Παρακολούθηση
Konstantinos Karantzalos
Konstantinos Karantzalos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα central.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Deep supervised learning for hyperspectral data classification through convolutional neural networks
K Makantasis, K Karantzalos, A Doulamis, N Doulamis
2015 IEEE international geoscience and remote sensing symposium (IGARSS …, 2015
9142015
Building detection in very high resolution multispectral data with deep learning features
M Vakalopoulou, K Karantzalos, N Komodakis, N Paragios
2015 IEEE international geoscience and remote sensing symposium (IGARSS …, 2015
3292015
Recognition-driven two-dimensional competing priors toward automatic and accurate building detection
K Karantzalos, N Paragios
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 47 (1), 133-144, 2008
1462008
Detecting urban changes with recurrent neural networks from multitemporal Sentinel-2 data
M Papadomanolaki, S Verma, M Vakalopoulou, S Gupta, K Karantzalos
IGARSS 2019-2019 IEEE international geoscience and remote sensing symposium …, 2019
1082019
Vehicle detection and traffic density monitoring from very high resolution satellite video data
G Kopsiaftis, K Karantzalos
2015 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS …, 2015
1042015
Leaf area index estimation in vineyards from UAV hyperspectral data, 2D image mosaics and 3D canopy surface models
I Kalisperakis, C Stentoumis, L Grammatikopoulos, K Karantzalos
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2015
952015
Object-based image analysis through nonlinear scale-space filtering
A Tzotsos, K Karantzalos, D Argialas
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 66 (1), 2-16, 2011
842011
Monitoring urban changes based on scale-space filtering and object-oriented classification
G Doxani, K Karantzalos, M Tsakiri-Strati
International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 15, 38-48, 2012
812012
Improving edge detection and watershed segmentation with anisotropic diffusion and morphological levellings
K Karantzalos, D Argialas
International Journal of Remote Sensing 27 (24), 5427-5434, 2006
812006
Multitemporal very high resolution from space: Outcome of the 2016 IEEE GRSS data fusion contest
L Mou, X Zhu, M Vakalopoulou, K Karantzalos, N Paragios, B Le Saux, ...
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote …, 2017
762017
A region-based level set segmentation for automatic detection of man-made objects from aerial and satellite images
K Karantzalos, D Argialas
Photogrammetric Engineering & Remote Sensing 75 (6), 667-677, 2009
762009
Benchmarking deep learning frameworks for the classification of very high resolution satellite multispectral data
M Papadomanolaki, M Vakalopoulou, S Zagoruyko, K Karantzalos
ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information …, 2016
732016
Automatic detection and tracking of oil spills in SAR imagery with level set segmentation
K Karantzalos, D Argialas
International Journal of Remote Sensing 29 (21), 6281-6296, 2008
692008
Big data concepts, theories, and applications
S Yu, S Guo, ( Eds), Karmas, Tzotsos, Karantzalos
Springer, 2016
642016
Large-scale building reconstruction through information fusion and 3-d priors
K Karantzalos, N Paragios
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 48 (5), 2283-2296, 2010
632010
Correcting image refraction: Towards accurate aerial image-based bathymetry mapping in shallow waters
P Agrafiotis, K Karantzalos, A Georgopoulos, D Skarlatos
Remote Sensing 12 (2), 322, 2020
602020
Evaluating explainable artificial intelligence methods for multi-label deep learning classification tasks in remote sensing
I Kakogeorgiou, K Karantzalos
International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 103 …, 2021
542021
Remotely sensing the source and transport of marine plastic debris in Bay Islands of Honduras (Caribbean Sea)
A Kikaki, K Karantzalos, CA Power, DE Raitsos
Remote Sensing 12 (11), 1727, 2020
532020
Deep learning-based man-made object detection from hyperspectral data
K Makantasis, K Karantzalos, A Doulamis, K Loupos
Advances in Visual Computing: 11th International Symposium, ISVC 2015, Las …, 2015
532015
A deep multitask learning framework coupling semantic segmentation and fully convolutional LSTM networks for urban change detection
M Papadomanolaki, M Vakalopoulou, K Karantzalos
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 59 (9), 7651-7668, 2021
522021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20