Παρακολούθηση
Lubor Ladicky
Lubor Ladicky
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inf.ethz.ch - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Robust higher order potentials for enforcing label consistency
P Kohli, L Ladicky, PHS Torr
International Journal of Computer Vision 82 (3), 302-324, 2009
11692009
Associative hierarchical crfs for object class image segmentation
L Ladicky, C Russell, P Kohli, PHS Torr
Computer Vision, 2009 IEEE 12th International Conference on, 739-746, 2009
8022009
Semantic3d. net: A new large-scale point cloud classification benchmark
T Hackel, N Savinov, L Ladicky, JD Wegner, K Schindler, M Pollefeys
arXiv preprint arXiv:1704.03847, 2017
6192017
Pulling things out of perspective
L Ladicky, J Shi, M Pollefeys
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2014
5052014
Graph cut based inference with co-occurrence statistics
L Ladicky, C Russell, P Kohli, PHS Torr
Computer Vision–ECCV 2010: 11th European Conference on Computer Vision …, 2010
4332010
What, where & how many? combining object detectors and crfs
L Ladicky, P Sturgess, K Alahari, C Russell, PHS Torr
ECCV-European Conference on Computer Vision, 2010
4202010
Combining appearance and structure from motion features for road scene understanding
P Sturgess, K Alahari, L Ladicky, PHS Torr
BMVC-British Machine Vision Conference, 2009
2922009
Data-driven Fluid Simulations using Regression Forests
Ľ Ladický, SH Jeong, B Solenthaler, M Pollefeys, M Gross
ACM Transactions on Graphics (TOG) 34 (6), 199, 2015
2712015
Joint optimization for object class segmentation and dense stereo reconstruction
L Ladický, P Sturgess, C Russell, S Sengupta, Y Bastanlar, W Clocksin, ...
International Journal of Computer Vision 100, 122-133, 2012
2332012
Quad-networks: unsupervised learning to rank for interest point detection
N Savinov, A Seki, L Ladicky, T Sattler, M Pollefeys
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
1532017
Locally linear support vector machines
L Ladicky, P Torr
Proceedings of the 28th International Conference on Machine Learning (ICML …, 2011
1462011
Human pose estimation using a joint pixel-wise and part-wise formulation
L Ladicky, PHS Torr, A Zisserman
proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2013
1282013
Discriminatively Trained Dense Surface Normal Estimation
L Ladicky, B Zeisl, M Pollefeys
Computer Vision–ECCV 2014, 468-484, 2014
1212014
Associative hierarchical random fields
Ľ Ladický, C Russell, P Kohli, PHS Torr
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 36 (6), 1056-1077, 2013
1212013
Automatic dense visual semantic mapping from street-level imagery
S Sengupta, P Sturgess, L Ladicky, PHS Torr
Intelligent Robots and Systems (IROS), 2012 IEEE/RSJ International …, 2012
982012
Discrete Optimization of Ray Potentials for Semantic 3D Reconstruction
N Savinov, L Ladický, C Häne, M Pollefeys
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2015
702015
Image Based Geo-localization in the Alps
O Saurer, G Baatz, K Köser, L Ladicky, M Pollefeys
International Journal of Computer Vision, 1-13, 2015
682015
Inference methods for crfs with co-occurrence statistics
Ľ Ladický, C Russell, P Kohli, PHS Torr
International journal of computer vision 103, 213-225, 2013
682013
Semantic 3d reconstruction with continuous regularization and ray potentials using a visibility consistency constraint
N Savinov, C Hane, L Ladicky, M Pollefeys
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2016
592016
Depth Map Inpainting under a Second-Order Smoothness Prior
D Herrera, J Kannala, L Ladicky, J Heikkilä
Image Analysis, 555-566, 2013
582013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20