Παρακολούθηση
Geoffrey C Poole
Geoffrey C Poole
Professor, Fluvial Landscape Ecology, Montana State University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα montana.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Stream denitrification across biomes and its response to anthropogenic nitrate loading
PJ Mulholland, AM Helton, GC Poole, RO Hall, SK Hamilton, BJ Peterson, ...
Nature 452 (7184), 202-205, 2008
13062008
An ecological perspective on in-stream temperature: natural heat dynamics and mechanisms of human-causedthermal degradation
GC Poole, CH Berman
Environmental management 27 (6), 787-802, 2001
10182001
Fluvial landscape ecology: addressing uniqueness within the river discontinuum
GC Poole
Freshwater biology 47 (4), 641-660, 2002
7692002
Nitrous oxide emission from denitrification in stream and river networks
JJ Beaulieu, JL Tank, SK Hamilton, WM Wollheim, RO Hall Jr, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 108 (1), 214-219, 2011
5842011
Process-based ecological river restoration: visualizing three-dimensional connectivity and dynamic vectors to recover lost linkages
GM Kondolf, AJ Boulton, S O'Daniel, GC Poole, FJ Rahel, EH Stanley, ...
Ecology and society 11 (2), 2006
4102006
Inter‐regional comparison of land‐use effects on stream metabolism
MJ Bernot, DJ Sobota, RO Hall Jr, PJ Mulholland, WK Dodds, JR Webster, ...
Freshwater Biology 55 (9), 1874-1890, 2010
3552010
Stream channel morphology and woody debris in logged and unlogged basins of western Washington
SC Ralph, GC Poole, LL Conquest, RJ Naiman
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 51 (1), 37-51, 1994
3181994
Riverine macrosystems ecology: sensitivity, resistance, and resilience of whole river basins with human alterations
KE McCluney, NLR Poff, MA Palmer, JH Thorp, GC Poole, BS Williams, ...
Frontiers in Ecology and the Environment 12 (1), 48-58, 2014
2552014
Nitrate removal in stream ecosystems measured by 15N addition experiments: Denitrification
PJ Mulholland, RO Hall Jr, DJ Sobota, WK Dodds, SEG Findlay, ...
Limnology and Oceanography 54 (3), 666-680, 2009
2322009
Buffered, lagged, or cooled? Disentangling hyporheic influences on temperature cycles in stream channels
AS Arrigoni, GC Poole, LAK Mertes, SJ O'Daniel, WW Woessner, ...
Water Resources Research 44 (9), 2008
2302008
Nitrate removal in stream ecosystems measured by 15N addition experiments: total uptake
RO Hall Jr, JL Tank, DJ Sobota, PJ Mulholland, JM O'Brien, WK Dodds, ...
Limnology and Oceanography 54 (3), 653-665, 2009
2172009
Stream hydrogeomorphology as a physical science basis for advances in stream ecology
GC Poole
Journal of the North American Benthological Society 29 (1), 12-25, 2010
1762010
Three-dimensional mapping of geomorphic controls on flood-plain hydrology and connectivity from aerial photos
GC Poole, JA Stanford, CA Frissell, SW Running
Geomorphology 48 (4), 329-347, 2002
1562002
IN‐STREAM HABITAT UNIT CLASSIFICATION: INADEQUACIES FOR MONITORING AND SOME CONSEQUENCES FOR MANAGEMENT1
GC Poole, CA Frissell, SC Ralph
JAWRA Journal of the American Water Resources Association 33 (4), 879-896, 1997
1551997
Multiscale geomorphic drivers of groundwater flow paths: subsurface hydrologic dynamics and hyporheic habitat diversity
GC Poole, JA Stanford, SW Running, CA Frissell
Journal of the North American Benthological Society 25 (2), 288-303, 2006
1482006
Hydrologic spiralling: the role of multiple interactive flow paths in stream ecosystems
GC Poole, SJ O'daniel, KL Jones, WW Woessner, ES Bernhardt, ...
River Research and Applications 24 (7), 1018-1031, 2008
1442008
The case for regime-based water quality standards
GC Poole, JB Dunham, DM Keenan, ST Sauter, DA McCULLOUGH, ...
BioScience 54 (2), 155-161, 2004
1162004
Thinking outside the channel: modeling nitrogen cycling in networked river ecosystems
AM Helton, GC Poole, JL Meyer, WM Wollheim, BJ Peterson, ...
Frontiers in Ecology and the Environment 9 (4), 229-238, 2011
1152011
Use of PIT tag and underwater video recording in assessing estuarine fish movement in a high intertidal mangrove and salt marsh creek
JO Meynecke, GC Poole, J Werry, SY Lee
Estuarine, Coastal and Shelf Science 79 (1), 168-178, 2008
1122008
The influence of in‐stream structures on summer water temperatures via induced hyporheic exchange
ET Hester, MW Doyle, GC Poole
Limnology and Oceanography 54 (1), 355-367, 2009
1082009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20