Παρακολούθηση
Papasotiropoulos, Georgios
Papasotiropoulos, Georgios
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aueb.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An approval-based model for single-step liquid democracy
E Markakis, G Papasotiropoulos
Algorithmic Game Theory: 14th International Symposium, SAGT 2021, Aarhus …, 2021
62021
Computational aspects of conditional minisum approval voting in elections with interdependent issues
E Markakis, G Papasotiropoulos
arXiv preprint arXiv:2202.01660, 2022
52022
Winner Determination and Strategic Control in Conditional Approval Voting.
E Markakis, G Papasotiropoulos
IJCAI, 342-348, 2021
42021
On improved interval cover mechanisms for crowdsourcing markets
E Markakis, G Papasotiropoulos, A Tsikiridis
International Symposium on Algorithmic Game Theory, 94-112, 2022
32022
Proportionality guarantees in elections with interdependent issues
M Brill, E Markakis, G Papasotiropoulos, J Peters
Proceedings of the Thirty-Second International Joint Conference on …, 2023
22023
As Time Goes By: Adding a Temporal Dimension Towards Resolving Delegations in Liquid Democracy
E Markakis, G Papasotiropoulos
arXiv preprint arXiv:2307.12898, 2023
12023
Voting Rules for Expressing Conditional Preferences in Multiwinner Elections
G Papasotiropoulos
School of Electrical and Computer Engineering, National Technical University …, 0
1*
On the Potential and Limitations of Proxy Voting: Delegation with Incomplete Votes
G Amanatidis, A Filos-Ratsikas, P Lazos, E Markakis, G Papasotiropoulos
arXiv preprint arXiv:2309.05642, 2023
2023
Efficient Computation and Strategic Control in Conditional Approval Voting
E Markakis, G Papasotiropoulos
PROJECT: COMRADE–Combinatorial Reverse Auctions: Design of Efficient Mechanisms for Crowdsourcing Markets
M Fasoulakis, E Markakis, T Papaioannou, G Papasotiropoulos, ...
On the Complexity of Winner Determination and Strategic Control in Conditional Approval Voting
E Markakis, G Papasotiropoulos
Available at SSRN 4640092, 0
Deliverable D. 2.1: Report on the Relevant Literature, Current Practices, Main Challenges and Research Questions
E Markakis, T Papaioannou, G Papasotiropoulos, GD Stamoulis, ...
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–12