Παρακολούθηση
Soteris Kalogirou
Soteris Kalogirou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cut.ac.cy - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Solar thermal collectors and applications
SA Kalogirou
Progress in energy and combustion science 30 (3), 231-295, 2004
42952004
Solar energy engineering: processes and systems
SA Kalogirou
Elsevier, 2023
39822023
Machine learning methods for solar radiation forecasting: A review
C Voyant, G Notton, S Kalogirou, ML Nivet, C Paoli, F Motte, A Fouilloy
Renewable energy 105, 569-582, 2017
16592017
Applications of artificial neural-networks for energy systems
SA Kalogirou
Applied energy 67 (1-2), 17-35, 2000
15302000
Seawater desalination using renewable energy sources
SA Kalogirou
Progress in energy and combustion science 31 (3), 242-281, 2005
14862005
Artificial neural networks in renewable energy systems applications: a review
SA Kalogirou
Renewable and sustainable energy reviews 5 (4), 373-401, 2001
14572001
A review of the applications of nanofluids in solar energy
O Mahian, A Kianifar, SA Kalogirou, I Pop, S Wongwises
International Journal of Heat and Mass Transfer 57 (2), 582-594, 2013
13872013
Artificial intelligence techniques for photovoltaic applications: A review
A Mellit, SA Kalogirou
Progress in energy and combustion science 34 (5), 574-632, 2008
10452008
Ground heat exchangers—A review of systems, models and applications
G Florides, S Kalogirou
Renewable energy 32 (15), 2461-2478, 2007
9802007
The potential of solar industrial process heat applications
S Kalogirou
Applied Energy 76 (4), 337-361, 2003
8872003
Artificial intelligence for the modeling and control of combustion processes: a review
SA Kalogirou
Progress in energy and combustion science 29 (6), 515-566, 2003
8002003
Hybrid PV/T solar systems for domestic hot water and electricity production
SA Kalogirou, Y Tripanagnostopoulos
Energy conversion and management 47 (18-19), 3368-3382, 2006
7142006
Artificial neural networks for the prediction of the energy consumption of a passive solar building
SA Kalogirou, M Bojic
Energy 25 (5), 479-491, 2000
6422000
Photovoltaic thermal (PV/T) collectors: A review
PG Charalambous, GG Maidment, SA Kalogirou, K Yiakoumetti
Applied thermal engineering 27 (2-3), 275-286, 2007
6112007
Sustainable development using renewable energy technology
PA Østergaard, N Duic, Y Noorollahi, H Mikulcic, S Kalogirou
Renewable energy 146, 2430-2437, 2020
5932020
Infrared thermography (IRT) applications for building diagnostics: A review
A Kylili, PA Fokaides, P Christou, SA Kalogirou
Applied Energy 134, 531-549, 2014
5772014
Design and construction of a LiBr–water absorption machine
GA Florides, SA Kalogirou, SA Tassou, LC Wrobel
Energy conversion and management 44 (15), 2483-2508, 2003
5562003
Artificial intelligence techniques for sizing photovoltaic systems: A review
A Mellit, SA Kalogirou, L Hontoria, S Shaari
Renewable and Sustainable Energy Reviews 13 (2), 406-419, 2009
5312009
Fault detection and diagnosis methods for photovoltaic systems: A review
A Mellit, GM Tina, SA Kalogirou
Renewable and Sustainable Energy Reviews 91, 1-17, 2018
4972018
Energy storage for electricity generation and related processes: Technologies appraisal and grid scale applications
MC Argyrou, P Christodoulides, SA Kalogirou
Renewable and Sustainable Energy Reviews 94, 804-821, 2018
4952018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20