Παρακολούθηση
Christoph Bostedt
Christoph Bostedt
École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Paul Scherrer Institut (PSI)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα psi.ch - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
First lasing and operation of an ångstrom-wavelength free-electron laser
P Emma, R Akre, J Arthur, R Bionta, C Bostedt, J Bozek, A Brachmann, ...
nature photonics 4 (9), 641-647, 2010
35672010
Femtosecond X-ray protein nanocrystallography
HN Chapman, P Fromme, A Barty, TA White, RA Kirian, A Aquila, ...
Nature 470 (7332), 73-77, 2011
23022011
Femtosecond diffractive imaging with a soft-X-ray free-electron laser
HN Chapman, A Barty, MJ Bogan, S Boutet, M Frank, SP Hau-Riege, ...
Nature Physics 2 (12), 839-843, 2006
12252006
Single mimivirus particles intercepted and imaged with an X-ray laser
MM Seibert, T Ekeberg, FRNC Maia, M Svenda, J Andreasson, O Jönsson, ...
Nature 470 (7332), 78-81, 2011
10222011
The European X-ray free-electron laser. Technical design report
M Altarelli, R Brinkmann, M Chergui
9992007
Femtosecond electronic response of atoms to ultra-intense X-rays
L Young, EP Kanter, B Kraessig, Y Li, AM March, ST Pratt, R Santra, ...
Nature 466 (7302), 56-61, 2010
9102010
Linac coherent light source: The first five years
C Bostedt, S Boutet, DM Fritz, Z Huang, HJ Lee, HT Lemke, A Robert, ...
Reviews of Modern Physics 88 (1), 015007, 2016
6242016
Atomic inner-shell X-ray laser at 1.46 nanometres pumped by an X-ray free-electron laser
N Rohringer, D Ryan, RA London, M Purvis, F Albert, J Dunn, JD Bozek, ...
Nature 481 (7382), 488-491, 2012
4132012
Self-terminating diffraction gates femtosecond X-ray nanocrystallography measurements
A Barty, C Caleman, A Aquila, N Timneanu, L Lomb, TA White, ...
Nature photonics 6 (1), 35-40, 2012
3832012
Large-format, high-speed, X-ray pnCCDs combined with electron and ion imaging spectrometers in a multipurpose chamber for experiments at 4th generation light sources
L Strüder, S Epp, D Rolles, R Hartmann, P Holl, G Lutz, H Soltau, R Eckart, ...
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators …, 2010
3612010
Three-dimensional reconstruction of the giant mimivirus particle with an x-ray free-electron laser
T Ekeberg, M Svenda, C Abergel, FRNC Maia, V Seltzer, JM Claverie, ...
Physical review letters 114 (9), 098102, 2015
3422015
Roadmap of ultrafast x-ray atomic and molecular physics
L Young, K Ueda, M Gühr, PH Bucksbaum, M Simon, S Mukamel, ...
Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics 51 (3), 032003, 2018
3002018
Nonlinear atomic response to intense ultrashort x rays
G Doumy, C Roedig, SK Son, CI Blaga, AD DiChiara, R Santra, N Berrah, ...
Physical Review Letters 106 (8), 083002, 2011
2942011
Femtosecond time-delay X-ray holography
HN Chapman, SP Hau-Riege, MJ Bogan, S Bajt, A Barty, S Boutet, ...
Nature 448 (7154), 676-679, 2007
2932007
X-ray diffraction from isolated and strongly aligned gas-phase molecules with a free-electron laser
J Küpper, S Stern, L Holmegaard, F Filsinger, A Rouzée, A Rudenko, ...
Physical Review Letters 112 (8), 083002, 2014
2862014
Ultra-efficient ionization of heavy atoms by intense X-ray free-electron laser pulses
B Rudek, SK Son, L Foucar, SW Epp, B Erk, R Hartmann, M Adolph, ...
Nature photonics 6 (12), 858-865, 2012
2742012
Shapes and vorticities of superfluid helium nanodroplets
LF Gomez, KR Ferguson, JP Cryan, C Bacellar, RMP Tanyag, C Jones, ...
Science 345 (6199), 906-909, 2014
2682014
Time-resolved protein nanocrystallography using an X-ray free-electron laser
A Aquila, MS Hunter, RB Doak, RA Kirian, P Fromme, TA White, ...
Optics express 20 (3), 2706-2716, 2012
2622012
Ultraintense X-ray induced ionization, dissociation, and frustrated absorption in molecular nitrogen
M Hoener, L Fang, O Kornilov, O Gessner, ST Pratt, M Gühr, EP Kanter, ...
Physical review letters 104 (25), 253002, 2010
2362010
Rapid degradation of alkanethiol-based self-assembled monolayers on gold in ambient laboratory conditions
TM Willey, AL Vance, T Van Buuren, C Bostedt, LJ Terminello, CS Fadley
Surface Science 576 (1-3), 188-196, 2005
2322005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20