Παρακολούθηση
Sha Yi
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.cmu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Adaptive Informative Sampling with Environment Partitioning for Heterogeneous Multi-Robot Systems
Y Shi, N Wang, J Zheng, Y Zhang, S Yi, W Luo, K Sycara
2020 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2020
302020
Behavior mixing with minimum global and subgroup connectivity maintenance for large-scale multi-robot systems
W Luo, S Yi, K Sycara
2020 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 9845-9851, 2020
202020
PuzzleBots: Physical Coupling of Robot Swarms
S Yi, Z Temel, K Sycara
2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 8742-8748, 2021
172021
Distributed Topology Correction for Flexible Connectivity Maintenance in Multi-Robot Systems
S Yi, W Luo, K Sycara
2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 8874-8880, 2021
122021
Indoor pursuit-evasion with hybrid hierarchical partially observable markov decision processes for multi-robot systems
S Yi, C Nam, K Sycara
Distributed Autonomous Robotic Systems, 251-264, 2019
82019
Configuration Control for Physical Coupling of Heterogeneous Robot Swarms
S Yi, Z Temel, K Sycara
2022 International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 4268-4274, 2022
62022
Reconfigurable Robot Control Using Flexible Coupling Mechanisms
S Yi, K Sycara, Z Temel
Robotics: Science and Systems (RSS), 2023
22023
Decentralized model predictive control for constrained multi-robot system
AJ Seo, S Yi, K Sycara
IROS Workshop on in Advances in Multi-Agent Learning 1, 2023
12023
Multi-agent Deception in Attack-Defense Stochastic Game
X Li, S Yi, K Sycara
International Symposium Distributed Autonomous Robotic Systems, 242-255, 2021
12021
Improving Scalability in Multi-Robot Systems with Abstraction and Specialization
S Yi
Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA, 2019
2019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–10