Παρακολούθηση
Branislava Peruničić-Draženović
Branislava Peruničić-Draženović
University of Sarajevo, Faculty of Electrical Engineering
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα etf.unsa.ba
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The invariance conditions in variable structure systems
B Draženović
Automatica 5 (3), 287-295, 1969
12471969
The invariance conditions in variable structure systems
Draženović
1245*
Automated transmission line fault analysis using synchronized sampling at two ends
M Kezunovic, B Perunicic
IEEE Transactions on Power Systems 11 (1), 441-447, 1996
2431996
An accurate fault location algorithm using synchronized sampling
M Kezunović, J Mrkić, B Peruničić
Electric Power Systems Research 29 (3), 161-169, 1994
1571994
Power quality disturbance detection and classification using wavelets and artificial neural networks
B Perunicic, M Mallini, Z Wang, Y Liu
8th International Conference on Harmonics and Quality of Power. Proceedings …, 1998
1351998
A 3-level autonomous mobile robot navigation system designed by using reasoning/search approaches
J Velagic, B Lacevic, B Perunicic
Robotics and Autonomous Systems 54 (12), 989-1004, 2006
1152006
High-performance position control of induction motor using discrete-time sliding-mode control
B Veselic, B Perunicic-Drazenovic, C Milosavljevic
IEEE transactions on Industrial Electronics 55 (11), 3809-3817, 2008
1102008
Improved discrete-time sliding-mode position control using Euler velocity estimation
B Veselic, B Perunicic-Drazenovic, Č Milosavljevic
IEEE Transactions on Industrial Electronics 57 (11), 3840-3847, 2010
1072010
New digital signal processing algorithms for frequency deviation measurement
M Kezunovic, P Spasojevic, B Perunicic
IEEE transactions on power delivery 7 (3), 1563-1573, 1992
781992
Discrete-time velocity servo system design using sliding mode control approach with disturbance compensation
Č Milosavljevic, B Perunicic-Drazenovic, B Veselic
IEEE Transactions on Industrial Informatics 9 (2), 920-927, 2012
642012
Sampled data quasi-sliding mode control strategies
C Milosavljevic, B Perunicic-Drazenovic, B Veselic, D Mitic
2006 IEEE International Conference on Industrial Technology, 2640-2645, 2006
602006
Synchronized sampling improves fault location
M Kezunovic, B Perunicic
IEEE Computer Applications in Power 8 (2), 30-33, 1995
511995
Control of three-phase switching converters: A sliding mode approach
N Sabanovic-Behlilovic, T Ninomiya, A Sabanovic, B Perunicic
Proceedings of IEEE Power Electronics Specialist Conference-PESC'93, 630-635, 1993
451993
New approach to the design of digital algorithms for electric power measurements
M Kezunovic, E Soljanin, B Perunicic, S Levi
IEEE Transactions on Power Delivery 6 (2), 516-523, 1991
431991
Digital protective relaying algorithm sensitivity study and evaluation
M Kezunovic, S Kreso, JT Cain, B Perunicic
IEEE Transactions on Power Delivery 3 (3), 912-922, 1988
381988
A new design of servomechanisms with digital sliding mode
Č Milosavljević, B Peruničić-Draženović, B Veselić, D Mitić
Electrical Engineering 89 (3), 233-244, 2007
362007
Kerckhoffs' principle for intrusion detection
S Mrdovic, B Perunicic
Networks 2008-The 13th International Telecommunications Network Strategy and …, 2008
342008
Comprehensive approach to sliding mode design and analysis in linear systems
B Draženović, Č Milosavljević, B Veselić
Advances in Sliding Mode Control, 1-19, 2013
272013
A sliding mode based direct power control of three-phase grid-connected multilevel inverter
S Huseinbegovic, B Perunicic-Drazenovic
2012 13th International Conference on Optimization of Electrical and …, 2012
222012
KIDS–Keyed Intrusion Detection System
S Mrdovic, B Drazenovic
International Conference on Detection of Intrusions and Malware, and …, 2010
222010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20