Παρακολούθηση
Robert Sumi
Robert Sumi
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα phys.ubbcluj.ro
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Dynamics of conflicts in Wikipedia
T Yasseri, R Sumi, A Rung, A Kornai, J Kertész
PloS one 7 (6), e38869, 2012
3142012
Circadian patterns of wikipedia editorial activity: A demographic analysis
T Yasseri, R Sumi, J Kertész
PloS one 7 (1), e30091, 2012
1422012
Edit wars in Wikipedia
R Sumi, T Yasseri, A Rung, A Kornai, J Kertész
arXiv preprint arXiv:1107.3689, 2011
1312011
Characterization and prediction of Wikipedia edit wars
R Sumi, T Yasseri, A Rung, A Kornai, J Kertész
332011
Community detection by graph Voronoi diagrams
D Deritei, ZI Lázár, I Papp, F Járai-Szabó, R Sumi, L Varga, ER Regan, ...
New Journal of Physics 16 (6), 063007, 2014
252014
Robust optimization with transiently chaotic dynamical systems
R Sumi, B Molnár, M Ercsey-Ravasz
EPL (Europhysics Letters) 106 (4), 40002, 2014
192014
The peculiar phase structure of random graph bisection
AG Percus, G Istrate, B Gonçalves, RZ Sumi, S Boettcher
Journal of Mathematical Physics 49 (12), 125219, 2008
142008
Order-to-chaos transition in the hardness of random Boolean satisfiability problems
M Varga, R Sumi, M Ercsey-Ravasz, Z Toroczkai
Bulletin of the American Physical Society, 2016
122016
Correlation clustering on networks
Z Néda, R Sumi, M Ercsey-Ravasz, M Varga, B Molnár, G Cseh
Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical 42 (34), 345003, 2009
102009
Nontrivial spontaneous synchronization
R Sumi, Z Néda, A Tunyagi, S Boda, C Szász
Physical Review E 79 (5), 056205, 2009
62009
Molecular Dynamics approach to correlation clustering
R Sumi, Z Neda
International Journal of Modern Physics C 19 (09), 1349-1358, 2008
32008
Order-to-chaos transition in the hardness of random Boolean satisfiability problems
R Sumi, M Varga, Z Toroczkai, M Ercsey-Ravasz
arXiv preprint arXiv:1602.05152, 2016
2016
A CNN SAT-solver robust to noise
B Molnár, R Sumi, M Ercsey-Ravasz
Cellular Nanoscale Networks and their Applications (CNNA), 2014 14th …, 2014
2014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–13