Παρακολούθηση
Giovanni Da San Martino
Giovanni Da San Martino
Associate Professor, Department of Mathematics, University of Padova, Italy
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα math.unipd.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Fine-grained analysis of propaganda in news articles
G Da San Martino, S Yu, A Barrón-Cedeño, R Petrov, P Nakov
Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language …, 2019
2762019
Proppy: Organizing the news based on their propagandistic content
A Barrón-Cedeno, I Jaradat, G Da San Martino, P Nakov
Information Processing & Management 56 (5), 1849-1864, 2019
1612019
Automated fact-checking for assisting human fact-checkers
P Nakov, D Corney, M Hasanain, F Alam, T Elsayed, A Barrón-Cedeño, ...
arXiv preprint arXiv:2103.07769, 2021
1532021
SemEval-2020 Task 11: Detection of Propaganda Techniques in News Articles
G Da San Martino, A Barron-Cedeno, H Wachsmuth, R Petrov, P Nakov
arXiv preprint arXiv:2009.02696, 2020
1492020
A survey on computational propaganda detection
G Da San Martino, S Cresci, A Barrón-Cedeño, S Yu, R Di Pietro, P Nakov
Proceedings of the Twenty-Ninth International Joint Conference on Artificial …, 2020
142*2020
That is a known lie: Detecting previously fact-checked claims
S Shaar, G Da San Martino, N Babulkov, P Nakov
Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2020
1392020
Fighting the COVID-19 infodemic: modeling the perspective of journalists, fact-checkers, social media platforms, policy makers, and the society
F Alam, S Shaar, F Dalvi, H Sajjad, A Nikolov, H Mubarak, GDS Martino, ...
arXiv preprint arXiv:2005.00033, 2020
1332020
Overview of the CLEF-2018 CheckThat! Lab on automatic identification and verification of political claims
P Nakov, A Barrón-Cedeno, T Elsayed, R Suwaileh, L Màrquez, ...
Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction: 9th …, 2018
1292018
Overview of CheckThat! 2020: Automatic identification and verification of claims in social media
A Barrón-Cedeno, T Elsayed, P Nakov, G Da San Martino, M Hasanain, ...
Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction: 11th …, 2020
1112020
Fighting the COVID-19 infodemic in social media: a holistic perspective and a call to arms
F Alam, F Dalvi, S Shaar, N Durrani, H Mubarak, A Nikolov, ...
Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media 15 …, 2021
1052021
The CLEF-2021 CheckThat! lab on detecting check-worthy claims, previously fact-checked claims, and fake news
P Nakov, G Da San Martino, T Elsayed, A Barrón-Cedeno, R Míguez, ...
Advances in Information Retrieval: 43rd European Conference on IR Research …, 2021
962021
We can detect your bias: Predicting the political ideology of news articles
R Baly, G Da San Martino, J Glass, P Nakov
Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language …, 2020
952020
Overview of the CLEF-2019 CheckThat! Lab: Automatic Identification and Verification of Claims
T Elsayed, P Nakov, A Barrón-Cedeño, M Hasanain, R Suwaileh, ...
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2019
922019
SemEval-2021 task 6: detection of persuasion techniques in texts and images
D Dimitrov, BB Ali, S Shaar, F Alam, F Silvestri, H Firooz, P Nakov, ...
arXiv preprint arXiv:2105.09284, 2021
862021
A Survey on Multimodal Disinformation Detection
F Alam, S Cresci, T Chakraborty, F Silvestri, D Dimitrov, G Da San Martino, ...
arXiv preprint arXiv:2103.12541, 2021
822021
Overview of the CLEF–2021 CheckThat! lab on detecting check-worthy claims, previously fact-checked claims, and fake news
P Nakov, G Da San Martino, T Elsayed, A Barrón-Cedeño, R Míguez, ...
Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction: 12th …, 2021
752021
Proppy: A system to unmask propaganda in online news
A Barrón-Cedeno, G Da San Martino, I Jaradat, P Nakov
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01), 9847-9848, 2019
722019
Overview of the CLEF-2018 CheckThat! lab on automatic identification and verification of political claims. Task 1: Check-worthiness
P Atanasova, A Barron-Cedeno, T Elsayed, R Suwaileh, W Zaghouani, ...
arXiv preprint arXiv:1808.05542, 2018
682018
Convkn at semeval-2016 task 3: Answer and question selection for question answering on arabic and english fora
A Barrón-Cedeno, D Bonadiman, G Da San Martino, S Joty, A Moschitti, ...
Proceedings of the 10th international workshop on semantic evaluation …, 2016
682016
Overview of the CLEF-2019 CheckThat! lab: Automatic identification and verification of claims. Task 1: Check-worthiness.
P Atanasova, P Nakov, G Karadzhov, M Mohtarami, G Da San Martino
CLEF (Working Notes) 2380, 2019
672019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20