Παρακολούθηση
fabien cardinaux
fabien cardinaux
Sony Stuttgart Technology Center
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sony.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Video based technology for ambient assisted living: A review of the literature
F Cardinaux, D Bhowmik, C Abhayaratne, MS Hawley
Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments 3 (3), 253-269, 2011
1972011
Differentiable quantization of deep neural networks
S Uhlich, L Mauch, K Yoshiyama, F Cardinaux, JA Garcia, S Tiedemann, ...
arXiv preprint arXiv:1905.11452 2 (8), 2019
187*2019
User authentication via adapted statistical models of face images
F Cardinaux, C Sanderson, S Bengio
IEEE Transactions on Signal Processing 54 (1), 361-373, 2005
1632005
Face authentication test on the BANCA database
K Messer, J Kittler, M Sadeghi, M Hamouz, A Kostin, F Cardinaux, ...
Proceedings of the 17th International Conference on Pattern Recognition …, 2004
1522004
Comparison of MLP and GMM classifiers for face verification on XM2VTS
F Cardinaux, C Sanderson, S Marcel
International conference on audio-and video-based biometric person …, 2003
1482003
Face verification competition on the XM2VTS database
K Messer, J Kittler, M Sadeghi, S Marcel, C Marcel, S Bengio, F Cardinaux, ...
Audio-and Video-Based Biometric Person Authentication: 4th International …, 2003
1252003
A systematic review of lifestyle monitoring technologies
S Brownsell, D Bradley, S Blackburn, F Cardinaux, MS Hawley
Journal of telemedicine and telecare 17 (4), 185-189, 2011
852011
Lighting normalization algorithms for face verification
G Heusch, F Cardinaux, S Marcel
IDIAP, 2005
782005
Face verification using adapted generative models
F Cardinaux, C Sanderson, S Bengio
Sixth IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture …, 2004
772004
Modelling of behavioural patterns for abnormality detection in the context of lifestyle reassurance
F Cardinaux, S Brownsell, M Hawley, D Bradley
Progress in Pattern Recognition, Image Analysis and Applications: 13th …, 2008
752008
Measuring the performance of face localization systems
Y Rodriguez, F Cardinaux, S Bengio, J Mariéthoz
Image and Vision Computing 24 (8), 882-893, 2006
682006
Face authentication competition on the BANCA database
K Messer, J Kittler, M Sadeghi, M Hamouz, A Kostyn, S Marcel, S Bengio, ...
International Conference on Biometric Authentication, 8-15, 2004
592004
Performance characterisation of face recognition algorithms and their sensitivity to severe illumination changes
K Messer, J Kittler, J Short, G Heusch, F Cardinaux, S Marcel, ...
Advances in Biometrics: International Conference, ICB 2006, Hong Kong, China …, 2005
502005
Nvc-net: End-to-end adversarial voice conversion
B Nguyen, F Cardinaux
ICASSP 2022-2022 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2022
372022
Speech & face based biometric authentication at idiap
C Sanderson, S Bengio, H Bourlard, J Mariéthoz, R Collobert, ...
2003 International Conference on Multimedia and Expo. ICME'03. Proceedings …, 2003
332003
A home daily activity simulation model for the evaluation of lifestyle monitoring systems
F Cardinaux, S Brownsell, D Bradley, MS Hawley
Computers in biology and medicine 43 (10), 1428-1436, 2013
242013
Challenges in developing a voice input voice output communication aid for people with severe dysarthria
MS Hawley, SP Cunningham, F Cardinaux, A Coy, S Seghal, P Enderby
Challenges for Assistive Technology, 363-367, 2007
242007
Developing a systems and informatics based approach to lifestyle monitoring within eHealth: part I-technology and data management
S Brownsell, D Bradley, F Cardinauxm, M Hawley
2011 IEEE First International Conference on Healthcare Informatics, Imaging …, 2011
23*2011
Estimating the quality of face localization for face verification
Y Rodriguez, F Cardinaux, S Bengio, J Mariéthoz
2004 International Conference on Image Processing, 2004. ICIP'04. 1, 581-584, 2004
212004
METHOD, SYSTEM AND ARTIFICIAL NEURAL NETWORK
SU Fabien Cardinaux, Michael Enenkl, Franck Giron, Thomas Kemp
US Patent 20,150,278,686, 2015
19*2015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20