Παρακολούθηση
gianmarco baldini
gianmarco baldini
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα jrc.ec.europa.eu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Internet of things-from research and innovation to market deployment
O Vermesan, P Friess
River publishers, 2014
9172014
Security aspects in software defined radio and cognitive radio networks: A survey and a way ahead
G Baldini, T Sturman, AR Biswas, R Leschhorn, G Godor, M Street
IEEE Communications Surveys & Tutorials 14 (2), 355-379, 2011
2482011
Survey of wireless communication technologies for public safety
G Baldini, S Karanasios, D Allen, F Vergari
IEEE Communications Surveys & Tutorials 16 (2), 619-641, 2013
2112013
DIAT: A scalable distributed architecture for IoT
C Sarkar, AUN SN, RV Prasad, A Rahim, R Neisse, G Baldini
IEEE Internet of Things journal 2 (3), 230-239, 2014
1882014
Ethical design in the internet of things
G Baldini, M Botterman, R Neisse, M Tallacchini
Science and engineering ethics 24 (3), 905-925, 2018
1562018
ETSI reconfigurable radio systems: status and future directions on software defined radio and cognitive radio standards
M Mueck, A Piipponen, K Kalliojärvi, G Dimitrakopoulos, K Tsagkaris, ...
IEEE Communications Magazine 48 (9), 78-86, 2010
1492010
Security and privacy issues for an IoT based smart home
D Geneiatakis, I Kounelis, R Neisse, I Nai-Fovino, G Steri, G Baldini
2017 40th International Convention on Information and Communication …, 2017
1382017
SecKit: a model-based security toolkit for the internet of things
R Neisse, G Steri, IN Fovino, G Baldini
computers & security 54, 60-76, 2015
1352015
Enforcement of security policy rules for the internet of things
R Neisse, G Steri, G Baldini
2014 IEEE 10th international conference on wireless and mobile computing …, 2014
1162014
LTE: the technology driver for future public safety communications
R Ferrus, O Sallent, G Baldini, L Goratti
IEEE Communications Magazine 51 (10), 154-161, 2013
1152013
Security and privacy in Internet of things (IoTs): Models, Algorithms, and Implementations
F Hu
CRC Press, 2016
1052016
The future of road transport
M Alonso Raposo, B Ciuffo, F Ardente, JP Aurambout, G Baldini, R Braun, ...
Joint Research Centre (Seville site), 2019
752019
A survey of techniques for the identification of mobile phones using the physical fingerprints of the built-in components
G Baldini, G Steri
IEEE Communications Surveys & Tutorials 19 (3), 1761-1789, 2017
652017
Risk-based automated assessment and testing for the cybersecurity certification and labelling of IoT devices
SN Matheu-García, JL Hernández-Ramos, AF Skarmeta, G Baldini
Computer Standards & Interfaces 62, 64-83, 2019
612019
Securing disaster supply chains with cryptography enhanced RFID
G Baldini, F Oliveri, M Braun, H Seuschek, E Hess
Disaster Prevention and Management: An International Journal, 2012
562012
An early warning system for detecting GSM-R wireless interference in the high-speed railway infrastructure
G Baldini, IN Fovino, M Masera, M Luise, V Pellegrini, E Bagagli, ...
International Journal of Critical Infrastructure Protection 3 (3-4), 140-156, 2010
552010
Public safety communications: Enhancement through cognitive radio and spectrum sharing principles
R Ferrus, O Sallent, G Baldini, L Goratti
IEEE Vehicular Technology Magazine 7 (2), 54-61, 2012
472012
Building trust in the human? internet of things relationship
I Kounelis, G Baldini, R Neisse, G Steri, M Tallacchini, AG Pereira
IEEE Technology and Society Magazine 33 (4), 73-80, 2014
432014
Connectivity and security in a D2D communication protocol for public safety applications
L Goratti, G Steri, KM Gomez, G Baldini
2014 11th International Symposium on Wireless Communications Systems (ISWCS …, 2014
432014
A novel multi-hop secure LTE-D2D communication protocol for IoT scenarios
G Steri, G Baldini, IN Fovino, R Neisse, L Goratti
2016 23rd international conference on telecommunications (ICT), 1-6, 2016
392016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20