Παρακολούθηση
Brian Rapp
Brian Rapp
Computer Engineer, United States Army Research Laboratory
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail.mil
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Stochastic multi-robot patrolling with limited visibility
T Alam, MM Rahman, P Carrillo, L Bobadilla, B Rapp
Journal of Intelligent & Robotic Systems 97, 411-429, 2020
272020
Multi-vehicle patrolling with limited visibility and communication constraints
T Alam, MM Rahman, L Bobadilla, B Rapp
MILCOM 2017-2017 IEEE Military Communications Conference (MILCOM), 465-470, 2017
162017
Relay vehicle formations for optimizing communication quality in robot networks
MM Rahman, L Bobadilla, F Abodo, B Rapp
2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2017
92017
Establishing line-of-sight communication via autonomous relay vehicles
MM Rahman, L Bobadilla, B Rapp
MILCOM 2016-2016 IEEE Military Communications Conference, 642-647, 2016
92016
Sampling-based planning algorithms for multi-objective missions
MM Rahman, L Bobadilla, B Rapp
2016 IEEE International Conference on Automation Science and Engineering …, 2016
72016
Mathematical underpinnings of crowdsource GPS jammer geolocation using signal strength readings from various locations
BR Secrest, D Richie, B Rapp
2017 International Conference on Localization and GNSS (ICL-GNSS), 1-5, 2017
42017
Quantization to accelerate inference in multimodal 3D object detection
B Geerhart, VR Dasari, B Rapp, P Wang, J Wang, CX Payne
Disruptive Technologies in Information Sciences VIII 13058, 58-67, 2024
2024
Real-Time Camera-to-Lidar Calibration for Autonomous Robotic Systems at the Edge
J Wang, VR Dasari, B Geerhart, B Rapp, P Wang
2023 IEEE International Conference on Big Data (BigData), 3868-3873, 2023
2023
Deep learning acceleration at the resource-constrained tactical edge
B Geerhart, VR Dasari, P Wang, B Rapp
2023 IEEE International Conference on Big Data (BigData), 3857-3862, 2023
2023
Binary ensemble machine learning for confident decisions
B Rapp, B Secrest
Automatic Target Recognition XXXI 11729, 90-99, 2021
2021
Geolocation of Transmitters Using Minimally Accurate Receivers
B Rapp, B Secrest
2018 IEEE 38th International Conference on Distributed Computing Systems …, 2018
2018
Optimal Placement and Patrolling of Autonomous Vehicles in Visibility-Based Robot Networks
MM Rahman, F Abodo, L Bobadilla, B Rapp
arXiv preprint arXiv:1710.07725, 2017
2017
Optimal Placement and Patrolling of Autonomous Vehicles in Visibility-Based Robot Networks
M Mahbubur Rahman, F Abodo, L Bobadilla, B Rapp
arXiv e-prints, arXiv: 1710.07725, 2017
2017
Path Finding with Variable Speed and Turning Radius
B Rapp, S Park, D Shires
2014 IEEE Military Communications Conference, 1243-1249, 2014
2014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–14