Παρακολούθηση
Ed Brinksma
Ed Brinksma
Hoogleraar informatica, Universiteit Twente
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα utwente.nl
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Introduction to the ISO specification language LOTOS
T Bolognesi, E Brinksma
Computer Networks and ISDN systems 14 (1), 25-59, 1987
23101987
A theory for the derivation of tests
E Brinksma
Proc. 8th Int. Conf. Protocol Specification, Testing and Verification, 63-74, 1988
4971988
Torx: Automated model-based testing
GJ Tretmans, H Brinksma
First European Conference on Model-Driven Software Engineering, 31-43, 2003
368*2003
LOTOS specifications, their implementations and their tests
E Brinksma
Proc. IFIP WG6. 1, 6th Int. Workshop on Protocol Specification, Testing and …, 1987
2671987
Testing transition systems: An annotated bibliography
E Brinksma, J Tretmans
Summer School on Modeling and Verification of Parallel Processes, 187-195, 2000
2332000
Specification styles in distributed systems design and verification
CA Vissers, G Scollo, M van Sinderen, E Brinksma
Theoretical Computer Science 89 (1), 179-206, 1991
2191991
As cheap as possible: effcient cost-optimal reachability for priced timed automata
K Larsen, G Behrmann, E Brinksma, A Fehnker, T Hune, P Pettersson, ...
Computer Aided Verification: 13th International Conference, CAV 2001 Paris …, 2001
1762001
A tutorial on LOTOS
E Brinksma
Protocol Specification, Testing, and Verification, 171-194, 1986
1451986
A Test Generation Framework for quiescent Real-Time Systems
LB Briones, E Brinksma
International Workshop on Formal Approaches to Software Testing, 64-78, 2004
1432004
Fair testing
E Brinksma, A Rensink, W Vogler
International Conference on Concurrency Theory, 313-327, 1995
1251995
Process algebra and Markov chains
E Brinksma, H Hermanns
School organized by the European Educational Forum, 183-231, 2000
1042000
An algebraic approach to the specification of stochastic systems
PR D’Argenio, JP Katoen, E Brinksma
Programming Concepts and Methods PROCOMET’98: IFIP TC2/WG2. 2, 2.3 …, 1998
1041998
Information processing systems–open systems interconnection–lotos–a formal description technique based on the temporal ordering of observational behaviour
E Brinksma
International Standard, ISO 8807, 1988
1021988
A stochastic causality-based process algebra
E Brinksma, JP Katoen, R Langerak, D Latella
The Computer Journal 38 (7), 552-565, 1995
1011995
Optimal infinite scheduling for multi-priced timed automata
P Bouyer, E Brinksma, KG Larsen
Formal Methods in System Design 32, 3-23, 2008
972008
Formal approach to conformance testing
E Brinksma
Proc. Int. Workshop on Protocol Test Systems, 311-325, 1989
951989
Formal notions of implementation and conformance in LOTOS
H Brinksma, G Scollo
Twente University of Technology, Department of Computer Science, 1986
941986
Staying alive as cheaply as possible
P Bouyer, E Brinksma, KG Larsen
International Workshop on Hybrid Systems: Computation and Control, 203-218, 2004
772004
Verification and optimization of a PLC control schedule
E Brinksma, A Mader
International SPIN Workshop on Model Checking of Software, 73-92, 2000
632000
A framework for test selection
H Brinksma, GJ Tretmans, L Verhaard
621991
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20