Παρακολούθηση
Tamsin Mather
Tamsin Mather
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα earth.ox.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The importance of volcanic emissions for the global atmospheric mercury cycle
DM Pyle, TA Mather
Atmospheric Environment 37 (36), 5115-5124, 2003
3572003
Tropospheric volcanic aerosol
TA Mather, DM Pyle, C Oppenheimer
Geophysical Monograph-American Geophysical Union 139, 189-212, 2003
2502003
Globally enhanced mercury deposition during the end-Pliensbachian extinction and Toarcian OAE: A link to the Karoo–Ferrar Large Igneous Province
LME Percival, MLI Witt, TA Mather, M Hermoso, HC Jenkyns, ...
Earth and Planetary Science Letters 428, 267-280, 2015
2462015
Global link between deformation and volcanic eruption quantified by satellite imagery
J Biggs, SK Ebmeier, WP Aspinall, Z Lu, ME Pritchard, RSJ Sparks, ...
Nature communications 5 (1), 3471, 2014
2052014
Halogens in igneous processes and their fluxes to the atmosphere and oceans from volcanic activity: A review
DM Pyle, TA Mather
Chemical Geology 263 (1-4), 110-121, 2009
1972009
Mercury evidence for pulsed volcanism during the end-Triassic mass extinction
LME Percival, M Ruhl, SP Hesselbo, HC Jenkyns, TA Mather, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 114 (30), 7929-7934, 2017
1932017
Living with volcanoes: the sustainable livelihoods approach for volcano-related opportunities
I Kelman, TA Mather
Journal of volcanology and geothermal research 172 (3-4), 189-198, 2008
1842008
Fallout and distribution of volcanic ash over Argentina following the May 2008 explosive eruption of Chaitén, Chile
SFL Watt, DM Pyle, TA Mather, RS Martin, NE Matthews
Journal of Geophysical Research: Solid Earth 114 (B4), 2009
1792009
Electrification of volcanic plumes
TA Mather, RG Harrison
Surveys in Geophysics 27, 387-432, 2006
1742006
Evolution of Santorini Volcano dominated by episodic and rapid fluxes of melt from depth
MM Parks, J Biggs, P England, TA Mather, P Nomikou, K Palamartchouk, ...
Nature Geoscience 5 (10), 749-754, 2012
1652012
Osmium isotope evidence for two pulses of increased continental weathering linked to Early Jurassic volcanism and climate change
LME Percival, AS Cohen, MK Davies, AJ Dickson, SP Hesselbo, ...
Geology 44 (9), 759-762, 2016
1512016
Halogens and trace metal emissions from the ongoing 2008 summit eruption of Kīlauea volcano, Hawaii
TA Mather, MLI Witt, DM Pyle, BM Quayle, A Aiuppa, E Bagnato, ...
Geochimica et Cosmochimica Acta 83, 292-323, 2012
1362012
Walking traverse and scanning DOAS measurements of volcanic gas emission rates
AJS McGonigle, C Oppenheimer, B Galle, TA Mather, DM Pyle
Geophysical Research Letters 29 (20), 46-1-46-4, 2002
1262002
Characterization and evolution of tropospheric plumes from Lascar and Villarrica volcanoes, Chile
TA Mather, VI Tsanev, DM Pyle, AJS McGonigle, C Oppenheimer, ...
Journal of Geophysical Research: Atmospheres 109 (D21), 2004
1222004
Satellite detection, long‐range transport, and air quality impacts of volcanic sulfur dioxide from the 2014–2015 flood lava eruption at Bárðarbunga (Iceland)
A Schmidt, S Leadbetter, N Theys, E Carboni, CS Witham, JA Stevenson, ...
Journal of Geophysical Research: Atmospheres 120 (18), 9739-9757, 2015
1192015
Mercury and halogen emissions from Masaya and Telica volcanoes, Nicaragua
MLI Witt, TA Mather, DM Pyle, A Aiuppa, E Bagnato, VI Tsanev
Journal of Geophysical Research: Solid Earth 113 (B6), 2008
1182008
The volcanic response to deglaciation: Evidence from glaciated arcs and a reassessment of global eruption records
SFL Watt, DM Pyle, TA Mather
Earth-Science Reviews 122, 77-102, 2013
1172013
Emplacement characteristics, time scales, and volcanic gas release rates of continental flood basalt eruptions on Earth
S Self, A Schmidt, TA Mather
Geological Society of America Special Papers 505, 319-337, 2014
1162014
A reassessment of current volcanic emissions from the Central American arc with specific examples from Nicaragua
TA Mather, DM Pyle, VI Tsanev, AJS McGonigle, C Oppenheimer, ...
Journal of volcanology and geothermal Research 149 (3-4), 297-311, 2006
1162006
The influence of great earthquakes on volcanic eruption rate along the Chilean subduction zone
SFL Watt, DM Pyle, TA Mather
Earth and Planetary Science Letters 277 (3-4), 399-407, 2009
1152009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20