Παρακολούθηση
Yu Lei
Yu Lei
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cse.uta.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
In-parameter-order: A test generation strategy for pairwise testing
Y Lei, KC Tai
Proceedings Third IEEE International High-Assurance Systems Engineering …, 1998
4991998
A test generation strategy for pairwise testing
KC Tai, Y Lei
IEEE Transactions on Software Engineering 28 (1), 109-111, 2002
4932002
IPOG: A general strategy for t-way software testing
Y Lei, R Kacker, DR Kuhn, V Okun, J Lawrence
14th Annual IEEE International Conference and Workshops on the Engineering …, 2007
4302007
IPOG/IPOG‐D: efficient test generation for multi‐way combinatorial testing
Y Lei, R Kacker, DR Kuhn, V Okun, J Lawrence
Software Testing, Verification and Reliability 18 (3), 125-148, 2008
3602008
Introduction to combinatorial testing
DR Kuhn, RN Kacker, Y Lei
CRC press, 2013
3082013
Practical combinatorial testing: Beyond pairwise
R Kuhn, Y Lei, R Kacker
It Professional 10 (3), 19-23, 2008
2342008
Practical combinatorial testing
DR Kuhn, RN Kacker, Y Lei
NIST special Publication 800 (142), 142, 2010
2242010
Refining the in-parameter-order strategy for constructing covering arrays
M Forbes, J Lawrence, Y Lei, RN Kacker, DR Kuhn
Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology …, 2008
1822008
Acts: A combinatorial test generation tool
L Yu, Y Lei, RN Kacker, DR Kuhn
2013 IEEE Sixth International Conference on Software Testing, Verification …, 2013
1772013
Combinatorial software testing
R Kuhn, R Kacker, Y Lei, J Hunter
Computer 42 (8), 94-96, 2009
1762009
Reachability testing of concurrent programs
Y Lei, RH Carver
IEEE Transactions on Software Engineering 32 (6), 382-403, 2006
1672006
A comparison of workflow metamodels
Y Lei, MP Singh
Proceedings of the ER-97 Workshop on Behavioral Modeling and Design …, 1997
1081997
Combinatorial methods for event sequence testing
DR Kuhn, JM Higdon, JF Lawrence, RN Kacker, Y Lei
2012 IEEE Fifth International Conference on Software Testing, Verification …, 2012
1062012
An efficient algorithm for constraint handling in combinatorial test generation
L Yu, Y Lei, M Nourozborazjany, RN Kacker, DR Kuhn
2013 IEEE Sixth International Conference on Software Testing, Verification …, 2013
1042013
A time-series based precopy approach for live migration of virtual machines
B Hu, Z Lei, Y Lei, D Xu, J Li
2011 IEEE 17th International Conference on Parallel and Distributed Systems …, 2011
1012011
Combinatorial testing of ACTS: A case study
MN Borazjany, L Yu, Y Lei, R Kacker, R Kuhn
2012 IEEE Fifth International Conference on Software Testing, Verification …, 2012
882012
A survey of binary covering arrays
J Lawrence, RN Kacker, Y Lei, DR Kuhn, M Forbes
the electronic journal of combinatorics, P84-P84, 2011
672011
Combinatorial testing: Theory and practice
DR Kuhn, R Bryce, F Duan, LS Ghandehari, Y Lei, RN Kacker
Advances in computers 99, 1-66, 2015
652015
Identifying failure-inducing combinations in a combinatorial test set
LSG Ghandehari, Y Lei, T Xie, R Kuhn, R Kacker
2012 IEEE Fifth International Conference on Software Testing, Verification …, 2012
652012
Combinatorial coverage measurement concepts and applications
DR Kuhn, ID Mendoza, RN Kacker, Y Lei
2013 IEEE Sixth International Conference on Software Testing, Verification …, 2013
612013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20