Παρακολούθηση
Panagiotis Kyratsis
Panagiotis Kyratsis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uowm.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Influence of milling strategy on the surface roughness in ball end milling of the aluminum alloy Al7075-T6
D Vakondios, P Kyratsis, S Yaldiz, A Antoniadis
Measurement 45 (6), 1480-1488, 2012
1062012
Quality performance evaluation of thin walled PLA 3D printed parts using the taguchi method and grey relational analysis
KE Aslani, D Chaidas, J Kechagias, P Kyratsis, K Salonitis
Journal of Manufacturing and Materials Processing 4 (2), 47, 2020
622020
Implementation of concurrent engineering in the suppliers to the automotive industry
JX Gao, BM Manson, P Kyratsis
Journal of Materials Processing Technology 107 (1-3), 201-208, 2000
572000
Prediction of thrust force and cutting torque in drilling based on the response surface methodology
P Kyratsis, AP Markopoulos, N Efkolidis, V Maliagkas, K Kakoulis
Machines 6 (2), 24, 2018
362018
CAD-based simulations and design of experiments for determining thrust force in drilling operations
P Kyratsis, N Bilalis, A Antoniadis
Computer-Aided Design 43 (12), 1879-1890, 2011
362011
Industrial Applications of Laser Engraving: Influence of the Process Parameters on Machined Surface Quality
F Agalianos, S Patelis, P Kyratsis, E Maravelakis, E Vasarmidis, ...
362011
Advances in CAD/CAM/CAE Technologies
P Kyratsis, K Kakoulis, AP Markopoulos
Machines 8 (1), 13, 2020
312020
A new music instrument from ancient times: modern reconstruction of the greek lyre of hermes using 3D laser scanning, advanced computer aided design and audio analysis
N Koumartzis, D Tzetzis, P Kyratsis, RG Kotsakis
Journal of New Music Research 44 (4), 324-346, 2015
242015
Industry 4.0 for fashion products–Case studies using 3D technology
T Spahiu, A Manavis, Z Kazlacheva, H Almeida, P Kyratsis
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1031 (1), 012039, 2021
232021
Influence of the nose radius on the machining forces induced during AISI-4140 hard turning: A CAD-based and 3D FEM approach
A Tzotzis, C García-Hernández, JL Huertas-Talón, P Kyratsis
Micromachines 11 (9), 798, 2020
232020
WEDM manufacturing method for noncircular gears, using CAD/CAM software
C García Hernández, P Kyratsis, RM Gella-Marín, N Efkolidis, ...
Stroj. vestn., 2016
232016
CAD-Based 3D-FE Modelling of AISI-D3 Turning with Ceramic Tooling
P Kyratsis, A Tzotzis, A Markopoulos, N Tapoglou
Machines 9 (1), 4, 2021
222021
COMPUTATIONAL DESIGN AND DIGITAL MANUFACTURING APPLICATIONS
P Kyratsis
International Journal of Modern Manufacturing Technologies 12 (1), 82-91, 2020
22*2020
3D laser scanning and digital restoration of an archaeological find
S Fragkos, E Tzimtzimis, D Tzetzis, O Dodun, P Kyratsis
MATEC Web of Conferences 178, 2018
212018
FEM based mathematical modelling of thrust force during drilling of Al7075-T6
A Tzotzis, P Kyratsis, JL Huertas-Talón, C Garcia-Hernandez
Mechanics & industry, 2020
202020
A comparative study of open-source and licensed CAD software to support garment development learning
E Papachristou, P Kyratsis, N Bilalis
Machines 7 (2), 30, 2019
202019
A comparative study between regression and neural networks for modeling Al6082-T6 alloy drilling
NE Karkalos, N Efkolidis, P Kyratsis, AP Markopoulos
Machines 7 (1), 13, 2019
182019
Thrust force prediction of twist drill tools using a 3D CAD system application programming interface
P Kyratsis, N Tapoglou, N Bilalis, A Antoniadis
International Journal of Machining and Machinability of Materials 10 (1-2 …, 2011
182011
Modelling and Prediction of Thrust Force and Torque in Drilling Operations of Al7075 Using ANN and RSM Methodologies.
N Efkolidis, CG Hernandez, JLH Talon, P Kyratsis
Journal of Mechanical Engineering/Strojniški Vestnik 64 (6), 2018
162018
CAD based predictive models of the undeformed chip geometry in drilling
P Kyratsis, N Bilalis, A Antoniadis
International Journal of Computer and Systems Engineering 3 (4), 266-272, 2009
162009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20