Παρακολούθηση
Gavin Bell
Gavin Bell
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα warwick.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Band gap, electronic structure, and surface electron accumulation of cubic and rhombohedral
PDC King, TD Veal, F Fuchs, CY Wang, DJ Payne, A Bourlange, H Zhang, ...
Physical Review B 79 (20), 205211, 2009
4362009
Composition of InAs quantum dots on GaAs (001): Direct evidence for (In, Ga) As alloying
PB Joyce, TJ Krzyzewski, GR Bell, BA Joyce, TS Jones
Physical Review B 58 (24), R15981, 1998
4101998
Effect of growth rate on the size, composition, and optical properties of InAs/GaAs quantum dots grown by molecular-beam epitaxy
PB Joyce, TJ Krzyzewski, GR Bell, TS Jones, S Malik, D Childs, R Murray
Physical Review B 62 (16), 10891, 2000
2662000
Island nucleation and growth on reconstructed GaAs (001) surfaces
M Itoh, GR Bell, AR Avery, TS Jones, BA Joyce, DD Vvedensky
Physical review letters 81 (3), 633, 1998
1901998
Surface morphology evolution during the overgrowth of large InAs–GaAs quantum dots
PB Joyce, TJ Krzyzewski, GR Bell, TS Jones
Applied Physics Letters 79 (22), 3615-3617, 2001
1262001
Physical vapor deposition of metal nanoparticles on chemically modified graphene: observations on metal–graphene interactions
PA Pandey, GR Bell, JP Rourke, AM Sanchez, MD Elkin, BJ Hickey, ...
Small 7 (22), 3202-3210, 2011
1072011
Optimizing the growth of 1.3 μm InAs/GaAs quantum dots
PB Joyce, TJ Krzyzewski, GR Bell, TS Jones, EC Le Ru, R Murray
Physical Review B 64 (23), 235317, 2001
1012001
Atomic hydrogen cleaning of polar III–V semiconductor surfaces
GR Bell, NS Kaijaks, RJ Dixon, CF McConville
Surface Science 401 (2), 125-137, 1998
971998
Shape and surface morphology changes during the initial stages of encapsulation of InAs/GaAs quantum dots
PB Joyce, TJ Krzyzewski, PH Steans, GR Bell, JH Neave, TS Jones
Surface science 492 (3), 345-353, 2001
942001
Weak mismatch epitaxy and structural feedback in graphene growth on copper foil
NR Wilson, AJ Marsden, M Saghir, CJ Bromley, R Schaub, G Costantini, ...
Nano Research 6 (2), 99-112, 2013
862013
Species intermixing and phase transitions on the reconstructed (001) surfaces of GaAs and InAs
GR Bell, JG Belk, CF McConville, TS Jones
Physical Review B 59 (4), 2947, 1999
761999
Spin transport in germanium at room temperature
C Shen, T Trypiniotis, KY Lee, SN Holmes, R Mansell, M Husain, V Shah, ...
Applied Physics Letters 97 (16), 162104, 2010
642010
Atomistic insights for InAs quantum dot formation on GaAs (001) using STM within a MBE growth chamber
S Tsukamoto, T Honma, GR Bell, A Ishii, Y Arakawa
Small 2 (3), 386-389, 2006
622006
Cubic MnSb: Epitaxial growth of a predicted room temperature half-metal
JD Aldous, CW Burrows, AM Sánchez, R Beanland, I Maskery, ...
Physical Review B 85 (6), 060403, 2012
612012
Accumulation layer profiles at InAs polar surfaces
GR Bell, TS Jones, CF McConville
Applied physics letters 71 (25), 3688-3690, 1997
611997
Nucleation and growth mechanisms during MBE of III–V compounds
BA Joyce, DD Vvedensky, GR Bell, JG Belk, M Itoh, TS Jones
Materials Science and Engineering: B 67 (1-2), 7-16, 1999
601999
Surface reconstructions of InGaAs alloys
PA Bone, JM Ripalda, GR Bell, TS Jones
Surface science 600 (5), 973-982, 2006
572006
Plasmon excitations and accumulation layers in heavily doped InAs (001)
GR Bell, CF McConville, TS Jones
Physical Review B 54 (4), 2654, 1996
541996
Wetting layer evolution in InAs/GaAs (001) heteroepitaxy: effects of surface reconstruction and strain
TJ Krzyzewski, PB Joyce, GR Bell, TS Jones
Surface science 517 (1-3), 8-16, 2002
522002
van der Waals epitaxy of monolayer hexagonal boron nitride on copper foil: growth, crystallography and electronic band structure
GE Wood, AJ Marsden, JJ Mudd, M Walker, M Asensio, J Avila, K Chen, ...
2D Materials 2 (2), 025003, 2015
512015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20