Παρακολούθηση
Gary Rollefson
Gary Rollefson
Professor of Anthropology, Whitman College
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα whitman.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Genomic insights into the origin of farming in the ancient Near East
I Lazaridis, D Nadel, G Rollefson, DC Merrett, N Rohland, S Mallick, ...
Nature 536 (7617), 419-424, 2016
7232016
Optimal ancient DNA yields from the inner ear part of the human petrous bone
R Pinhasi, D Fernandes, K Sirak, M Novak, S Connell, ...
PloS one 10 (6), e0129102, 2015
3422015
Climate forcing due to the 8200 cal yr BP event observed at Early Neolithic sites in the eastern Mediterranean
B Weninger, E Alram-Stern, E Bauer, L Clare, U Danzeglocke, O Jöris, ...
Quaternary Research 66 (3), 401-420, 2006
3222006
The history of ancient Palestine from the palaeolithic period to Alexander's conquest
CW Ahlström, GO Rollefson, D Edelman
3211993
The impact of rapid climate change on prehistoric societies during the Holocene in the Eastern Mediterranean
B Weninger, L Clare, E Rohling, O Bar-Yosef, U Böhner, M Budja, ...
Documenta praehistorica 36, 7-59, 2009
2502009
Neolithic Cultures at'Ain Ghazal, Jordan
GO Rollefson, AH Simmons, Z Kafafi
Journal of Field Archaeology, 443-470, 1992
2461992
The Neolithic Village of'Ain Gh̊azāl, Jordan: Preliminary Report on the 1984 Season
GO Rollefson, AH Simmons
Bulletin of the American Schools of Oriental Research. Supplementary Studies …, 1986
191*1986
The collapse of early Neolithic settlements in the southern Levant
GO Rollefson, I Köhler-Rollefson
BAR. International Series, 73-89, 1989
1561989
Ritual and social structure at Neolithic’Ain Ghazal
GO Rollefson
Life in Neolithic farming communities, 165-190, 2002
1532002
Ritual and ceremony at Neolithic Ain Ghazal (Jordan)
GO Rollefson
Paléorient, 29-38, 1983
1531983
Neolithic'Ain Ghazal (Jordan): Ritual and Ceremony, II
GO Rollefson
Paléorient, 45-52, 1986
1511986
Ancient goat genomes reveal mosaic domestication in the Fertile Crescent
KG Daly, P Maisano Delser, VE Mullin, A Scheu, V Mattiangeli, ...
Science 361 (6397), 85-88, 2018
1182018
'Ain Ghazal: A major Neolithic settlement in central Jordan
AH Simmons, I Köhler-Rollefson, GO Rollefson, R Mandel, Z Kafafi
Science 240 (4848), 35-39, 1988
891988
From flint mine to fan scraper: The late prehistoric Jafr industrial complex
LA Quintero, PJ Wilke, GO Rollefson
Bulletin of the American Schools of Oriental Research 327 (1), 17-48, 2002
842002
PPNC adaptations in the first half of the 6th millennium BC
GO Rollefson, I Köhler-Rollefson
Paléorient, 33-42, 1993
841993
Early Neolithic exploitation patterns in the Levant: cultural impact on the environment
GO Rollefson, I Köhler-Rollefson
Population and Environment, 243-254, 1992
841992
The impact of Neolithic subsistence strategies on the environment: the case of'Ain Ghazal, Jordan.
I Kohler-Rollefson
Man's role in the shaping of the eastern Mediterranean landscape, 3-14, 1990
831990
The Neolithic period
GO Rollefson
The archaeology of Jordan, 67-105, 2001
812001
Excavation at the Pre-Pottery Neolithic B Village of Ain Ghazal (Jordan), 1983
GO Rollefson, AH Simmons, ML Donaldson, W Gillespie, Z Kafafi
Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft zu Berlin, 69-116, 1985
801985
Wadi Shuʿeib, a large Neolithic community in central Jordan: final report of test investigations
AH Simmons, GO Rollefson, Z Kafafi, RD Mandel, M al-Nahar, J Cooper, ...
Bulletin of the American Schools of Oriental Research 321 (1), 1-39, 2001
772001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20