Παρακολούθηση
Shanq-Jang Ruan
Shanq-Jang Ruan
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail.ntust.edu.tw
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Dynamic contrast enhancement based on histogram specification
CC Sun, SJ Ruan, MC Shie, TW Pai
IEEE Transactions on Consumer Electronics 51 (4), 1300-1305, 2005
2602005
Fast and efficient median filter for removing 1–99% levels of salt-and-pepper noise in images
MH Hsieh, FC Cheng, MC Shie, SJ Ruan
Engineering Applications of Artificial Intelligence 26 (4), 1333-1338, 2013
1272013
Illumination-sensitive background modeling approach for accurate moving object detection
FC Cheng, SC Huang, SJ Ruan
IEEE Transactions on broadcasting 57 (4), 794-801, 2011
1122011
Adaptive thresholding algorithm: Efficient computation technique based on intelligent block detection for degraded document images
YT Pai, YF Chang, SJ Ruan
Pattern Recognition 43 (9), 3177-3187, 2010
1062010
Low power design of precomputation-based content-addressable memory
SJ Ruan, CY Wu, JY Hsieh
IEEE transactions on very large scale integration (vlsi) systems 16 (3), 331-335, 2008
892008
A simple and accurate color face detection algorithm in complex background
YT Pai, SJ Ruan, MC Shie, YC Liu
2006 IEEE International Conference on Multimedia and Expo, 1545-1548, 2006
872006
Low-power and high-quality Cordic-based Loeffler DCT for signal processing
CC Sun, SJ Ruan, B Heyne, J Goetze
IET circuits, devices & systems 1 (6), 453-461, 2007
762007
Design and analysis of low-power cache using two-level filter scheme
YJ Chang, SJ Ruan, F Lai
IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems 11 (4), 568-580, 2003
592003
Scene analysis for object detection in advanced surveillance systems using Laplacian distribution model
FC Cheng, SC Huang, SJ Ruan
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and …, 2010
562010
Improved local histogram equalization with gradient-based weighting process for edge preservation
YR Lai, PC Tsai, CY Yao, SJ Ruan
Multimedia tools and applications 76, 1585-1613, 2017
492017
Low order adaptive region growing for lung segmentation on plain chest radiographs
P Chondro, CY Yao, SJ Ruan, LC Chien
Neurocomputing 275, 1002-1011, 2018
482018
Statistical skin color detection method without color transformation for real-time surveillance systems
YH Chen, KT Hu, SJ Ruan
Engineering Applications of Artificial Intelligence 25 (7), 1331-1337, 2012
402012
A computationally efficient high-quality cordic based DCT
B Heyne, CC Sun, J Goetze, SJ Ruan
2006 14th European Signal Processing Conference, 1-5, 2006
382006
PADCP: Power-aware dynamic clustering protocol for wireless sensor network
JY Cheng, SJ Ruan, RG Cheng, TT Hsu
2006 IFIP International Conference on Wireless and Optical Communications …, 2006
342006
Accurate motion detection using a self-adaptive background matching framework
FC Cheng, SJ Ruan
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 13 (2), 671-679, 2011
322011
Continual learning strategy in one-stage object detection framework based on experience replay for autonomous driving vehicle
JL Shieh, QM Haq, MA Haq, S Karam, P Chondro, DQ Gao, SJ Ruan
Sensors 20 (23), 6777, 2020
312020
Improving mobility for the visually impaired: A wearable indoor positioning system based on visual markers
CW Lee, P Chondro, SJ Ruan, O Christen, E Naroska
IEEE Consumer Electronics Magazine 7 (3), 12-20, 2018
312018
An efficient thresholding algorithm for degraded document images based on intelligent block detection
YF Chang, YT Pai, SJ Ruan
2008 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, 667-672, 2008
312008
Hybrid automatic lung segmentation on chest ct scans
T Peng, TC Xu, Y Wang, H Zhou, S Candemir, WMDW Zaki, SJ Ruan, ...
IEEE Access 8, 73293-73306, 2020
292020
Advanced background subtraction approach using Laplacian distribution model
FC Cheng, SC Huang, SJ Ruan
2010 IEEE International Conference on Multimedia and Expo, 754-759, 2010
282010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20