Παρακολούθηση
Joan Massachs
Joan Massachs
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα alumnes.ub.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Roots of trumpism: Homophily and social feedback in donald trump support on reddit
J Massachs, C Monti, GDF Morales, F Bonchi
12th ACM Conference on Web Science, 49-58, 2020
172020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.