Παρακολούθηση
Yonghyun Park
Yonghyun Park
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eecs.korea.ac.kr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Online detection of rotor eccentricity and demagnetization faults in PMSMs based on hall-effect field sensor measurements
Y Park, D Fernandez, SB Lee, D Hyun, M Jeong, SK Kommuri, C Cho, ...
IEEE Transactions on Industry Applications 55 (3), 2499-2509, 2018
672018
Influence of blade pass frequency vibrations on MCSA-based rotor fault detection of induction motors
Y Park, M Jeong, SB Lee, JA Antonino-Daviu, M Teska
IEEE Transactions on Industry Applications 53 (3), 2049-2058, 2017
642017
Stray flux monitoring for reliable detection of rotor faults under the influence of rotor axial air ducts
Y Park, C Yang, J Kim, H Kim, SB Lee, KN Gyftakis, PA Panagiotou, ...
IEEE Transactions on Industrial Electronics 66 (10), 7561-7570, 2018
622018
Permanent magnet temperature estimation in PM synchronous motors using low-cost hall effect sensors
D Fernandez, D Hyun, Y Park, DD Reigosa, SB Lee, DM Lee, F Briz
IEEE Transactions on Industry Applications 53 (5), 4515-4525, 2017
492017
Airgap flux based detection and classification of induction motor rotor and load defects during the starting transient
Y Park, H Choi, J Shin, J Park, SB Lee, H Jo
IEEE Transactions on Industrial Electronics 67 (12), 10075-10084, 2020
422020
Online detection and classification of rotor and load defects in PMSMs based on hall sensor measurements
Y Park, C Yang, SB Lee, DM Lee, D Fernandez, D Reigosa, F Briz
IEEE Transactions on Industry Applications 55 (4), 3803-3812, 2019
352019
Detection of demagnetization in permanent magnet synchronous machines using hall-effect sensors
D Reigosa, D Fernández, Y Park, AB Diez, SB Lee, F Briz
IEEE Transactions on Industry Applications 54 (4), 3338-3349, 2018
322018
Monitoring journal-bearing faults: Making use of motor current signature analysis for induction motors
J Jung, Y Park, SB Lee, CH Cho, K Kim, EJ Wiedenbrug, M Teska
IEEE Industry Applications Magazine 23 (4), 12-21, 2017
302017
Search coil-based detection of nonadjacent rotor bar damage in squirrel cage induction motors
Y Park, H Choi, SB Lee, KN Gyftakis
IEEE Transactions on Industry Applications 56 (5), 4748-4757, 2020
252020
Flux-based detection and classification of induction motor eccentricity, rotor cage, and load defects
J Shin, Y Park, SB Lee
IEEE Transactions on Industry Applications 57 (3), 2471-2480, 2021
232021
Reliable flux-based detection of induction motor rotor faults from the fifth rotor rotational frequency sideband
SB Lee, J Shin, Y Park, H Kim, J Kim
IEEE Transactions on Industrial Electronics 68 (9), 7874-7883, 2020
222020
Comprehensive monitoring of field winding short circuits for salient pole synchronous motors
J Yun, S Park, C Yang, Y Park, SB Lee, M Šašić, GC Stone
IEEE Transactions on Energy Conversion 34 (3), 1686-1694, 2019
222019
Electrical monitoring of damper bar condition in salient-pole synchronous motors without motor disassembly
J Antonino-Daviu, V Fuster-Roig, S Park, Y Park, H Choi, J Park, SB Lee
IEEE Transactions on Industry Applications 56 (2), 1423-1431, 2020
212020
Electrical monitoring of mechanical defects in induction motor-driven V-belt–pulley speed reduction couplings
TJ Kang, C Yang, Y Park, D Hyun, SB Lee, M Teska
IEEE Transactions on Industry Applications 54 (3), 2255-2264, 2018
192018
Air gap flux-based detection and classification of damper bar and field winding faults in salient pole synchronous motors
Y Park, SB Lee, J Yun, M Sasic, GC Stone
IEEE Transactions on Industry Applications 56 (4), 3506-3515, 2020
172020
High-resistance fault control in permanent magnet synchronous motors
SK Kommuri, Y Park, SB Lee
IEEE/ASME Transactions on Mechatronics 25 (1), 271-281, 2019
162019
Airgap search coil based identification of pm synchronous motor defects
MS Rafaq, HJ Lee, Y Park, SB Lee, MO Zapico, D Fernandez, D Reigosa, ...
IEEE Transactions on Industrial Electronics 69 (7), 6551-6560, 2021
152021
On-line detection of rotor eccentricity for PMSMs based on hall-effect field sensor measurements
Y Park, D Fernandez, SB Lee, D Hyun, M Jeong, SK Kommuri, C Cho, ...
2017 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), 4678-4685, 2017
142017
Permanent magnet synchronous machine non-uniform demagnetization detection using zero-sequence magnetic field density
D Reigosa, D Fernández, M Martínez, Y Park, SB Lee, F Briz
IEEE Transactions on Industry Applications 55 (4), 3823-3833, 2019
132019
Monitoring of journal bearing faults based on motor current signature analysis for induction motors
J Jung, Y Park, SB Lee, C Cho, K Kim, E Wiedenbrug, M Teska
2015 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), 300-307, 2015
112015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20