Παρακολούθηση
Jiayi Zhang
Jiayi Zhang
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bjtu.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Prospective multiple antenna technologies for beyond 5G
J Zhang, E Björnson, M Matthaiou, DWK Ng, H Yang, DJ Love
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 38 (8), 1637-1660, 2020
4272020
Cell-free massive MIMO: A new next-generation paradigm
J Zhang, S Chen, Y Lin, J Zheng, B Ai, L Hanzo
IEEE Access 7, 99878-99888, 2019
2562019
On the spectral efficiency of massive MIMO systems with low-resolution ADCs
J Zhang, L Dai, S Sun, Z Wang
IEEE Communications Letters 20 (5), 842-845, 2016
2502016
Performance analysis of mixed-ADC massive MIMO systems over Rician fading channels
J Zhang, L Dai, Z He, S Jin, X Li
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 35 (6), 1327-1338, 2017
2382017
On low-resolution ADCs in practical 5G millimeter-wave massive MIMO systems
J Zhang, L Dai, X Li, Y Liu, L Hanzo
IEEE Communications Magazine 56 (7), 205-211, 2018
2302018
On the performance of RIS-assisted dual-hop UAV communication systems
L Yang, F Meng, J Zhang, MO Hasna, M Di Renzo
IEEE Transactions on Vehicular Technology 69 (9), 10385-10390, 2020
1542020
On the performance of NOMA-based cooperative relaying systems over Rician fading channels
R Jiao, L Dai, J Zhang, R MacKenzie, M Hao
IEEE Transactions on Vehicular Technology 66 (12), 11409-11413, 2017
1432017
Unified performance analysis of mixed radio frequency/free-space optical dual-hop transmission systems
J Zhang, L Dai, Y Zhang, Z Wang
Journal of Lightwave Technology 33 (11), 2286-2293, 2015
1262015
Non-orthogonal random access for 5G networks
Y Liang, X Li, J Zhang, Z Ding
IEEE Transactions on Wireless Communications 16 (7), 4817-4831, 2017
1192017
Channel estimation for cell-free mmWave massive MIMO through deep learning
Y Jin, J Zhang, S Jin, B Ai
IEEE Transactions on Vehicular Technology 68 (10), 10325-10329, 2019
1182019
Performance analysis and power control of cell-free massive MIMO systems with hardware impairments
J Zhang, Y Wei, E Björnson, Y Han, S Jin
IEEE Access 6, 55302-55314, 2018
1172018
Mixed-ADC/DAC multipair massive MIMO relaying systems: Performance analysis and power optimization
J Zhang, L Dai, Z He, B Ai, OA Dobre
IEEE Transactions on Communications 67 (1), 140-153, 2018
1142018
Performance of cell-free massive MIMO with Rician fading and phase shifts
Ö Özdogan, E Björnson, J Zhang
IEEE Transactions on Wireless Communications 18 (11), 5299-5315, 2019
1072019
Achievable rate of Rician large-scale MIMO channels with transceiver hardware impairments
J Zhang, L Dai, X Zhang, E Björnson, Z Wang
IEEE Transactions on Vehicular Technology 65 (10), 8800-8806, 2015
862015
New results on the fluctuating two-ray model with arbitrary fading parameters and its applications
J Zhang, W Zeng, X Li, Q Sun, KP Peppas
IEEE transactions on vehicular technology 67 (3), 2766-2770, 2017
832017
Performance Analysis of Digital Communication Systems over Composite??-??/Gamma Fading Channels
J Zhang, M Matthaiou, Z Tan, H Wang
IEEE, 2012
832012
Spectral efficiency of multipair massive MIMO two-way relaying with hardware impairments
J Zhang, X Xue, E Björnson, B Ai, S Jin
IEEE Wireless Communications Letters 7 (1), 14-17, 2017
812017
Effective capacity of communication systems over κμ shadowed fading channels
J Zhang, L Dai, WH Gerstacker, Z Wang
Electronics Letters 51 (19), 1540-1542, 2015
752015
Structured massive access for scalable cell-free massive MIMO systems
S Chen, J Zhang, E Björnson, J Zhang, B Ai
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 39 (4), 1086-1100, 2020
732020
The Effective Throughput of MISO Systems Over Fading Channels
J Zhang, Z Tan, H Wang, Q Huang, L Hanzo
IEEE Transactions on Vehicular Technology 63 (2), 943-947, 2013
712013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20