Παρακολούθηση
Georgios Petasis
Georgios Petasis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iit.demokritos.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ontology population and enrichment: State of the art
G Petasis, V Karkaletsis, G Paliouras, A Krithara, E Zavitsanos
Knowledge-Driven Multimedia Information Extraction and Ontology Evolution …, 2011
2532011
Argument extraction from news, blogs, and social media
T Goudas, C Louizos, G Petasis, V Karkaletsis
Artificial Intelligence: Methods and Applications: 8th Hellenic Conference …, 2014
1142014
Ellogon: A new text engineering platform
G Petasis, V Karkaletsis, G Paliouras, I Androutsopoulos, CD Spyropoulos
arXiv preprint cs/0205017, 2002
1022002
Argument extraction from news
C Sardianos, IM Katakis, G Petasis, V Karkaletsis
Proceedings of the 2nd Workshop on Argumentation Mining, 56-66, 2015
1012015
Using machine learning to maintain rule-based named-entity recognition and classification systems
G Petasis, F Vichot, F Wolinski, G Paliouras, V Karkaletsis, ...
proceedings of the 39th annual meeting of the association for computational …, 2001
892001
Multimedia interpretation for dynamic ontology evolution
S Castano, ISE Peraldi, A Ferrara, V Karkaletsis, A Kaya, R Möller, ...
Journal of Logic and Computation 19 (5), 859-897, 2009
652009
e-GRIDS: Computationally Efficient Gramatical Inference from Positive Examples.
G Petasis, G Paliouras, V Karkaletsis, C Halatsis, CD Spyropoulos
Grammars 7, 69-110, 2004
602004
Learning decision trees for named-entity recognition and classification
G Paliouras, V Karkaletsis, G Petasis, CD Spyropoulos
ECAI Workshop on Machine Learning for Information Extraction, 2000
572000
Automatic adaptation of Proper Noun Dictionaries through cooperation of machine learning and probabilistic methods
G Petasis, A Cucchiarelli, P Velardi, G Paliouras, V Karkaletsis, ...
Proceedings of the 23rd annual international ACM SIGIR conference on …, 2000
572000
Ontology based information extraction from text
V Karkaletsis, P Fragkou, G Petasis, E Iosif
Knowledge-Driven Multimedia Information Extraction and Ontology Evolution …, 2011
502011
Ontology dynamics with multimedia information: The boemie evolution methodology
S Castano, S Espinosa, A Ferrara, V Karkaletsis, A Kaya, S Melzer, ...
International Workshop on Ontology Dynamics (IWOD-07), 41, 2007
432007
eg-GRIDS: Context-free grammatical inference from positive examples using genetic search
G Petasis, G Paliouras, CD Spyropoulos, C Halatsis
ICGI 3264, 223-234, 2004
392004
BOEMIE Ontology-Based Text Annotation Tool.
P Fragkou, G Petasis, A Theodorakos, V Karkaletsis, CD Spyropoulos
LREC, 2008
312008
Identifying argument components through textrank
G Petasis, V Karkaletsis
Proceedings of the Third Workshop on Argument Mining (ArgMining2016), 94-102, 2016
302016
Sentiment analysis for reputation management: Mining the greek web
G Petasis, D Spiliotopoulos, N Tsirakis, P Tsantilas
Artificial Intelligence: Methods and Applications: 8th Hellenic Conference …, 2014
252014
Named-entity recognition from Greek and English texts
V Karkaletsis, G Paliouras, G Petasis, N Manousopoulou, ...
Journal of Intelligent and Robotic Systems 26 (2), 123-135, 1999
251999
Argument extraction from news, blogs, and the social web
T Goudas, C Louizos, G Petasis, V Karkaletsis
International Journal on Artificial Intelligence Tools 24 (05), 1540024, 2015
242015
Resolving part-of-speech ambiguity in the Greek language using learning techniques
G Petasis, G Paliouras, V Karkaletsis, CD Spyropoulos, I Androutsopoulos
arXiv preprint cs/9906019, 1999
241999
Multilingual XML-Based Named Entity Recognition for E-Retail Domains.
C Grover, S McDonald, DN Gearailt, V Karkaletsis, D Farmakiotou, ...
LREC, 2002
222002
BOEMIE: Reasoning-based Information Extraction.
G Petasis, R Möller, V Karkaletsis
NLPAR@ LPNMR 1044, 60-75, 2013
202013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20