Παρακολούθηση
Matt Reynolds
Matt Reynolds
Associate Professor, ECE, University of Washington
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ee.washington.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
ElectriSense: single-point sensing using EMI for electrical event detection and classification in the home
S Gupta, MS Reynolds, SN Patel
Proceedings of the 12th ACM international conference on Ubiquitous computing …, 2010
6232010
At the flick of a switch: Detecting and classifying unique electrical events on the residential power line (nominated for the best paper award)
SN Patel, T Robertson, JA Kientz, MS Reynolds, GD Abowd
International Conference on Ubiquitous Computing, 271-288, 2007
6162007
Metamaterial apertures for computational imaging
J Hunt, T Driscoll, A Mrozack, G Lipworth, M Reynolds, D Brady, DR Smith
Science 339 (6117), 310-313, 2013
4792013
Disaggregated end-use energy sensing for the smart grid
J Froehlich, E Larson, S Gupta, G Cohn, M Reynolds, S Patel
IEEE pervasive computing 10 (1), 28-39, 2010
3882010
The design and evaluation of an end-user-deployable, whole house, contactless power consumption sensor
SN Patel, S Gupta, MS Reynolds
Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems …, 2010
2932010
The magic carpet: physical sensing for immersive environments
J Paradiso, C Abler, K Hsiao, M Reynolds
CHI'97 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, 277-278, 1997
2551997
Method and system to control ambient RF energy for wireless devices
S Chemishkian, K Gudan, JJ Hull, MS Reynolds
US Patent 9,397,522, 2016
2382016
Real-time wireless power transfer control for passive backscattering devices
S Chemishkian, D Arnitz, MS Reynolds
US Patent 9,754,139, 2017
2112017
Quadrature amplitude modulated backscatter in passive and semipassive UHF RFID systems
SJ Thomas, E Wheeler, J Teizer, MS Reynolds
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 60 (4), 1175-1182, 2012
2032012
Large metasurface aperture for millimeter wave computational imaging at the human-scale
JN Gollub, O Yurduseven, KP Trofatter, D Arnitz, M F Imani, T Sleasman, ...
Scientific reports 7 (1), 1-9, 2017
1942017
Every smart phone is a backscatter reader: Modulated backscatter compatibility with bluetooth 4.0 low energy (ble) devices
JF Ensworth, MS Reynolds
2015 IEEE international conference on RFID (RFID), 78-85, 2015
1792015
Methods and apparatus for operating a radio device
MS Reynolds, JL Richards, SN Pathare, ER Post, YG Maguire, HF Tsai, ...
US Patent 7,075,412, 2006
1782006
Metamaterial microwave holographic imaging system
J Hunt, J Gollub, T Driscoll, G Lipworth, A Mrozack, MS Reynolds, ...
JOSA A 31 (10), 2109-2119, 2014
1702014
Magnetic metamaterial superlens for increased range wireless power transfer
G Lipworth, J Ensworth, K Seetharam, D Huang, JS Lee, P Schmalenberg, ...
Scientific reports 4 (1), 1-6, 2014
1622014
Detecting human movement by differential air pressure sensing in HVAC system ductwork: An exploration in infrastructure mediated sensing
SN Patel, MS Reynolds, GD Abowd
International Conference on Pervasive Computing, 1-18, 2008
1542008
Finding common ground: A survey of capacitive sensing in human-computer interaction
T Grosse-Puppendahl, C Holz, G Cohn, R Wimmer, O Bechtold, S Hodges, ...
Proceedings of the 2017 CHI conference on human factors in computing systems …, 2017
1492017
Detecting actuation of electrical devices using electrical noise over a power line
SN Patel, TM Robertson, GD Abowd, MS Reynolds
US Patent 8,094,034, 2012
1482012
A 96 Mbit/sec, 15.5 pJ/bit 16-QAM modulator for UHF backscatter communication
SJ Thomas, MS Reynolds
2012 IEEE International Conference on RFID (RFID), 185-190, 2012
1442012
The emergence of RF-powered computing
S Gollakota, MS Reynolds, JR Smith, DJ Wetherall
Computer 47 (1), 32-39, 2013
1272013
A battery-free multichannel digital neural/EMG telemetry system for flying insects
SJ Thomas, RR Harrison, A Leonardo, MS Reynolds
IEEE transactions on biomedical circuits and systems 6 (5), 424-436, 2012
1232012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20