescu, X Dai, RM Palomino, FW Heinemann, TR Cundari, ...
Angew. Chem., Int. Ed 47 (51), 9961-9964, 2008
3542008
The correlation consistent composite approach (ccCA): An alternative to the Gaussian-n methods
NJ DeYonker, TR Cundari, AK Wilson
The Journal of chemical physics 124 (11), 2006
3422006
CO2 Reduction on Transition Metal (Fe, Co, Ni, and Cu) Surfaces: In Comparison with Homogeneous Catalysis
C Liu, TR Cundari, AK Wilson
The Journal of Physical Chemistry C 116 (9), 5681-5688, 2012
3312012
Stepwise reduction of dinitrogen bond order by a low-coordinate iron complex
JM Smith, RJ Lachicotte, KA Pittard, TR Cundari, G Lukat-Rodgers, ...
Journal of the American Chemical Society 123 (37), 9222-9223, 2001
3182001
Metal effect on the supramolecular structure, photophysics, and acid− base character of trinuclear pyrazolato coinage metal complexes
MA Omary, MA Rawashdeh-Omary, MWA Gonser, O Elbjeirami, T Grimes, ...
Inorganic chemistry 44 (23), 8200-8210, 2005
3112005
Electronically unsaturated three-coordinate chloride and methyl complexes of iron, cobalt, and nickel
PL Holland, TR Cundari, LL Perez, NA Eckert, RJ Lachicotte
Journal of the American Chemical Society 124 (48), 14416-14424, 2002
2752002
Reviews in Computational Chemistry 6
KB Lipkowitz, DB Boyd
VCH, 1995
2171995
Ru (II) catalysts supported by hydridotris (pyrazolyl) borate for the hydroarylation of olefins: reaction scope, mechanistic studies, and guides for the development of improved …
NA Foley, JP Lee, Z Ke, TB Gunnoe, TR Cundari
Accounts of chemical research 42 (5), 585-597, 2009
2022009
Catalytic C H Amination with Unactivated Amines through Copper (II) Amides
S Wiese, YM Badiei, RT Gephart, S Mossin, MS Varonka, MM Melzer, ...
Angewandte Chemie 122 (47), 9034-9039, 2010
1972010
The reactivity patterns of low-coordinate iron− hydride complexes
Y Yu, AR Sadique, JM Smith, TR Dugan, RE Cowley, WW Brennessel, ...
Journal of the American Chemical Society 130 (20), 6624-6638, 2008
1952008
Quantitative computational thermochemistry of transition metal species
NJ DeYonker, KA Peterson, G Steyl, AK Wilson, TR Cundari
The Journal of Physical Chemistry A 111 (44), 11269-11277, 2007
1822007
A two-coordinate nickel imido complex that effects C− H amination
CA Laskowski, AJM Miller, GL Hillhouse, TR Cundari
Journal of the American Chemical Society 133 (4), 771-773, 2011
1812011
Computational studies of transition metal− main group multiple bonding
TR Cundari
Chemical Reviews 100 (2), 807-818, 2000
1762000
An intermediate neglect of differential overlap model for second‐row transition metal species
WP Anderson, TR Cundari, MC Zerner
International journal of quantum chemistry 39 (1), 31-45, 1991
1741991
Coordination‐Number Dependence of Reactivity in an Imidoiron (III) Complex
NA Eckert, S Vaddadi, S Stoian, RJ Lachicotte, TR Cundari, PL Holland
Angewandte Chemie 118 (41), 7022-7025, 2006
1732006
The correlation-consistent composite approach: Application to the G3/99 test set
NJ DeYonker, T Grimes, S Yockel, A Dinescu, B Mintz, TR Cundari, ...
The Journal of chemical physics 125 (10), 2006
1712006
Transition metal imido complexes
TR Cundari
Journal of the American Chemical Society 114 (20), 7879-7888, 1992
1641992
Principal resonance contributors to high-valent, transition-metal alkylidene complexes
TR Cundari, MS Gordon
Journal of the American Chemical Society 113 (14), 5231-5243, 1991
1601991
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20