Παρακολούθηση
Yue Gao
Yue Gao
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tsinghua.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
3D Object Retrieval and Recognition with Hypergraph Analysis
Y Gao, M Wang, D Tao, R Ji, Q Dai
IEEE Transactions on Image Processing 21 (9), 4290-5303, 2012
5512012
Visual-Textual Joint Relevance Learning for Tag-Based Social Image Search
Y Gao, M Wang, ZJ Zha, J Shen, X Li, X Wu
IEEE Transactions on Image Processing, 1-1, 2013
4462013
Hypergraph neural networks
Y Feng, H You, Z Zhang, R Ji, Y Gao
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01), 3558-3565, 2019
3732019
GVCNN: Group-View Convolutional Neural Networks for 3D Shape Recognition
Y Feng, Z Zhang, X Zhao, R Ji, Y Gao
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2018
3522018
Exploring principles-of-art features for image emotion recognition
S Zhao, Y Gao, X Jiang, H Yao, TS Chua, X Sun
Proceedings of the 22nd ACM international conference on Multimedia, 47-56, 2014
2892014
Camera Constraint-Free View-Based 3D Object Retrieval
Y Gao, J Tang, R Hong, S Yan, Q Dai, N Zhang, TS Chua
IEEE Transactions on Image Processing 21 (4), 2269-2281, 2012
2412012
Deep multi-view enhancement hashing for image retrieval
C Yan, B Gong, Y Wei, Y Gao
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 43 (4), 1445-1451, 2020
2192020
Spectral-spatial constraint hyperspectral image classification
R Ji, Y Gao, R Hong, Q Liu, D Tao, X Li
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 52 (3), 1811-1824, 2014
2172014
Improved and promising identification of human microRNAs by incorporating a high-quality negative set
L Wei, M Liao, Y Gao, R Ji, Z He, Q Zou
IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics (TCBB) 11 …, 2014
2162014
Less is more: efficient 3-D object retrieval with query view selection
Y Gao, M Wang, ZJ Zha, Q Tian, Q Dai, N Zhang
IEEE Transactions on Multimedia 13 (5), 1007-1018, 2011
2162011
3D Object Retrieval with Hausdorff Distance Learning
Y Gao, M Wang, R Ji, X Wu, Q Dai
IEEE Transactions on Industrial Electronics 61 (4), 2088 - 2098, 2014
1952014
Continuous Probability Distribution Prediction of Image Emotions via Multitask Shared Sparse Regression
S Zhao, H Yao, Y Gao, R Ji, G Ding
IEEE Transactions on Multimedia 19 (3), 632-645, 2017
1812017
High‐order resting‐state functional connectivity network for MCI classification
X Chen, H Zhang, Y Gao, CY Wee, G Li, D Shen, ...
Human brain mapping 37 (9), 3282-3296, 2016
1692016
Image annotation by multiple-instance learning with discriminative feature mapping and selection
R Hong, M Wang, Y Gao, D Tao, X Li, X Wu
IEEE transactions on cybernetics 44 (5), 669-680, 2014
1692014
Large-Scale Cross-Modality Search via Collective Matrix Factorization Hashing
G Ding, Y Guo, J Zhou, Y Gao
IEEE Transactions on Image Processing 25 (11), 5427-5440, 2016
1662016
Attribute-augmented semantic hierarchy: towards bridging semantic gap and intention gap in image retrieval
H Zhang, ZJ Zha, Y Yang, S Yan, Y Gao, TS Chua
Proceedings of the 21st ACM international conference on Multimedia, 33-42, 2013
1582013
Attribute-augmented semantic hierarchy: towards bridging semantic gap and intention gap in image retrieval
H Zhang, ZJ Zha, Y Yang, S Yan, Y Gao, TS Chua
Proceedings of the 21st ACM international conference on Multimedia, 33-42, 2013
1582013
Attribute-augmented semantic hierarchy: towards bridging semantic gap and intention gap in image retrieval
H Zhang, ZJ Zha, Y Yang, S Yan, Y Gao, TS Chua
Proceedings of the 21st ACM international conference on Multimedia, 33-42, 2013
1582013
Detecting anatomical landmarks for fast Alzheimer’s disease diagnosis
J Zhang, Y Gao, Y Gao, BC Munsell, D Shen
IEEE Transactions on Medical Imaging 35 (12), 2524-2533, 2016
1502016
Beyond Text QA: Multimedia Answer Generation by Harvesting Web Information
L Nie, M Wang, Y Gao, ZJ Zha, TS Chua
IEEE, 2013
1482013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20