Παρακολούθηση
Sotiris Valkaniotis
Sotiris Valkaniotis
Geologist, PhD
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα civil.duth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Mapping an earthquake-induced landslide based on UAV imagery; case study of the 2015 Okeanos landslide, Lefkada, Greece
S Valkaniotis, G Papathanassiou, A Ganas
Engineering geology 245, 141-152, 2018
1022018
The Yenice–Gönen active fault (NW Turkey): Active tectonics and palaeoseismology
A Kürçer, A Chatzipetros, SZ Tutkun, S Pavlides, Ö Ateş, S Valkaniotis
Tectonophysics 453 (1-4), 263-275, 2008
732008
GIS-based statistical analysis of the spatial distribution of earthquake-induced landslides in the island of Lefkada, Ionian Islands, Greece
G Papathanassiou, S Valkaniotis, A Ganas, S Pavlides
Landslides 10, 771-783, 2013
712013
Coseismic deformation, field observations and seismic fault of the 17 November 2015 M= 6.5, Lefkada Island, Greece earthquake
A Ganas, P Elias, G Bozionelos, G Papathanassiou, A Avallone, ...
Tectonophysics 687, 210-222, 2016
652016
Active fault geometry and kinematics in Parnitha Mountain, Attica, Greece
A Ganas, SB Pavlides, S Sboras, S Valkaniotis, S Papaioannou, ...
Journal of Structural Geology 26 (11), 2103-2118, 2004
602004
The large tsunami of 26 December 2004: Field observations and eyewitnesses accounts from Sri Lanka, Maldives Is. and Thailand
GA Papadopoulos, R Caputo, B McAdoo, S Pavlides, V Karastathis, ...
Earth, planets and space 58 (2), 233-241, 2006
542006
Field observations of geological effects triggered by the January–February 2014 Cephalonia (Ionian Sea, Greece) earthquakes
S Valkaniotis, A Ganas, G Papathanassiou, M Papanikolaou
Tectonophysics 630, 150-157, 2014
522014
Rupture kinematics of 2020 January 24 Mw 6.7 Doğanyol-Sivrice, Turkey earthquake on the East Anatolian Fault Zone imaged by space geodesy
D Melgar, A Ganas, T Taymaz, S Valkaniotis, BW Crowell, V Kapetanidis, ...
Geophysical Journal International 223 (2), 862-874, 2020
492020
The July 20, 2017 M6. 6 Kos earthquake: seismic and geodetic evidence for an active north-dipping normal fault at the western end of the Gulf of Gökova (SE Aegean Sea)
A Ganas, P Elias, V Kapetanidis, S Valkaniotis, P Briole, I Kassaras, ...
Pure and Applied Geophysics 176, 4177-4211, 2019
492019
The new seismotectonic atlas of Greece (v1. 0) and its implementation
I Kassaras, V Kapetanidis, A Ganas, A Tzanis, C Kosma, A Karakonstantis, ...
Geosciences 10 (11), 447, 2020
472020
Source mechanism and rupture process of the 24 January 2020 Mw 6.7 Doğanyol–sivrice earthquake obtained from seismological waveform analysis and space geodetic observations on …
T Taymaz, A Ganas, S Yolsal-Çevikbilen, F Vera, T Eken, C Erman, ...
Tectonophysics 804, 228745, 2021
432021
The November 17th, 2015 Lefkada (Greece) strike-slip earthquake: Field mapping of generated failures and assessment of macroseismic intensity ESI-07
G Papathanassiou, S Valkaniotis, A Ganas, N Grendas, E Kollia
Engineering Geology 220, 13-30, 2017
432017
Sub-and super-shear ruptures during the 2023 Mw 7.8 and Mw 7.6 earthquake doublet in SE Türkiye
D Melgar, T Taymaz, A Ganas, BW Crowell, T Öcalan, M Kahraman, ...
EarthArXiv, 2023
422023
The Greek catalogue of active faults and database of seismogenic sources
S Pavlides, R Caputo, S Sboras, A Chatzipetros, G Papathanasiou, ...
Bulletin of the Geological Society of Greece 43 (1), 486-494, 2010
412010
Ground deformation and seismic fault model of the M6. 4 Durres (Albania) Nov. 26, 2019 earthquake, based on GNSS/INSAR observations
A Ganas, P Elias, P Briole, F Cannavo, S Valkaniotis, V Tsironi, ...
Geosciences 10 (6), 210, 2020
372020
Rapid collaborative knowledge building via Twitter after significant geohazard events
R Lacassin, M Devès, SP Hicks, JP Ampuero, R Bossu, L Bruhat, Daryono, ...
Geoscience Communication Discussions 2019, 1-23, 2019
322019
Domino-style earthquakes along blind normal faults in Northern Thessaly (Greece): kinematic evidence from field observations, seismology, SAR interferometry and GNSS
A Ganas, S Valkaniotis, P Briole, A Serpetsidaki, V Kapetanidis, ...
Bulletin of the Geological Society of Greece 58, 37-86, 2021
312021
Recurrent liquefaction-induced failures triggered by 2014 Cephalonia, Greece earthquakes: spatial distribution and quantitative analysis of liquefaction potential
G Papathanassiou, A Ganas, S Valkaniotis
Engineering Geology 200, 18-30, 2016
312016
Fault responsible for Samos earthquake identified. Temblor
A Ganas, P Elias, P Briole, V Tsironi, S Valkaniotis, J Escartin, I Karasante, ...
302020
A preliminary report on the M7. 5 Palu earthquake co-seismic ruptures and landslides using image correlation techniques on optical satellite data
S Valkaniotis, A Ganas, V Tsironi, A Barberopoulou
Zenodo: Genève, Switzerland, 2018
292018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20