Παρακολούθηση
Kaibin Huang
Kaibin Huang
Applied Crypto Studio
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kylehuang.net - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
PKE-AET: public key encryption with authorized equality test
K Huang, R Tso, YC Chen, SMM Rahman, A Almogren, A Alamri
The Computer Journal 58 (10), 2686-2697, 2015
922015
Certificateless aggregate signature with efficient verification
YC Chen, R Tso, M Mambo, K Huang, G Horng
Security and Communication Networks 8 (13), 2232-2243, 2015
482015
A Commutative Encryption Scheme Based on ElGamal Encryption
K Huang, R Tso
Information Security and Intelligence Control (ISIC), 2012 International …, 2012
372012
Somewhat semantic secure public key encryption with filtered-equality-test in the standard model and its extension to searchable encryption
K Huang, R Tso, YC Chen
Journal of Computer and System Sciences 89, 400-409, 2017
242017
A new public key encryption with equality test
K Huang, R Tso, YC Chen, W Li, HM Sun
Network and System Security: 8th International Conference, NSS 2014, Xi’an …, 2014
222014
Semantic secure public key encryption with filtered equality test PKE-FET
K Huang, YC Chen, R Tso
2015 12th International Joint Conference on e-Business and …, 2015
162015
Password-authenticated searchable encryption
L Chen, K Huang, M Manulis, V Sekar
International Journal of Information Security 20, 675-693, 2021
112021
Generic construction of dual-server public key encryption with keyword search on cloud computing
R Tso, K Huang, YC Chen, SMM Rahman, TY Wu
IEEE Access 8, 152551-152564, 2020
112020
Provable secure dual-server public key encryption with keyword search
K Huang, R Tso
2017 IEEE 2nd International Verification and Security Workshop (IVSW), 39-44, 2017
92017
Password authenticated keyword search
K Huang, M Manulis, L Chen
2017 IEEE Symposium on Privacy-Aware Computing (PAC), 129-140, 2017
52017
One-time-commutative public key encryption
K Huang, R Tso, YC Chen
2017 Computing Conference, 814-818, 2017
42017
On the Security of a Privacy Preserved Two-party Equality Testing Protocol
R Tso, YC Chen, K Huang
Journal of Communications and Information Sciences 3 (3), 1, 2013
2013
New Convertible Ring Signatures Based on RSA
K Huang, R Tso
Information: an international Interdisciplinary journal 16 (9), 7163-7173, 2013
2013
Security Analysis Concerning the Random Numbers of Threshold Ring Signatures
K Huang, R Tso
2012 Ninth International Conference on Information Technology-New …, 2012
2012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–14