Παρακολούθηση
Soteris Kalogirou
Soteris Kalogirou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cut.ac.cy - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Solar thermal collectors and applications
SA Kalogirou
Progress in energy and combustion science 30 (3), 231-295, 2004
35732004
Solar energy engineering: processes and systems
SA Kalogirou
Academic press, 2013
31102013
Applications of artificial neural-networks for energy systems
SA Kalogirou
Applied energy 67 (1-2), 17-35, 2000
13582000
Artificial neural networks in renewable energy systems applications: a review
SA Kalogirou
Renewable and sustainable energy reviews 5 (4), 373-401, 2001
12472001
Seawater desalination using renewable energy sources
SA Kalogirou
Progress in energy and combustion science 31 (3), 242-281, 2005
12302005
A review of the applications of nanofluids in solar energy
O Mahian, A Kianifar, SA Kalogirou, I Pop, S Wongwises
International Journal of Heat and Mass Transfer 57 (2), 582-594, 2013
11792013
Machine learning methods for solar radiation forecasting: A review
C Voyant, G Notton, S Kalogirou, ML Nivet, C Paoli, F Motte, A Fouilloy
Renewable Energy 105, 569-582, 2017
10232017
Ground heat exchangers—A review of systems, models and applications
G Florides, S Kalogirou
Renewable energy 32 (15), 2461-2478, 2007
8252007
Artificial intelligence techniques for photovoltaic applications: A review
A Mellit, SA Kalogirou
Progress in energy and combustion science 34 (5), 574-632, 2008
8202008
The potential of solar industrial process heat applications
S Kalogirou
Applied Energy 76 (4), 337-361, 2003
7162003
Artificial intelligence for the modeling and control of combustion processes: a review
SA Kalogirou
Progress in energy and combustion science 29 (6), 515-566, 2003
6752003
Hybrid PV/T solar systems for domestic hot water and electricity production
SA Kalogirou, Y Tripanagnostopoulos
Energy conversion and management 47 (18-19), 3368-3382, 2006
6042006
Artificial neural networks for the prediction of the energy consumption of a passive solar building
SA Kalogirou, M Bojic
Energy 25 (5), 479-491, 2000
5702000
Photovoltaic thermal (PV/T) collectors: A review
PG Charalambous, GG Maidment, SA Kalogirou, K Yiakoumetti
Applied thermal engineering 27 (2-3), 275-286, 2007
5102007
Design and construction of a LiBr–water absorption machine
GA Florides, SA Kalogirou, SA Tassou, LC Wrobel
Energy conversion and management 44 (15), 2483-2508, 2003
4762003
Artificial intelligence techniques for sizing photovoltaic systems: A review
A Mellit, SA Kalogirou, L Hontoria, S Shaari
Renewable and Sustainable Energy Reviews 13 (2), 406-419, 2009
4472009
Simulation and optimization of a LiBr solar absorption cooling system with evacuated tube collectors
F Assilzadeh, SA Kalogirou, Y Ali, K Sopian
Renewable energy 30 (8), 1143-1159, 2005
4232005
Infrared thermography (IRT) applications for building diagnostics: A review
A Kylili, PA Fokaides, P Christou, SA Kalogirou
Applied Energy 134, 531-549, 2014
4172014
Use of TRNSYS for modelling and simulation of a hybrid pv–thermal solar system for Cyprus
SA Kalogirou
Renewable energy 23 (2), 247-260, 2001
3822001
Thermal performance, economic and environmental life cycle analysis of thermosiphon solar water heaters
S Kalogirou
Solar energy 83 (1), 39-48, 2009
3382009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20