Παρακολούθηση
Anjali Sharma
Anjali Sharma
Assistant Professor
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα miet.ac.in - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Effect of working capital management on firm profitability: Empirical evidence from India
AK Sharma, S Kumar
Global business review 12 (1), 159-173, 2011
7242011
Plant growth-promoting bacterium Pseudomonas sp. strain GRP3 influences iron acquisition in mung bean (Vigna radiata L. Wilzeck)
A Sharma, BN Johri, AK Sharma, BR Glick
Soil Biology and Biochemistry 35 (7), 887-894, 2003
3892003
Economic value added (EVA)-literature review and relevant issues
AK Sharma, S Kumar
International journal of economics and finance 2 (2), 200-220, 2010
3782010
Compost: its role, mechanism and impact on reducing soil-borne plant diseases
CM Mehta, U Palni, IH Franke-Whittle, AK Sharma
Waste management 34 (3), 607-622, 2014
3592014
Evaluation of arbuscular mycorrhizal fungus, fluorescent Pseudomonas and Trichoderma harzianum formulation against Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici for the management of …
R Srivastava, A Khalid, US Singh, AK Sharma
Biological control 53 (1), 24-31, 2010
3412010
Review of Finger millet (Eleusine coracana (L.) Gaertn): A power house of health benefiting nutrients
D Chandra, S Chandra, AK Sharma
Food Science and Human Wellness 5 (3), 149-155, 2016
2942016
Solanum nigrum: current perspectives on therapeutic properties
R Jain, A Sharma, S Gupta, IP Sarethy, R Gabrani
Altern Med Rev 16 (1), 78-85, 2011
2522011
Pharmacological and therapeutic potential of Cordyceps with special reference to Cordycepin
HS Tuli, SS Sandhu, AK Sharma
3 Biotech 4, 1-12, 2014
2492014
Bacterial mediated amelioration of drought stress in drought tolerant and susceptible cultivars of rice (Oryza sativa L.)
YS Gusain, US Singh, AK Sharma
African Journal of Biotechnology 14 (9), 764-773, 2015
2162015
Antihepatotoxic activity of some Indian herbal formulations as compared to silymarin
A Sharma, KK Chakraborti, SS Handa
Fitoterapia 62 (3), 229-235, 1991
1891991
SnO2 thin film sensor with enhanced response for NO2 gas at lower temperatures
A Sharma, M Tomar, V Gupta
Sensors and Actuators B: Chemical 156 (2), 743-752, 2011
1882011
Impact assessment of silver nanoparticles on plant growth and soil bacterial diversity
Pallavi, CM Mehta, R Srivastava, S Arora, AK Sharma
3 Biotech 6, 1-10, 2016
1862016
Carbon monoxide (CO) optical gas sensor based on ZnO thin films
A Paliwal, A Sharma, M Tomar, V Gupta
Sensors and Actuators B: Chemical 250, 679-685, 2017
1792017
Amelioration of drought tolerance in wheat by the interaction of plant growth‐promoting rhizobacteria
I Gontia‐Mishra, S Sapre, A Sharma, S Tiwari
Plant Biology 18 (6), 992-1000, 2016
1722016
Boerhaavia diffusa: a study of its hepatoprotective activity
BK Chandan, AK Sharma, KK Anand
Journal of Ethnopharmacology 31 (3), 299-307, 1991
1611991
Green tea extract: possible mechanism and antibacterial activity on skin pathogens
A Sharma, S Gupta, IP Sarethy, S Dang, R Gabrani
Food chemistry 135 (2), 672-675, 2012
1592012
Mast cells: emerging sentinel innate immune cells with diverse role in immunity
V Kumar, A Sharma
Molecular immunology 48 (1-3), 14-25, 2010
1532010
Role of magnetic resonance (MR) in the diagnosis and management of intracranial tuberculomas
RK Gupta, A Jena, AK Singh, A Sharma, V Puri, M Gupta
Clinical radiology 41 (2), 120-127, 1990
1501990
Fracture fixation in the operative management of hip fractures (FAITH): an international, multicentre, randomised controlled trial
A Nauth, AT Creek, A Zellar, AR Lawendy, A Dowrick, A Gupta, A Dadi, ...
The Lancet 389 (10078), 1519-1527, 2017
1372017
Metal oxide catalyst assisted SnO2 thin film based SO2 gas sensor
P Tyagi, A Sharma, M Tomar, V Gupta
Sensors and Actuators B: Chemical 224, 282-289, 2016
1372016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20