Παρακολούθηση
Alexandros Labrinidis
Alexandros Labrinidis
Professor of Computer Science, University of Pittsburgh
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.pitt.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Big data and its technical challenges
HV Jagadish, J Gehrke, A Labrinidis, Y Papakonstantinou, JM Patel, ...
Communications of the ACM 57 (7), 86-94, 2014
14532014
Challenges and opportunities with big data
A Labrinidis, HV Jagadish
Proceedings of the VLDB Endowment 5 (12), 2032-2033, 2012
13612012
Challenges and opportunities with Big Data 2011-1
D Agrawal, P Bernstein, E Bertino, S Davidson, U Dayal, M Franklin, ...
513*2011
TiNA: A scheme for temporal coherency-aware in-network aggregation
MA Sharaf, J Beaver, A Labrinidis, PK Chrysanthis
Proceedings of the 3rd ACM international workshop on Data engineering for …, 2003
3732003
Balancing energy efficiency and quality of aggregate data in sensor networks
MA Sharaf, J Beaver, A Labrinidis, PK Chrysanthis
The VLDB journal 13, 384-403, 2004
3552004
Webview materialization
A Labrinidis, N Roussopoulos
Acm sigmod record 29 (2), 367-378, 2000
1722000
Update propagation strategies for improving the quality of data on the web
A Labrinidis, N Roussopoulos
VLDB 1, 391-400, 2001
1192001
Algorithms and metrics for processing multiple heterogeneous continuous queries
MA Sharaf, PK Chrysanthis, A Labrinidis, K Pruhs
ACM Transactions on Database Systems (TODS) 33 (1), 1-44, 2008
922008
Ratio rules: A new paradigm for fast, quantifiable data mining
F Korn, A Labrinidis, Y Kotidis, C Faloutsos
Carnegie Mellon University, 1998
921998
Preference-aware query and update scheduling in web-databases
H Qu, A Labrinidis
2007 IEEE 23rd International Conference on Data Engineering, 356-365, 2006
892006
Exploring the tradeoff between performance and data freshness in database-driven web servers
A Labrinidis, N Roussopoulos
The VLDB Journal 13, 240-255, 2004
892004
Report from the first workshop on geo sensor networks
S Nittel, A Stefanidis, I Cruz, M Egenhofer, D Goldin, A Howard, ...
ACM SIGMOD Record 33 (1), 141-144, 2004
872004
Location-aware routing for data aggregation in sensor networks
J Beaver, M Sharaf, A Labrinidis, P Chrysanthis
Geosensor Networks, 189-209, 2004
702004
Quantifiable data mining using ratio rules
F Korn, A Labrinidis, Y Kotidis, C Faloutsos
The VLDB journal 8 (3), 254-266, 2000
632000
Balancing performance and data freshness in web database servers
A Labrinidis, N Roussopoulos
Proceedings 2003 VLDB Conference, 393-404, 2003
612003
Power-aware in-network query processing for sensor data
J Beaver, MA Sharaf, A Labrinidis, PK Chrysanthis
Proc. of the 2nd Hellenic Data Management Symposium, 2003
592003
Global Transcriptional Response to Spermine, a Component of the Intramacrophage Environment, Reveals Regulation of Francisella Gene Expression through …
PE Carlson Jr, J Horzempa, DM O'Dee, CM Robinson, P Neophytou, ...
Journal of bacteriology 191 (22), 6855-6864, 2009
582009
GeoSensor networks
S Nittel
Encyclopedia of GIS, 368-371, 2008
56*2008
On the Materialization of WebViews.
A Labrinidis, N Roussopoulos
WebDB (Informal Proceedings), 79-84, 1999
561999
A holistic view of stream partitioning costs
NR Katsipoulakis, A Labrinidis, PK Chrysanthis
Proceedings of the VLDB Endowment 10 (11), 1286-1297, 2017
532017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20