Παρακολούθηση
Michael Danikas
Michael Danikas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ee.duth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Propagation and structure of streamers in liquid dielectrics
A Beroual, M Zahn, A Badent, K Kist, AJ Schwabe, H Yamashita, ...
IEEE Electrical Insulation Magazine 14 (2), 6-17, 1998
3481998
Nanocomposites-a review of electrical treeing and breakdown
MG Danikas, T Tanaka
IEEE Electrical Insulation Magazine 25 (4), 19-25, 2009
3272009
Interfaces features in polymer nanocomposites: A review of proposed models
D Pitsa, MG Danikas
Nano 6 (06), 497-508, 2011
1182011
Statistical investigation of AC breakdown voltage of nanofluids compared with mineral and natural ester oil
GD Peppas, VP Charalampakos, EC Pyrgioti, MG Danikas, ...
IET Science, Measurement & Technology 10 (6), 644-652, 2016
1072016
The definitions used for partial discharge phenomena
MG Danikas
IEEE transactions on electrical insulation 28 (6), 1075-1081, 1993
931993
Breakdown of transformer oil
MG Danikas
IEEE Electrical Insulation Magazine 6 (5), 27-34, 1990
931990
Simulation of electrical tree growth in solid dielectrics containing voids of arbitrary shape
MG Danikas, I Karafyllidis, A Thanailakis, AM Bruning
Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering 4 (6), 535, 1996
711996
Partial discharge recognition using neural networks: a review
MG Danikas, N Gao, M Aro
Electrical Engineering 85, 87-93, 2003
622003
Small partial discharges and their role in insulation deterioration
MG Danikas
IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation 4 (6), 863-867, 1997
481997
Properties of electrical insulating materials at cryogenic temperatures: A literature review
F Krahenbuhl, B Bernstein, M Danikas, J Densley, K Kadotani, M Kahle, ...
IEEE Electrical Insulation Magazine 10 (4), 10-22, 1994
471994
Analysis of surface degradation of silicone rubber insulation due to tracking under different voltage profiles
S Chandrasekar, R Sarathi, MG Danikas
Electrical Engineering 89, 489-501, 2007
462007
Partial discharges in epoxy resin voids and the interpretational possibilities and limitations of Pedersen's model
MG Danikas, G Adamidis
Electrical engineering (Berlin) 80 (2), 105-110, 1997
371997
Evidence and presumption in PD diagnostics
A Kelen, MG Danikas
IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation 2 (5), 780-795, 1995
351995
Breakdown in air gaps with solid insulating barrier under impulse voltage stress
FV Topalis, MG Danikas
Facta universitatis-series: Electronics and Energetics 18 (1), 87-104, 2005
342005
Diagnostic challenges in dielectric loss assessment and interpretation: a review
S Morsalin, TB Phung, M Danikas, D Mawad
IET Science, Measurement & Technology 13 (6), 767-782, 2019
322019
Comparison of several theoretical sub-corona to corona transition relations with recent experimental results
MG Danikas, AM Bruning
Conference Record of the 1992 IEEE International Symposium on Electrical …, 1992
321992
Experimental study on space charge and electrical strength of MgO nano-particles/polypropylene composite
Z Li, W Cao, G Sheng, X Jiang, MG Danikas
IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation 23 (3), 1812-1819, 2016
292016
On two nanocomposite models: differences, similarities and interpretational possibilities regarding Tsagaropoulos' model and Tanaka's model
M Danikas
Journal of Electrical Engineering 61 (4), 241-246, 2010
292010
Understanding Corona discharge activity in titania nanoparticles dispersed in transformer oil under AC and DC voltages
K Swati, KS Yadav, R Sarathi, R Vinu, MG Danikas
IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation 24 (4), 2325-2336, 2017
282017
Polyolefin insulation degradation in electrical field below critical inception voltages
A Harlin, MG Danikas, P Hyvonen
JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING-BRATISLAVA- 56 (5/6), 135, 2005
282005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20