Παρακολούθηση
Luis Felipe López Jurado
Luis Felipe López Jurado
Profesor de biología, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, University of Las Palmas de Gran
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ulpgc.es
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Anfibios y reptiles de la Península Ibérica, Baleares y Canarias
LJ Barbadillo
(No Title), 1999
449*1999
Phenotypically linked dichotomy in sea turtle foraging requires multiple conservation approaches
LA Hawkes, AC Broderick, MS Coyne, MH Godfrey, LF Lopez-Jurado, ...
Current Biology 16 (10), 990-995, 2006
2882006
Long-distance colonization and radiation in gekkonid lizards, Tarentola (Reptilia: Gekkonidae), revealed by mitochondrial DNA sequences
S Carranza, EN Arnold, JA Mateo, LF López-Jurado
Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences …, 2000
2612000
Whales and the military
MP Simmonds, LF Lopez-Jurado
Nature 351 (6326), 448-448, 1991
2461991
Evidence from genetic and Lagrangian drifter data for transatlantic transport of small juvenile green turtles
C Monzón‐Argüello, LF López‐Jurado, C Rico, A Marco, P López, ...
Journal of Biogeography 37 (9), 1752-1766, 2010
1692010
Did algal toxins cause monk seal mortality?
M Hernández, I Robinson, A Aguilar, LM González, LF López-Jurado, ...
Nature 393 (6680), 28-29, 1998
1531998
Fusarium solani is responsible for mass mortalities in nests of loggerhead sea turtle, Caretta caretta, in Boavista, Cape Verde
JM Sarmiento-Ramírez, E Abella, MP Martín, MT Tellería, ...
FEMS microbiology letters 312 (2), 192-200, 2010
1322010
Population structure and conservation implications for the loggerhead sea turtle of the Cape Verde Islands
C Monzón-Argüello, C Rico, E Naro-Maciel, N Varo-Cruz, P López, ...
Conservation Genetics 11, 1871-1884, 2010
1302010
Potential adverse health effects of persistent organic pollutants on sea turtles: evidences from a cross-sectional study on Cape Verde loggerhead sea turtles
M Camacho, OP Luzardo, LD Boada, LFL Jurado, M Medina, M Zumbado, ...
Science of the total environment 458, 283-289, 2013
1182013
Comparative study of hematologic and plasma biochemical variables in Eastern Atlantic juvenile and adult nesting loggerhead sea turtles (Caretta caretta)
AB Casal, M Camacho, LF López‐Jurado, C Juste, J Oros
Veterinary Clinical Pathology 38 (2), 213-218, 2009
1022009
Lost at sea: genetic, oceanographic and meteorological evidence for storm-forced dispersal
C Monzón-Argüello, F Dell'Amico, P Moriniere, A Marco, LF López-Jurado, ...
Journal of the Royal Society Interface 9 (73), 1725-1732, 2012
1012012
Variation in spatial distribution of juvenile loggerhead turtles in the eastern Atlantic and western Mediterranean Sea
C Monzón-Argüello, C Rico, C Carreras, P Calabuig, A Marco, ...
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 373 (2), 79-86, 2009
1012009
Abundance and exploitation of loggerhead turtles nesting in B oa V ista island, C ape V erde: the only substantial rookery in the eastern A tlantic
A Marco, E Abella, A Liria‐Loza, S Martins, O López, S Jiménez‐Bordón, ...
Animal Conservation 15 (4), 351-360, 2012
892012
Endemism, gigantism and extinction in island lizards: the genus Gallotia on the Canary Islands
F Barahona, SE Evans, JA Mateo, M García-Márquez, LF López-Jurado
Journal of Zoology 250 (3), 373-388, 2000
832000
The international importance of the archipelago of Cape Verde for marine turtles, in particular the loggerhead turtle Caretta caretta
A Marco, E Abella Pérez, C Monzón Argüello, S Martins, S Araujo, ...
Zoologia Caboverdiana, 2011
792011
Los anfibios y reptiles naturalizados en España: Historia y evolución de una problemática creciente. Historia y evolución de una problemática creciente
JA Mateo, C Ayres, LF López-Jurado
Boletín de la Asociación Herpetológica Española, 2011
762011
Taxonomic status and origin of the shrews (Soricidae) from the Canary islands inferred from a mtDNA comparison with the European Crocidura species
P Vogel, JF Cosson, LFL Jurado
Molecular Phylogenetics and Evolution 27 (2), 271-282, 2003
722003
Success of delayed translocation of loggerhead turtle nests
E Abella, A Marco, LF LÓPEZ‐JURADO
The Journal of Wildlife Management 71 (7), 2290-2296, 2007
672007
Parallel gigantism and complex colonization patterns in the Cape Verde scincid lizards Mabuya and Macroscincus (Reptilia: Scincidae) revealed by mitochondrial …
S Carranza, EN Arnold, JA Mateo, LF López-Jurado
Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences …, 2001
672001
Modelling the niche for a marine vertebrate: a case study incorporating behavioural plasticity, proximate threats and climate change
SK Pikesley, AC Broderick, D Cejudo, MS Coyne, MH Godfrey, BJ Godley, ...
Ecography 38 (8), 803-812, 2015
662015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20