Παρακολούθηση
Andreas Efstratiadis
Andreas Efstratiadis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα itia.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
One decade of multi-objective calibration approaches in hydrological modelling: a review
A Efstratiadis, D Koutsoyiannis
Hydrological Sciences Journal 55 (1), 58-78, 2010
4722010
Comparative evaluation of 1D and quasi-2D hydraulic models based on benchmark and real-world applications for uncertainty assessment in flood mapping
P Dimitriadis, A Tegos, A Oikonomou, V Pagana, A Koukouvinos, ...
Journal of Hydrology 534, 478-492, 2016
2652016
On the credibility of climate predictions
D Koutsoyiannis, A Efstratiadis, N Mamassis, A Christofides
Hydrological Sciences Journal 53 (4), 671-684, 2008
2082008
A comparison of local and aggregated climate model outputs with observed data
GG Anagnostopoulos, D Koutsoyiannis, A Christofides, A Efstratiadis, ...
Hydrological Sciences Journal 55 (7), 1094-1110, 2010
1402010
An operational method for Flood Directive implementation in ungauged urban areas
G Papaioannou, A Efstratiadis, L Vasiliades, A Loukas, SM Papalexiou, ...
Hydrology 5 (2), 24, 2018
1182018
HESS Opinions:" Climate, hydrology, energy, water: recognizing uncertainty and seeking sustainability"
D Koutsoyiannis, C Makropoulos, A Langousis, S Baki, A Efstratiadis, ...
Hydrology and Earth System Sciences 13 (1), 247-257, 2009
1092009
A decision support system for the management of the water resource system of Athens
D Koutsoyiannis, G Karavokiros, A Efstratiadis, N Mamassis, ...
Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C 28 (14-15), 599-609, 2003
1012003
A decision support tool for the management of multi-reservoir systems
D Koutsoyiannis, A Efstratiadis, G Karavokiros
Journal of the American Water Resources Association 38 (4), 945–958, 2002
972002
A multivariate stochastic model for the generation of synthetic time series at multiple time scales reproducing long-term persistence
A Efstratiadis, YG Dialynas, S Kozanis, D Koutsoyiannis
Environmental Modelling & Software 62, 139-152, 2014
962014
Flood design recipes vs. reality: can predictions for ungauged basins be trusted?
A Efstratiadis, AD Koussis, D Koutsoyiannis, N Mamassis
Natural Hazards and Earth System Sciences 14 (6), 1417-1428, 2014
932014
Uncertainty assessment of future hydroclimatic predictions: a comparison of probabilistic and scenario-based approaches.
D Koutsoyiannis, A Efstratiadis, KP Georgakakos
Journal of Hydrometeorology 8 (3), 2007
892007
Calibration of a semi-distributed model for conjunctive simulation of surface and groundwater flows/Calage d’un modèle semi-distribué pour la simulation conjointe d’écoulements …
E Rozos, A Efstratiadis, I Nalbantis, D Koutsoyiannis
Hydrological Sciences Journal 49 (5), 2004
772004
An evolutionary annealing-simplex algorithm for global optimisation of water resource systems
A Efstratiadis, D Koutsoyiannis
Proceedings of the Fifth International Conference on Hydroinformatics, 1423-1428, 2002
752002
Timing the time of concentration: shedding light on a paradox
EM Michailidi, S Antoniadi, A Koukouvinos, B Bacchi, A Efstratiadis
Hydrological sciences journal 63 (5), 721-740, 2018
682018
Assessment of environmental flows under limited data availability: case study of the Acheloos River, Greece
A Efstratiadis, A Tegos, A Varveris, D Koutsoyiannis
Hydrological Sciences Journal 59 (3-4), 731-750, 2014
662014
Review of applied statistical methods for flood frequency analysis in Europe
A Castellarin, S Kohnová, L Gaál, A Fleig, JL Salinas, A Toumazis, ...
CEH/EU, 2012
662012
HYDROGEIOS: a semi-distributed GIS-based hydrological model for modified river basins
A Efstratiadis, I Nalbantis, A Koukouvinos, E Rozos, D Koutsoyiannis
Hydrology and Earth System Sciences 12, 989-1006, 2008
622008
Holistic versus monomeric strategies for hydrological modelling of human-modified hydrosystems
I Nalbantis, A Efstratiadis, E Rozos, M Kopsiafti, D Koutsoyiannis
Hydrology and Earth System Sciences 15 (3), 743-758, 2011
552011
Surrogate-enhanced evolutionary annealing simplex algorithm for effective and efficient optimization of water resources problems on a budget
I Tsoukalas, P Kossieris, A Efstratiadis, C Makropoulos
Environmental Modelling & Software 77, 122-142, 2016
542016
Hydrological modelling of temporally-varying catchments: facets of change and the value of information
A Efstratiadis, I Nalbantis, D Koutsoyiannis
Hydrological Sciences Journal 60 (7-8), 1438-1461, 2015
462015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20