Παρακολούθηση
Simon Michael Papalexiou
Simon Michael Papalexiou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucalgary.ca
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Battle of extreme value distributions: A global survey on extreme daily rainfall
SM Papalexiou, D Koutsoyiannis
Water Resources Research 49 (1), 187-201, 2013
3472013
Global and regional increase of precipitation extremes under global warming
SM Papalexiou, A Montanari
Water Resources Research 55 (6), 4901-4914, 2019
2932019
Climate extremes and compound hazards in a warming world
A AghaKouchak, F Chiang, LS Huning, CA Love, I Mallakpour, ...
Annual Review of Earth and Planetary Sciences 48, 519-548, 2020
2522020
Have satellite precipitation products improved over last two decades? A comprehensive comparison of GPM IMERG with nine satellite and reanalysis datasets
G Tang, MP Clark, SM Papalexiou, Z Ma, Y Hong
Remote sensing of environment 240, 111697, 2020
2462020
How extreme is extreme? An assessment of daily rainfall distribution tails
SM Papalexiou, D Koutsoyiannis, C Makropoulos
Hydrology and Earth System Sciences 17 (2), 851-862, 2013
1792013
Entropy based derivation of probability distributions: A case study to daily rainfall
SM Papalexiou, D Koutsoyiannis
Advances in Water Resources 45, 51-57, 2012
1202012
Global, regional, and megacity trends in the highest temperature of the year: Diagnostics and evidence for accelerating trends
SM Papalexiou, A AghaKouchak, KE Trenberth, E Foufoula‐Georgiou
Earth's future 6 (1), 71-79, 2018
1112018
Unified theory for stochastic modelling of hydroclimatic processes: Preserving marginal distributions, correlation structures, and intermittency
SM Papalexiou
Advances in water resources 115, 234-252, 2018
1012018
A probabilistic approach to the concept of Probable Maximum Precipitation
SM Papalexiou, D Koutsoyiannis
Advances in Geosciences 7, 51-54, 2006
952006
An operational method for flood directive implementation in ungauged urban areas
G Papaioannou, A Efstratiadis, L Vasiliades, A Loukas, SM Papalexiou, ...
Hydrology 5 (2), 24, 2018
762018
A global survey on the seasonal variation of the marginal distribution of daily precipitation
SM Papalexiou, D Koutsoyiannis
Advances in water resources 94, 131-145, 2016
752016
Just two moments! A cautionary note against use of high-order moments in multifractal models in hydrology
F Lombardo, E Volpi, D Koutsoyiannis, SM Papalexiou
Hydrology and Earth System Sciences 18 (1), 243-255, 2014
652014
Revisiting long-range dependence in annual precipitation
T Iliopoulou, SM Papalexiou, Y Markonis, D Koutsoyiannis
Journal of Hydrology 556, 891-900, 2018
562018
Statistical hydrology
S Grimaldi
542012
A diagnostic framework for understanding climatology of tails of hourly precipitation extremes in the United States
SM Papalexiou, A AghaKouchak, E Foufoula‐Georgiou
Water Resources Research 54 (9), 6725-6738, 2018
532018
A quick gap filling of missing hydrometeorological data
C Pappas, SM Papalexiou, D Koutsoyiannis
Journal of Geophysical Research: Atmospheres 119 (15), 9290-9300, 2014
522014
Seasonality, intensity, and duration of rainfall extremes change in a warmer climate
Y Moustakis, SM Papalexiou, CJ Onof, A Paschalis
Earth's Future 9 (3), e2020EF001824, 2021
502021
The abuse of popular performance metrics in hydrologic modeling
MP Clark, RM Vogel, JR Lamontagne, N Mizukami, WJM Knoben, G Tang, ...
Water Resources Research 57 (9), e2020WR029001, 2021
462021
Global estimation of long-term persistence in annual river runoff
Y Markonis, Y Moustakis, C Nasika, P Sychova, P Dimitriadis, M Hanel, ...
Advances in Water Resources 113, 1-12, 2018
422018
Review of GPM IMERG performance: A global perspective
RK Pradhan, Y Markonis, MRV Godoy, A Villalba-Pradas, KM Andreadis, ...
Remote Sensing of Environment 268, 112754, 2022
402022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20