Παρακολούθηση
Dimitris A. Saravanos
Dimitris A. Saravanos
Dept. of Mechanical Engineering & Aeronautics, University of Patras
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mech.upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Layerwise mechanics and finite element for the dynamic analysis of piezoelectric composite plates
DA Saravanos, PR Heyliger, DA Hopkins
International Journal of Solids and Structures 34 (3), 359-378, 1997
3971997
Mechanics and computational models for laminated piezoelectric beams, plates, and shells
DA Saravanos, PR Heyliger
3831999
Coupled layerwise analysis of composite beams with embedded piezoelectric sensors and actuators
DA Saravanos, PR Heyliger
Journal of Intelligent Material Systems and Structures 6 (3), 350-363, 1995
2641995
Exact free‐vibration analysis of laminated plates with embedded piezoelectric layers
P Heyliger, DA Saravanos
The Journal of the Acoustical Society of America 98 (3), 1547-1557, 1995
2441995
Mixed laminate theory and finite element for smart piezoelectric composite shell structures
DA Saravanos
AIAA journal 35 (8), 1327-1333, 1997
2011997
Effects of delaminations on the damped dynamic characteristics of composite laminates: analysis and experiments
DA Saravanos, DA Hopkins
Journal of Sound and Vibration 192 (5), 977-993, 1996
1871996
Numerical investigation of mechanisms affecting the piezoresistive properties of CNT-doped polymers using multi-scale models
TC Theodosiou, DA Saravanos
Composites Science and Technology 70 (9), 1312-1320, 2010
1722010
Unified micromechanics of damping for unidirectional and off-axis fiber composites
DA Saravanos, CC Chamis
Journal of Composites, Technology and Research 12 (1), 31-40, 1990
1271990
Coupled discrete‐layer finite elements for laminated piezoelectric platess
P Heyliger, G Ramirez, D Saravanos
Communications in numerical methods in engineering 10 (12), 971-981, 1994
1161994
Layerwise mechanics and finite element model for laminated piezoelectric shells
P Heyliger, KC Pei, D Saravanos
AIAA journal 34 (11), 2353-2360, 1996
1151996
Generalized finite element formulation for smart multilayered thermal piezoelectric composite plates
HJ Lee, DA Saravanos
International Journal of Solids and Structures 34 (26), 3355-3371, 1997
1111997
Higher-order layerwise laminate theory for the prediction of interlaminar shear stresses in thick composite and sandwich composite plates
TS Plagianakos, DA Saravanos
Composite Structures 87 (1), 23-35, 2009
1082009
Coupled layerwise analysis of thermopiezoelectric composite beams
HJ Lee, DA Saravanos
AIAA journal 34 (6), 1231-1237, 1996
1011996
Effects of interply damping layers on the dynamic characteristics ofcomposite plates
DA Saravanos, JM Pereira
AIAA journal 30 (12), 2906-2913, 1992
1011992
A mixed multi-field finite element formulation for thermopiezoelectric composite shells
HJ Lee, DA Saravanos
International Journal of Solids and Structures 37 (36), 4949-4967, 2000
952000
High-order layerwise mechanics and finite element for the damped dynamic characteristics of sandwich composite beams
TS Plagianakos, DA Saravanos
International Journal of Solids and Structures 41 (24-25), 6853-6871, 2004
922004
Coupled buckling and postbuckling analysis of active laminated piezoelectric composite plates
D Varelis, DA Saravanos
International Journal of Solids and Structures 41 (5-6), 1519-1538, 2004
882004
Mechanics of damping for fiber composite laminates including hygrothermal effects
DA Saravanos, CC Chamis
AIAA journal 28 (10), 1813-1819, 1990
821990
Micromechanics of composites with shape memory alloy fibers in uniform thermal fields
V Birman, DA Saravanos, DA Hopkins
AIAA journal 34 (9), 1905-1912, 1996
771996
Multiobjective shape and material optimization of composite structures including damping
DA Saravanos, CC Chamis
AIAA journal 30 (3), 805-813, 1992
761992
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20