Παρακολούθηση
Francesco Pesce
Francesco Pesce
Imperial College London, UK | University of Bari, Italy
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα imperial.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Randomized controlled clinical trial of corticosteroids plus ACE-inhibitors with long-term follow-up in proteinuric IgA nephropathy
C Manno, DD Torres, M Rossini, F Pesce, FP Schena
Nephrology Dialysis Transplantation 24 (12), 3694-3701, 2009
3252009
Low copy number of the salivary amylase gene predisposes to obesity
M Falchi, JS El-Sayed Moustafa, P Takousis, F Pesce, A Bonnefond, ...
Nature genetics 46 (5), 492-497, 2014
2412014
Abnormal miR-148b Expression Promotes Aberrant Glycosylation of IgA1 in IgA Nephropathy.
G Serino, F Sallustio, SN Cox, F Pesce, FP Schena
Journal of the American Society of Nephrology: JASN, 2012
2162012
Worldwide distribution of glomerular diseases: the role of renal biopsy registries
F Pesce, FP Schena
Nephrology Dialysis Transplantation 25 (2), 334-336, 2010
902010
Altered modulation of WNT–β-catenin and PI3K/Akt pathways in IgA nephropathy
SN Cox, F Sallustio, G Serino, P Pontrelli, R Verrienti, F Pesce, DD Torres, ...
Kidney international 78 (4), 396-407, 2010
662010
In a retrospective international study, circulating miR-148b and let-7b were found to be serum markers for detecting primary IgA nephropathy
G Serino, F Pesce, F Sallustio, G De Palma, SN Cox, C Curci, G Zaza, ...
Kidney international 89 (3), 683-692, 2016
652016
An end stage kidney disease predictor based on an artificial neural networks ensemble
T Di Noia, VC Ostuni, F Pesce, G Binetti, D Naso, FP Schena, ...
Expert systems with applications 40 (11), 4438-4445, 2013
642013
Natural genetic variation of the cardiac transcriptome in non-diseased donors and patients with dilated cardiomyopathy
M Heinig, ME Adriaens, S Schafer, HWM van Deutekom, EM Lodder, ...
Genome biology 18 (1), 1-21, 2017
632017
Role of let-7b in the regulation of N-acetylgalactosaminyltransferase 2 in IgA nephropathy
G Serino, F Sallustio, C Curci, SN Cox, F Pesce, G De Palma, FP Schena
Nephrology Dialysis Transplantation 30 (7), 1132-1139, 2015
622015
Activated innate immunity and the involvement of CX3CR1–fractalkine in promoting hematuria in patients with IgA nephropathy
SN Cox, F Sallustio, G Serino, A Loverre, F Pesce, M Gigante, G Zaza, ...
Kidney international 82 (5), 548-560, 2012
602012
Urinary miRNA-27b-3p and miRNA-1228-3p correlate with the progression of kidney fibrosis in diabetic nephropathy
F Conserva, M Barozzino, F Pesce, C Divella, A Oranger, M Papale, ...
Scientific reports 9 (1), 1-11, 2019
532019
Mild cognitive impairment and kidney disease: clinical aspects
D Viggiano, CA Wagner, PJ Blankestijn, A Bruchfeld, D Fliser, D Fouque, ...
Nephrology Dialysis Transplantation 35 (1), 10-17, 2020
502020
Wars2 is a determinant of angiogenesis
M Wang, P Sips, E Khin, M Rotival, X Sun, R Ahmed, AA Widjaja, ...
Nature communications 7 (1), 1-12, 2016
392016
Urinary RKIP/p-RKIP is a potential diagnostic and prognostic marker of clear cell renal cell carcinoma
M Papale, G Vocino, G Lucarelli, M Rutigliano, M Gigante, MT Rocchetti, ...
Oncotarget 8 (25), 40412, 2017
372017
From-omics to personalized medicine in nephrology: integration is the key
F Pesce, S Pathan, FP Schena
Nephrology Dialysis Transplantation 28 (1), 24-28, 2013
372013
Clinical decision support system for end-stage kidney disease risk estimation in IgA nephropathy patients
F Pesce, M Diciolla, G Binetti, D Naso, VC Ostuni, T Di Noia, AM Vågane, ...
Nephrology Dialysis Transplantation 31 (1), 80-86, 2016
362016
Updates on urinary tract infections in kidney transplantation
M Fiorentino, F Pesce, A Schena, S Simone, G Castellano, L Gesualdo
Journal of nephrology 32 (5), 751-761, 2019
332019
Semantic segmentation framework for glomeruli detection and classification in kidney histological sections
N Altini, GD Cascarano, A Brunetti, F Marino, MT Rocchetti, S Matino, ...
Electronics 9 (3), 503, 2020
312020
A new vision of IgA nephropathy: the missing link
F Sallustio, C Curci, V Di Leo, A Gallone, F Pesce, L Gesualdo
International Journal of Molecular Sciences 21 (1), 189, 2019
302019
WWP2 regulates pathological cardiac fibrosis by modulating SMAD2 signaling
H Chen, A Moreno-Moral, F Pesce, N Devapragash, M Mancini, EL Heng, ...
Nature communications 10 (1), 1-19, 2019
292019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20