Jiayi Zhang(章嘉懿)
Jiayi Zhang(章嘉懿)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bjtu.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On the spectral efficiency of massive MIMO systems with low-resolution ADCs
J Zhang, L Dai, S Sun, Z Wang
IEEE Communications Letters 20 (5), 842-845, 2016
1612016
Performance analysis of mixed-ADC massive MIMO systems over Rician fading channels
J Zhang, L Dai, Z He, S Jin, X Li
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 35 (6), 1327-1338, 2017
1322017
On low-resolution ADCs in practical 5G millimeter-wave massive MIMO systems
J Zhang, L Dai, X Li, Y Liu, L Hanzo
IEEE Communications Magazine 56 (7), 205-211, 2018
1082018
Unified performance analysis of mixed radio frequency/free-space optical dual-hop transmission systems
J Zhang, L Dai, Y Zhang, Z Wang
Journal of Lightwave Technology 33 (11), 2286-2293, 2015
802015
On the performance of NOMA-based cooperative relaying systems over Rician fading channels
R Jiao, L Dai, J Zhang, R MacKenzie, M Hao
IEEE Transactions on Vehicular Technology 66 (12), 11409-11413, 2017
752017
Achievable rate of Rician large-scale MIMO channels with transceiver hardware impairments
J Zhang, L Dai, X Zhang, E Björnson, Z Wang
IEEE Transactions on Vehicular Technology 65 (10), 8800-8806, 2015
692015
Performance Analysis of Digital Communication Systems over Composite??-??/Gamma Fading Channels
J Zhang, M Matthaiou, Z Tan, H Wang
IEEE, 2012
622012
Non-orthogonal random access for 5G networks
Y Liang, X Li, J Zhang, Z Ding
IEEE Transactions on Wireless Communications 16 (7), 4817-4831, 2017
612017
Spectral efficiency of multipair massive MIMO two-way relaying with hardware impairments
J Zhang, X Xue, E Björnson, B Ai, S Jin
IEEE Wireless Communications Letters 7 (1), 14-17, 2017
562017
The Effective Throughput of MISO Systems Over Fading Channels
J Zhang, Z Tan, H Wang, Q Huang, L Hanzo
IEEE transactions on vehicular technology 63 (2), 943-947, 2013
552013
A Multi-Mode Multi-Band and Multi-System-Based Access Architecture for High-Speed Railways
JY Zhang, ZH Tan, ZD Zhong, Y Kong
Vehicular Technology Conference Fall (VTC 2010-Fall), 2010 IEEE 72nd, 1-5, 2010
522010
Effective capacity of communication systems over κ–μ shadowed fading channels
J Zhang, L Dai, WH Gerstacker, Z Wang
Electronics Letters 51 (19), 1540-1542, 2015
512015
On the ergodic capacity of MIMO free-space optical systems over turbulence channels
J Zhang, L Dai, Y Han, Y Zhang, Z Wang
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 33 (9), 1925-1934, 2015
502015
Mixed-ADC/DAC multipair massive MIMO relaying systems: Performance analysis and power optimization
J Zhang, L Dai, Z He, B Ai, OA Dobre
IEEE Transactions on Communications 67 (1), 140-153, 2018
482018
Cooperative store–carry–forward scheme for intermittently connected vehicular networks
Y Wang, Y Liu, J Zhang, H Ye, Z Tan
IEEE Transactions on Vehicular Technology 66 (1), 777-784, 2016
432016
Effective Rate of MISO Systems Over - Shadowed Fading Channels
X Li, J Li, L Li, J Jin, J Zhang, D Zhang
IEEE Access 5, 10605-10611, 2017
402017
New results on the fluctuating two-ray model with arbitrary fading parameters and its applications
J Zhang, W Zeng, X Li, Q Sun, KP Peppas
IEEE Transactions on Vehicular Technology 67 (3), 2766-2770, 2017
392017
On High-Order Capacity Statistics of Spectrum Aggregation Systems Over - and - Shadowed Fading Channels
J Zhang, X Chen, KP Peppas, X Li, Y Liu
IEEE Transactions on Communications 65 (2), 935-944, 2016
392016
Performance analysis and power control of cell-free massive MIMO systems with hardware impairments
J Zhang, Y Wei, E Björnson, Y Han, S Jin
IEEE Access 6, 55302-55314, 2018
372018
Physical layer security over fluctuating two-ray fading channels
W Zeng, J Zhang, S Chen, KP Peppas, B Ai
IEEE Transactions on Vehicular Technology 67 (9), 8949-8953, 2018
322018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20